Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua. Năm A_2020

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-Tô Vua. Năm A. Số 816

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Ed. 34, 11-17.  Ngôn sứ Ê-dê-kien loan báo Thiên Chúa là mục tử.  Người chăm sóc đoàn chiên của Người, Người lo lắng cho từng con chiên tùy theo tình trạng của nó.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Cr. 15, 20-28.  Trong thư thứ nhất gởi người Cô-rin-tô, thánh Phaolô nói về ngày tận thế, ngày Chúa Giêsu, Kitô Vua chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả sự chết.  Và trong ngày ấy, Người sẽ cho kẻ tin Người được sống lại hưởng vinh quang vớI Người.  Đó là ý nghĩa bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng. Mt. 25, 31-46.  Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc phán xét chung trong ngày tận thế.  Chúa Giêsu là Vua sẽ dùng giới răn yêu thương để phân định kẻ tốt, người xấu.  Chúa thưởng những người sống giới răn thương yêu: mến Chúa yêu người, và trừng phạt những ai ích kỷ, thờ ơ, không có lòng bác ái,  yêu thương. 

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Kinh Thánh Tuần Tới. Is. 63, 16-17; 1Cr. 1, 3-9; Mc. 13, 33-37.

Suy niệm.

Cả 3 bài đọc Kinh thánh trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, đều nói về ngày tận thế phán xét chung, để mỗi người tự xét lại hành trình đức tin của một năm phụng vụ vừa qua mà sửa đổi đời sống theo thánh ý Thiên Chúa. Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy viễn tượng của ngày phán xét chung. Có sự tách biệt người lành-kẻ dữ, chiên-dê. Một điều làm cho chúng ta suy nghĩ: cả người lành và kẻ dữ, cả bên chiên và bên dê đều ngạc nhiên thốt lên: ‘Lạy Chúa, có bao giờ con thấy? Thật vậy, Chúa không hỏi gì về  tội này hay tội kia, mà Chúa phán xét 2 điều: Sử dụng những ơn lành Chúa ban thế nào? (Mt 25:14-30), và sống đức ái yêu thương như thế nào? (Mt 25:31-46). Nhất là đối với những người nghèo khổ, bất hạnh.  Hay nói một cách khác, chúng ta sống giới răn Mến Chúa Yêu Người như thế nào?  Hôm nay Giáo Hội nhắc nhớ chúng con về Vương Quyền của Ðức Giêsu Kitô, cũng như về sự tương quan giữa chúng ta với Vương Quyền ấy, nơi có hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho chúng ta biết noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chuẩn bị ngay từ đời này những gì cần thiết, để xứng đáng được vào Vương Quyền vĩnh cửu của Chúa. 

Reflection.

Ezekiel 34:11-12, 15-17. In the Bible, one of the most frequently used images for God is that of a shepherd. The image appears again and again in the Old and New Testaments. Ezekiel sees God as a devoted shepherd who rescues the lost and the strays from dark places. God tends the injured sheep, heals the sick, and gives rest to the entire flock. The goats who do not belong to the flock will be separated out. What are some things a shepherd does for the sheep? What are some things God does for his people? In a certain way, all of us are called to leadership. How could we care for those we are responsible for and lead them forward in the faith?

1 Corinthians 15: 20-26, 28. The second reading reminds us to look forward to the day when all creation will recognize Christ's reign. At his second coming, Christ will put an end to death by raising our bodies to eternal life. The entire universe will be in harmony with God, and God will be all in all. Christ reigns over the living and the dead. What three things does Paul tell us about this kingship in this reading? St. Paul mentions that "those who belong to him" will have life in Christ. What does it mean to belong to someone? How does it make you feel to know you belong?

Matthew 25:31-46.  Today, on the feast of Christ the King, we read that a ruler or leader should be like a shepherd. And the ruler is also a judge. At the last judgment, Christ is pictured as the king who judges the nations. How does he judge? What criteria does the ruler/judge use to separate the good and evil ones?

