Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

Lần hạt Mân Côi và Thánh lễ Thứ Năm Tuần 28 Thường niên lúc 6 giờ chiều.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....