Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ. Năm A_2020

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ. Năm A. Số 813

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Kh. 7, 2-14.  Các Thánh nam nữ trên trời đông đảo, thuộc mọi dân mọi nước.  Các ngài đã chịu nhiều đau khổ, thử thách, và được Chúa Giê-su cứu chuộc. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 2.  1Ga. 3, 1-3. Thánh Gioan xác quyết Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho chúng ta làm con của Ngài, và ngày sau sẽ cho chúng ta hưởng vinh quang với Ngài trên Thiên quốc.   Đó là nội dung bài đọc 2.

Tin Mừng. Mt. 5, 1-12. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta sống Tám mối phúc thật là Hiến chương Nước Trời, và là đường đưa chúng ta về Quê trời hưởng hạnh phúc muôn đời với các thánh.

Đáp caLạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ
            tìm kiếm long nhan Chúa.
 

Kinh thánh tuần tới: Kn. 6, 12-16; 1Tx. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13

Suy niệm. 

Mừng lễ Các Thánh đang hưởng hạnh phúc bên Chúa trên Thiên đàng. Họ là những ai? Họ từ đâu tới? Sách Khải huyền cho chúng ta biết “Một đoàn người đông đảo, không đếm xuể, từ các dân tộc, các quốc gia, mọi ngôn ngữ.” (Kh 7, 9). “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” (Kh 7, 14). Chúng ta không thể biết và liệt kê hết tất cả những ai đã được gia nhập vào đoàn thể Các Thánh.  Chỉ có Chúa biết và Chúa ban thưởng cho các ngài, sau khi được thanh tẩy trong máu Chúa Kitô Giêsu. Tin rằng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta, đang được hưởng phúc trên Thiên đàng, chúng ta tạ ơn Chúa. Và nếu các ngài chưa được vào Nhà Chúa, chúng ta cầu nguyện lòng thương xót của Chúa cho các ngài sớm được hưởng phúc trên Thiên đàng. Nếu hôm nay Chúa gọi chúng ta, chúng ta có được nhập vào đoàn thể Các Thánh trên Thiên đàng không?  Xin Các Thánh cũng cầu bầu cho chúng ta.

Reflection.

Revelation 7:2-14. In this reading from the Book of Revelation, the author, who calls himself John, writes after the year A.D. 70. It was a time of terrible persecution of Christians. In his writing, he urged them to persevere in their faith. In a vision the author sees "a huge crowd which no one could count" from every nation on earth. They stand in triumph before the throne of God and the Lamb (Christ), dressed in white and holding palm branches, the sign of victory. John is told who they are: those who survived the great trial and washed their robes in the blood of the Lamb. It means that these people, in their own lives, have participated in the suffering and death of Christ. Imagine that you are to talk with someone who is thinking of becoming a believer in Christ. What hard things would you prepare this person for? Do you have any suggestions for coping with these hard things?

1John 3:1-3. In this reading we are reminded of the consoling hope we have as children of God. The world may not agree, John says, yet that is in fact who we are. One day we will see God face to face. Today we celebrate the saints, the saints we know and the saints that we will never know, saints that "the world does not recognize." What is a saint?  “Can you think of someone you know who has some of the qualities of a saint?”

Matthew 5:1-12. This reading from the Gospel of Matthew contains the Beatitudes. These statements are a summary of the way to sainthood for all the thousands and thousands of people who have followed Jesus faithfully. They show how the followers of Jesus today are to live for God's kingdom. All the rewards promised here will have their fulfillment in God's kingdom in heaven. How will you show mercy today? How will you make peace? What makes you sad or happy? Choose a beatitude and tell one way you could put it into action this week.

