Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 33 Thường niên. Năm A_2020

  Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 33 Thường niên. Năm A. Số 815

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cn. 31, 10-31. Sách Châm ngôn hôm nay ca tụng người vợ hiền gương mẫu, đảm đang, biết yêu thương, chăm sóc chồng con đầy đủ, và thương yêu, quảng đại, giúp đỡ những người túng thiếu. Đó là nội dung bài đọc này. 

Bài Đọc 2. 1Tx. 5, 1-6.  Trong thư gởi người Thêxalônica, thánh Phaolô cho biết: Thiên Chúa sẽ đến xét xử thình lình, không được mê ngủ trong tội lỗi, lầm lạc, mà phải tỉnh thức chờ Chúa đến bằng cách chu toàn bổn phận của một Kitô hữu và sống tiết độ.  Đó là ý nghĩa của đoạn thư này.

Tin Mừng. Mt. 25, 14-30.  Tin mừng chứa đựng một dụ ngôn về việc Thiên Chúa giao cho mỗi người nén bạc là ơn Chúa để sinh lợi cho phần rỗi linh hồn mình và giúp đỡ kẻ khác.  Và Thiên Chúa sẽ thưởng phạt tùy theo cách chúng ta sử dụng có lợi ích không.     

Đáp ca. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa.  

Kinh Thánh Tuần Tới. Ed. 34, 11-17; 1Cr. 15, 20-28; Mt. 25, 31-46

Suy niệm.

Dụ ngôn về các nén bạc trong Tin mừng hôm nay kêu gọi mọi người chúng ta suy nghĩ sâu xa về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu. Các cộng đoàn Kitô hữu thời sơ khai đang chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đang lúc chờ đợi có lẽ các Ki-tô trong cộng đoàn đã bị “mê ngủ vì cám dỗ”, chú trọng vào lề luật cách máy móc, hình thức bề ngoài và hoàn toàn sợ hãi. Thánh Matthêu kể dụ ngôn này nối kết chặt chẽ với dụ ngôn mười trinh nữ vào ngày tận thế tuần trước, kêu gọi mọi người tỉnh thức, chu toàn bổn phận trong trung tín khi chờ đợi ngày Chúa đến. Thiên Chúa dù có trở lại chậm trễ, thì cũng phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng, và cầu nguyện vì Chúa sẽ xét xử qua thái độ và cách sống trong trách nhiệm và bổn phận. Thật vậy, có được hưởng hạnh phúc Nước Trời hay không tất cả đều tùy thuộc vào cách sống, vào thái độ chúng ta xử dụng ơn lành của Chúa ban. Tin Chúa, giữ đạo và mang danh hiệu Kitô hữu chưa đủ để vào Nước Trời, nhưng còn phải lắng nghe, thực hành lời Chúa, có lòng yêu thương, quảng đại, tha thứ, khiêm nhường và sống trung tín, hoàn thành trách nhiệm Chúa trao phó.

Reflection.

Proverbs 31:10-13,19-20, 30-31. The woman in today's reading is described as a treasure. She has chosen to use her considerable talents as a wife. She is creative and has a head for business. She cares not only for her family but also for the needy whom she serves. She honors the Lord and is honored in turn by those who know her. Her beauty comes from within, because her spirit is focused on God. In her wisdom, she brings goodness to her husband. What makes a person worthy? What are some accomplishments of the woman in the reading?

1 Thessalonians 5,1-6. In today's second reading, St. Paul is sounding the alarm to wake up those Christians who are forgetting to act as "children of the light" right now. Paul says that they have to be awake and be prepared for the Lord's coming at the end of time. What does the "day of the Lord" mean? Is this day expected or unexpected? Why? How do you think we can become "children of the light?" When is one in darkness?

Matthew 25:14-30 or 25:14-15, 19-21. In today’s Gospel, each of the three servants receives a certain amount of money from the master. The first two servants use their gift wisely and increase their master's investment. But the third servant, out of fear and lack of self-confidence, buries the money. When the master returns, that servant has nothing to offer him but the small amount received in the first place.  When God gives talents and blessings, what does he expect? What does it mean to "settle accounts?

