Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Thánh lễ cầu nguyện và nghi thức phát tang cho linh hồn Maria Ngô Thành Tín

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....