Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Thường niên. Năm B_2021

  Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 2 Thường Niên. Năm B. Số 824

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 1Sm. 3, 3-19. Bài đọc này thuật lại việc Chúa gọi ông Samuen 3 lần.  Ông đã khiêm tốn vâng nghe theo tiếng Thiên Chúa gọi, làm thủ lãnh dân Chúa thay thế cho ông Hê-li. Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2.  1Cr. 6, 13-20.  Trong bài Thánh thư này, Thánh Phaolô khẳng định: Thân xác chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần.  Chúng ta phải thánh hoá nó để phụng sự Thiên Chúa.  Đó là nội dung, ý nghĩa của đoạn thư này.

Tin Mừng.  Ga. 1, 35-42.  Tin mừng hôm nay thuật lại Gioan Tẩy giả thấy Chúa Giêsu thì giới thiệu cho hai môn đệ của ông là Anrê và Gioan.  Hai người liền đi theo Chúa, và sau đó ông Anrê còn mời gọi anh mình là Simon, sau được gọi là “Đá”, là Phêrô, theo làm tông đồ Chúa nữa.

Đáp ca. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

Kinh Thánh tuần tới:  Gn. 3, 1-10; 1Cr. 7, 29-31; Mc. 1, 14-20

Suy Niệm.

Sau khi được Gioan Tẩy Giả giới thiệu, An-rê và Gioan đã đi theo Chúa Giêsu. Sau đó, An-rê lại giới thiệu anh là Si-mon và dẫn ông này đến gặp Chúa Giêsu. Cả ba đều trở thành môn đệ của Người và cộng tác với Người loan truyền Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa. Giới thiệu Chúa cho người khác, đó là sứ vụ cao trọng của người Kitô – những người đã được thánh hiến trong Chúa Thánh Thần qua Bí tích Rửa tội. Tuy nhiên, để giới thiệu Chúa một cách trọn vẹn và đầy đủ, chúng ta cần phải có và yêu mến Chúa trước đã. Bởi vì không ai cho cái mình không có được.  Hay không ai có thể giới thiệu cho người khác điều mình không biết được. Các môn đệ đã đến xem, đi theo và ở với Chúa, sau đó họ đã hăng hái ra đi giới thiệu Chúa cho người khác bằng lòng trung tín, quả cảm, bằng sự hy sinh và lòng quảng đại. Còn chúng ta thì sao?  Chúng ta hãy thành thật tự hỏi: Người khác có thấy hay nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lời nói, việc làm và trong đời sống chúng ta không?  Chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác bằng cách nào?

Reflection.

1 Samuel 3:3b-10, 19.  Samuel was a young boy who grew up in the Temple. His teacher was Eli. God loved Samuel very much. In this story, God calls to Samuel in his sleep. Because Samuel is not used to hearing Gods voice, he runs to Eli, thinking his teacher has called him. When this happens a third time, Eli tells Samuel to answer God by saying, "Speak, for your servant is listening." For the rest of his life Samuel listened to God. He became a great prophet among his people. Can you hear God’s voice today? How will you answer?

1 Corinthians 6:13c-15a, 17-20. The Greek city of Corinth was a bustling seaport that was notorious in ancient times for immorality. The new Christian community there found itself surrounded on all sides by examples of all kinds of sin of body and mind. Paul reminds his readers that our bodies are temples of the Holy Spirit, who dwells in us. There are temptations in our world, just as there were in Corinth. But when we respect our bodies and use them as God teaches us, we are fully alive and free from vices that can make us slaves. How do you care for your body? How can you respect your body as a temple of the Holy Spirit?

John 1:35-42.  The reading tells us about the call of the first disciples. Followers of John the Baptist responded to the gentle invitation of Jesus; they came and stayed the whole day with him. Then these disciples called their friends to join them. One of them was Simon. Jesus told him that he would be called Peter, or Cephas, a Greek word for rock. One day the Church would be built on the rocklike faith of Peter.  When Jesus enters our lives with the gentle call of his grace, how will we reply? Will we be open to his call and a new beginning in our lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Dt. 5, 1-10; Mc. 2, 18-22.     Lh. Ann/Gđ. Ng. Tuất&Tú
Thứ Ba.    Dt. 6, 10-20; Mc. 2, 23-28.   Xin bình phục
Thứ Tư.    Dt. 7, 1-17; Mc. 3, 1-6.         Lh. Rô-sa/gđ. Ng. Tuất&Tú
Thứ Năm. Dt. 7,25-8,6; Mc. 3, 7-12.     Lh. Giuse
Thứ Sáu.  Dt. 8, 6-13; Mc. 3, 13-19.     Xin tạ ơn/Gđ. Hoàng V Thiên
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.  Xin bình an
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.  Lh. Anna/Gđ. Ng. Tuất&Tú
                                              Các Lh./Gđ. Hoàng V Thiên