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai. Tiền nhân – Lh.Giuse&Maria/Long&Mai – Lh.Micae&Maria/Trần HCường

Thứ Ba.   Các Lh.Mồ côi/Gđ. Trần H Cường   Lh.Annê/Gđ.Bà Vũ Thị Vinh

                Các Lh.NN-Phê-rô&Anna; Gioan Bao Anna/Gđ Tuất&Tú Nguyễn        

Thứ Tư.   Lh.Tiền nhân NN&Mồ côi/Gđ. Long&Mai – Các Lh.TTNN/Gđ.Vĩnh&Loan 

Thứ Năm. Lh.Ôbà Nội/Gđ.Phạm B Nghiêm -  Lh CMNN/Gđ.Vĩnh&Loan  

                 Các Lh.Mồcôi/Gđ.Ôbà Đinh T Cao  - Lh. Gioan Bao&Maria/Gđ.Thăng&Thảo

Thứ Sáu. Thai nhi-Các Lh.TTNN&mồ côi/Gđ.Vũ T.Vinh -Tiền nhân NN/Tiến&KAnh 

Thứ Bảy Lh.TTNN/Gđ. Thăng&Thảo   -  Lh.Ôbà Ngoại/Gđ. Phạm B Nghiêm

Chúa Nhật. Lh.Đônicô&Maria/Gđ.Ôbà Đinh TCao -Tạ ơn/Ng.K Ngọc - Các LHNN

               Lh.Vincentê/Đinh Trấn- Các Lh&mồ côi/Võ Thị Vi – Lh.Phê-rô&Isave/Tuấn&Linh

               Các Lh như ý xin/Gđ. Ng. V. Tường

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                            Thừa Tác Viên         

5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ                       Sơ Kim Anh
8.   Ng Hưng Thịnh/Đỗ Thu Hương          Sơ Nguyễn Liên
10. Bùi Hồng Phúc/Annie Nguyễn            Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Các em học sinh Thêm sức               Sơ Kim Anh
8.   Lê H Bình/Trần Thị Tho                        Sơ Nguyễn Liên
10. Đoàn Q Dũng/Trần Thu Hường            Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 11, 2020

Quĩ Điều Hành. $2.524

Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:

Phạm Thị Thủy    200
Hồ Văn Song       100
Nguyễn Kim Ngọc 70
Lê Đình Phong      50
Tổng cộng:       $420

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình muốn gia nhập giáo xứ, xin điền vào mẫu ghi danh cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin  Chúa ban nhiều ơn lành, và gìn giữ mọi người an toàn và bằng an trong thời điểm dịch bệnh.

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang.

Theo chỉ thị của cơ quan bảo vệ sức khỏe thành phố, khi tham dự Thánh lễ xin đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách trong nhà thờ.  Xin mọi người tuân theo chỉ thị đeo khẩu trang để tránh tình trạng lây lan, và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Công Trình Hàng Rào, Cổng, Và Tăng Cấp Ghế Ngồi.  

Để xây hàng rào và cổng và tăng cấp ghế ngồi cho ngôi thánh đường mới, Đức giám mục cho biết: địa phận sẽ giúp $25,000 đô la, và kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại cho kế hoạch này được hoàn thành tốt đẹp. 

Danh sách những gia đình hưởng ứng đóng góp tuần này:

Gđ. Nguyễn Thị Nhẫn    $1,000
Gđ. Bao thư không tên  $1,000
Gđ. Phạm Quang Đông $1,000
Gđ. Đỗ Bá Viên              $1,000
Gđ. Huỳnh Tiến Dũng       $400
Các sơ Đa Minh                $200
Gđ. Phạm Thanh Quang  $100

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse,
trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức.

Xin thông báo! Đức giám mục sẽ đến giáo xứ dâng Thánh lễ 5:30 chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 21, để ban Bí tích Thêm Sức cho các học sinh. Các em học sinh phải có mặt tại nhà thờ lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy để tĩnh tâm, xưng tội và tập dợt nghi thức.  Thánh lễ dành riêng cho các em và gia đình.  Để có đủ ghế cho các em và gia đình trong nhà thờ, xin những người tham dự Thánh lễ 5 giờ 30 chiều tuần tới vui lòng tham dự Thánh lễ bên hội trường.  Chân thành cám ơn.  

Cơ Quan Bác Ái Địa Phận. 

Chúa nhật tuần này sẽ có cuộc vận động tài chánh hàng năm cho quĩ Cơ quan Bác Ái địa phận.  Quĩ này giúp những người nghèo, bệnh tật, vô gia cư, và những bà mẹ mang thai không nơi nương tựa, cũng như những di dân. Do đó sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này. Xin mọi người rộng lượng và quảng đại.  

Thánh Lễ Trong Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).

Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 là lễ Tạ Ơn. Thánh lễ trong ngày này sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai đi tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp như: đậu, bắp, cà rốt, thịt heo, thịt bò, thịt gà v.v..(canned food items), hay mì gói, để dâng trong Thánh lễ.  Những thức ăn này, sau đó, sẽ được mang tới những cơ quan giúp những người nghèo, thiếu thốn tại thành phố Tulsa trong dịp lễ. Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....