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.  Các Lh Mát-thêu&Anna; Phê-rô&Maria/Ng Hòa Huyên –

                 Xin thương xót/Gđ. Phạm B Nghiêm   -  Các Lh./Gđ.Vĩnh&Loan

Thứ Ba.    Các đẳng Lh./Kính Ng – Lh.Giuse&Maria/Ng. V Ái – Các LhCM/Bà Gẫm

Thứ Tư.    Lh.Phêrô-MađaLêna-ÔbàNN/Ánh&Minh – Xin mến Chúa/Gđ.Ôbà Nghiêm

Thứ Năm. Các Lh. Ân nhân/Gđ. Kính Nguyễn - Lh.Phêrô-Các Lh./Gđ. Ng. V Ái                

Thứ SáuLh. Maria/Kristine Trang - Lh.Phê-rê&Anna/Gđ.Tuất&Tú Nguyễn

Thứ Bảy.  Lh.Phê-rô/Kristine Trang – Lh.Phêrô&Maria – Các Lh.Mồ côi/Trần V Hải  

Chúa Nhật. Lh. Văn/Gđ.Kristine Trang – Lh. Gioakim&Anna/Gđ.Ng V Tường

                    Lh. Batôlômêô&InêTêrêsa&Ôbà NN/Gđ.Ánh&Minh – Lh. Mồ côi&Thai nhi  

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        

5:30. Các em học sinh Thêm sức         Sơ Kim Anh
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho                 Sơ Nguyễn Liên
10. Hội Đồng Mục Vụ                            Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến     Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Trần Hồng Trang       Sơ Nguyễn Liên
10. Đoàn Q Dũng/My Vũ Lê                   Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 11, 2020

Quĩ Điều Hành. $1.769                  Quĩ Bác ái địa phận:  $1,096

Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:

Gđ. Ân nhân       $31,575

Đoàn Quốc Dũng        50

Tổng cộng:       $31,625

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình muốn gia nhập giáo xứ, xin điền vào mẫu ghi danh cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. 

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang.  

Để tuân theo chỉ thị của thành phố, khi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, xin mọi người đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách.  Xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Chân Thành Cảm tạ.

Giáo xứ chân thành cảm tạ gia đình ân nhân đã công đức mua tượng Mẹ La Vang và Thánh Giuse ngoài trời, bàn thờ, bục đọc sách và bồn rửa tội cho thánh đường mới.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành.

Công Trình Hàng Rào, Cổng, Và Tăng Cấp Ghế Ngồi. 

Để xây hàng rào và cổng, và tăng cấp ghế ngồi cho ngôi thánh đường mới, Đức giám mục đã cho biết địa phận sẽ giúp $25,000 đô la.  Xin xem tờ ngân phiếu trong bảng danh sách cuối nhà thờ.  ĐGM cũng kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại cho kế hoạch này được hoàn thành tốt đẹp. 

Danh sách những gia đình hưởng ứng đóng góp tuần này:


Gđ. Nguyễn Ngọc Lynh&Oanh $1,500
Gđ. Vũ Hữu Sơn                      $1,000
Gđ. Hương&Khâm                   $1,000
Gđ. Đỗ Đức Hạnh&Phượng     $1,000
Hội Hiền Mẫu                           $1,000
Gđ. Phạm Văn Định                 $1,000
Gđ. Đinh Ngọc Hóa&Thúy       $1,000
Gđ. Trần Ngọc Ánh                    $500
Gđ. Trần Quang Thành              $500
Gđ. Nguyễn Đô Thành               $500
Gđ. Trần Văn Hải                       $200
Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse,
trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hân Hoan Chúc Mừng.  

Giáo xứ hân hoan chúc mừng 23 em học sinh được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức do Đức giám mục địa phận David Konderla ban vào ngày Thứ Bảy.  Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và ban ơn cho các em, để các em can đảm sống đức tin, và trở thành những nhân chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay.

Thánh Lễ Trong Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day).

Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 là lễ Tạ Ơn. Thánh lễ trong ngày này sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng.  Nếu ai đi tham dự Thánh lễ, xin mang theo những thức ăn khô hay đóng hộp để dâng trong Thánh lễ.  Những thức ăn này, sau đó, sẽ được mang tới những cơ quan giúp những người nghèo, thiếu thốn tại thành phố Tulsa trong dịp lễ. Xin kêu gọi mọi người hưởng ứng và quảng đại.

Chân Thành Phân Ưu.

Xin thông báo!  Ông Đôminicô Đinh Tiến Cao vừa đã qua đời vào sáng Thứ Sáu, ngày 20. Giáo xứ chân thành phân ưu cùng người vợ bà Đinh Thị Yêu, các con, các cháu, chắt và mọi người trong thân quyến. 

Chương trình cầu nguyện và an táng như sau: 

-       - Cầu nguyện từ tối Thứ Sáu, ngày 27, đến Chúa nhật, ngày 29, lúc 7:45PM, tại nhà quàn Floral Haven. 

-       - Thánh lễ phát tang: Thứ Sáu, ngày 27, lúc 6:30 tối. 

-       - Thánh lễ An táng, Thứ Hai, ngày 30, lúc 10 giờ sáng. 

Xin cho linh hồn Đôminicô được chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....