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                              Thừa Tác Viên   

5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ                         Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Đỗ Thu Hương              Sơ Nguyễn Liên
10. Bùi Hồng Phúc/Ngân Nguyễn              Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến            Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Lê Thị Xuân                           Sơ Nguyễn Liên
10. Đoàn Q Dũng/Trần Thu Hường              Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 10 tháng 1, 2021

Quĩ Điều Hành.  Tổng cộng: $2,378

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Các gia đình:

Nguyễn Sơn&Tina 400
Ẩn danh                 200
Hồ Văn Song         100
Lê Đình Phong        50
Tổng cộng:        $750

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang. 

Để tuân theo chỉ thị của thành phố, khi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, xin mọi người đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách.  Xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Công Trình Hàng Rào, Cổng, Và Tăng Cấp Ghế Ngồi.  

Chân thành cám ơn tất cả những gia đình đã hy sinh và quảng đại tham gia đóng góp cho chương trình hàng rào, cổng và ghế cho ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp số tiền $1,000 đô la và hơn ở cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Danh sách những gia đình hưởng ứng đóng góp tuần này:

Gđ. Nguyễn Oanh&Loan           $3,000
Gđ. Nguyễn Hồng Diệp             $1,000
Gđ. Nguyễn Ngọc Lynh             $1,000
Gđ. Nguyễn Đình Hòa&Huyên  $1,000
Gđ. Hồ Phúc                              $1,000
Các sơ Mến Thánh Giá Thủ Đức $600
Linh mục chánh xứ                       $600
Gđ. Trần Văn Thái                        $500
Gđ. Phạm Ngọc Quyền                $500

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse.

Giáo xứ sẽ liên tiếp làm tuần cửu nhật sau các Thánh lễ hàng ngày và cuối tuần, trong Năm Thánh Thánh Giuse này, theo thứ tự hướng dẫn trong sách tuần cửu nhật để trong ngăn đựng sách ở trước ghế ngồi.  Sau khi sử dụng sách cầu nguyện, xin vui lòng để lại nhà thờ.  Nếu muốn lấy sách về nhà để cầu nguyện, xin cho linh mục quản nhiệm biết.  Xin cùng tham dự tuần cửu nhật trong các Thánh lễ trực tuyến. 

Hộp Thư Dâng Cúng 2021. 

Xin các gia trưởng vui lòng ghé lấy bao thư  dâng cúng cho quĩ điều hành năm 2021 của gia đình để trong các hộp phía sau nhà thờ. Và nếu được, xin lấy dùm cho những gia đình thân quen.  Khi dâng cúng hay đóng góp, xin vui lòng dùng bao thư để ban tài chánh dễ dàng ghi sổ sách.  Chân thành cám ơn anh Nguyễn Trung Trực đã hy sinh thời giờ chuẩn bị các bao thư dâng cúng này.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Vé Số Xuân Tân Sửu.

Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ gởi 2 vé số xuân trong hộp thư dâng cúng của các gia đình trong giáo xứ.  Chân thành kêu mời các gia đình hy sinh và quảng đại mua ủng hộ. Một số thành viên trong Hội đồng mục vụ cũng sẽ tới các cơ sở thương mại để xin mua ủng hộ. Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 14 tháng 2, 2021.  Chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người.

Chương Trình Làm Lá Mùa Chay.  

Mùa Chay năm nay, giáo xứ sẽ tiếp tục ký hợp đồng làm lá cho công ty Zeigler, bắt đầu vào đầu Tháng Ba. Ngày giờ chính thức sẽ thông báo sau. Năm nay, số bó lá công ty đặt là: 12 ngàn bó, ít hơn so với số lượng những năm trước đây. Vì đây là công việc hàng năm để gây tài chánh cho ngôi thánh đường mới, xin mọi người chuẩn bị thời giờ hy sinh giúp đỡ.  Mọi người giúp sẽ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, tuân theo chỉ thị của thành phố.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....