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai. Tạ ơn/Gđ. Hùng&Yến – Lh.Têrêsa&Đa Minh/Gđ. Đoàn Khương
Thứ Ba.   Lh. Giuse/ Gđ. Hùng&Yến – Lh.Têrêsa&Đa Minh/Gđ. Đoàn Khương
Thứ Tư.   Lh. Giuse/ Gđ. Hùng&Yến – Lh.Maria&Đa Minh/Gđ. Đoàn Khương
Thứ Năm. Lh. Giuse/ Gđ. Hùng&Yến – Lh.Maria&Đa Minh/Gđ. Đoàn Khương
Thứ Sáu.  Lh.Catarina/ Gđ. Hùng&Yến – Lh.Têrêsa&Đa Minh/Gđ. Đoàn Khương
Thứ Bảy. 5:30. Lh. Phêrô/ Gđ. Hùng&Yến – Lh.Têrêsa&Đa Minh/Gđ. Đoàn Khương
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Tiên nhân/Gđ. Trần Chiểu - Xin như ý/Gđ. Hùng&Yến
                              Lh.Maria&Đa Minh/Gđ. Đoàn Khương

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                            Thừa Tác Viên          

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Hồng Nguyễn       Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Đào Thị Lợi                       Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trường Giang/Ng. Ánh Tuyết      Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Hội Hiền Mẫu                                 Sơ Kim Anh
8.   Lê Huy Bình/ Thảo Mary Vũ              Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trung Hải/Uyên Đinh                  Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, 2020

Quĩ Điều Hành. $2.678
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
Nguyễn Đức Nội          200
Trần Văn Hải               200
Nguyễn Minh Anthony 100
Vũ Đức                          50
Tổng cộng:               $550

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình nào mới di chuyển đến thành phố Tulsa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang.

Theo chỉ thị của cơ quan bảo vệ sức khỏe thành phố, mọi người từ 10 tuổi trở lên buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng.  Để tuân thủ, khi tham dự Thánh lễ xin đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo chỉ thị đeo khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Công Trình Hàng Rào, Cổng, Và Tăng Cấp Ghế Ngồi.  

Để xây hàng rào và cổng và tăng cấp ghế ngồi cho ngôi thánh đường mới, Đức giám mục cho biết: địa phận sẽ giúp $25,000 đô la, và kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại cho kế hoạch này được hoàn thành tốt đẹp. 

Danh sách những gia đình hưởng ứng đóng góp tuần này:

Đại gia đình Đoàn Khương $3,000
Gđ. Lâm Hồng Hải&Hiền    $1,000
TN Đỗ Xuân Tuyển             $1,000
Gđ. Nguyễn Đức Lợi&Huê  $1,000
Gđ. Phan Minh Quân          $1,000
Ban Bảo Trì                         $1,000
Gđ. Đinh Thiên Trấn             $500
Gđ. Nguyễn Sinh&Tiên         $500
Gđ. Phạm Văn Tân&Tuyết   $500
Gđ. Nguyễn Hải Vương        $500
Gđ. Trương Văn Thanh        $200
Gđ. Bà Bùi Gẫm                   $200
Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse,
trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lễ Các Linh Hồn.

Thứ Hai tuần này, ngày 2, là lễ Các Linh Hồn.  Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều như thường lệ.  Xin tham dự để cầu nguyện cho các linh hồn đang cần lời cầu nguyện của chúng ta.

Tháng Các Linh Hồn.

Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Sẽ tiếp tục lần hạt lúc 6 giờ chiều trước Thánh lễ 6 giờ 30 hàng tuần. Xin vào trang youtube giáo xứ để cùng cầu nguyện.

Cứu Trợ Lũ Lụt.

Trong lần xin tiền trợ giúp bão lụt tại Việt Nam tuần vừa qua đã thu được số tiền $5,335.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nhóm Gia Trưởng.

Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 6, lúc 6 giờ chiều. Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham dự để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cá nhân và gia đình.

Hội Hiền Mẫu.

Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy tuần này, lúc 5 giờ.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức.

Xin thông báo! Ngày 21 tháng 11, Đức giám mục sẽ đến giáo xứ dâng Thánh lễ 5:30 chiều Thứ Bảy và ban Bí tích Thêm Sức cho các học sinh. Để chuẩn bị, kính mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh Lễ 10 sáng CN tuần sau ngày 8 tháng 11 bên hội trường để bàn về ngày các em lãnh nhận BT Thêm Sức. 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....