Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Thường niên. Năm B_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 4 Thường Niên. Năm B. Số 826

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Đnl. 18, 15-20. Trong bài đọc 1 trích sách Đệ Nhị Luật hôm nay, ông Môi sen loan báo cho dân Chúa biết: Thiên Chúa sẽ ban cho họ vị ngôn sứ, để thông truyền cho họ những điều Chúa dạy.  Vị đó chính là Chúa Giêsu sẽ đến giảng dạy muôn dân.  Đó là nội dụng bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Cr. 7, 32-35.  Thánh Phao lô đề cao những người sống độc thân vì họ có thể phục vụ Thiên Chúa nhiều hơn.  Còn kẻ có vợ chồng thì phải vừa lo gia đình vừa lo việc Chúa, nên bị chi phối.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này

Tin Mừng. Mc. 1, 21-28. Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu giảng dạy có uy quyền, khiến ma quỉ phải kính phục và mọi người ngợi khen.  Vì thế chúng ta phải tin theo Người, lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy.


Đáp ca. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người;
         các bạn đừng cứng lòng.   

Kinh thánh tuần tới:  G. 7 1-7; 1Cr. 9, 16-23; Mc. 1, 29-39.

Suy Niệm.

Kinh thánh cho chúng ta biết ma quỉ hoạt động khắp nơi và mọi lúc trên trần gian, không phải chỉ ngoài xã hội, mà nó còn ẩn nấp trong chính tâm hồn con người và trong cộng đoàn.  Ma quỉ len lỏi khắp nơi dùng mọi thủ đoạn, mưu chước, nhất là dùng những thủ đoạn thường làm con người thích, vui và thoải mái, cũng như những lời quyến dũ ngon ngọt để cám dỗ người ta kiêu căng, nói xấu, ghen ghét, gian dối, tranh dành, gây bất hòa, và vào mọi thứ tội lỗi, tính mê nết xấu khác.  Ma quỉ sẽ dùng mưu kế làm cho gia đình bất hòa, gây chia rẽ cộng đoàn.  Để chiến thắng ma quỉ, thứ nhất, cần phải luôn ý thức: ma quỉ là loài khôn ngoan, quỉ quyệt và quyền năng hơn loài người, ẩn nấp dưới mọi hình thức, trà trộn vào mọi nơi mọi chỗ, khi thì rất xấu xa, lúc lại có vẻ rất tốt lành, đạo đức, hy sinh.  Thứ hai, 1. Sống khiêm nhường, năng lãnh nhận các Bí Tích, nhất là 2 Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. 2. Xa tránh những lời dụ dỗ hay dịp đưa đến tội lỗi, để sống trong ơn nghĩa Chúa. 3. Hết lòng tin cậy, phó thác vào Mẹ Maria và Thánh Giuse. 4. Chân thành lắng nghe và can đảm sống Lời Chúa, và giáo huấn của Giáo hội.

Reflection.

Deuteronomy 18:15-20.  In this reading Moses assures the people that God will raise up from among their descendants "a prophet like Moses." This prophet will speak what God commands. He will be a true spokesman for God. Like the people of Israel, we too must be concerned about who can teach us the true will of God. We must realize that often there are false prophets around us, advising us badly. We should turn to Christ and the Church for true teaching of what is God's will for us, what is right and wrong, just and unjust. How will you be a prophet to those around you?

1 Corinthians 7:32-35. The community in Corinth, was, it seems, always worrying about something. They wrote to Paul with their questions, and Paul tried to teach and reassure them. In this letter he suggests that people look at their lives to see how they can devote themselves to God. Whatever our future state in life as married or unmarried people, we should begin now to give the Lord the most important place in our lives. If we do, everything else will fall into place. What can we do to keep God at the center of our lives?

Mark 1:21-28. In this reading Jesus teaches and acts with authority. In this first miracle recorded by Mark, Jesus shows his power over the forces of evil. Even the evil spirit gives witness to Jesus, recognizing him as "the Holy One of God" and submitting to his commands. We should learn to trust in Jesus and his loving care for us. We should listen each day for his quiet voice in our hearts, urging us to trust him and to do what he asks. Does Jesus "authorize" our thoughts and actions? How or when?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai. Dt. 11, 32-40; Mc. 5, 1-20.          Lh. Anna
Thứ Ba. Lễ Dâng Chúa Vào Đền Thánh   Xin bằng an
Thứ Tư. Dt. 12, 4-7; Mc. 6, 1-6.                Lh. Giuse&Têrêsa
Thứ Năm. Dt. 12, 18-24; Mc. 6, 7-13.       Lh. Gioan/Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Sáu. Dt. 13, 1-8; Mc. 6, 14-29. 2       Lh. Giuse và các Lh./Gđ. Bà Gẫm
Thứ Bảy. 5 giờ 30 chiều.                          Lh. Anna – Lh. Mađalêna
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Phao-lô - Lh. Phê-rô&I-nê
                                             Các Lh.Nội và các Lh./Gđ. Bà Gẫm
  

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                            Thừa Tác Viên              

5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                 Sơ Kim Anh
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Hồng Trang      Sơ Nguyễn Liên
10. Phạm V Tiến/Trần Kim Thảo            Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Hội Hiền Mẫu                                Sơ Kim Anh
8. Lê Huy Bình/Vũ Mary Thảo               Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trường Giang/Mai Hoàng         Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 24 tháng 1, 2021

Quĩ Điều Hành.  Tổng cộng: $2,105

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Các gia đình: 

Phạm Bá Nghiêm 3,000
Vũ Chuẩn                500
Nguyễn Thị Lành     500
Gđ.#424                  400
Đinh Công Hoạt      200
NguyễnTrung Dũng 100
Ban Trực tuyến        100 (Thánh lễ an tang lh Phaolô Nguyễn Ngọc Đức)
Đoàn Dũng                50
Tổng cộng:        $4,850

Gđ.Trương Văn Thanh $3,000 dụng cụ âm thanh cho ca đoàn.
2 Gđ. Ng. Công Hải và Đỗ Danh dâng cúng 2 thùng khẩu trang. Mỗi thùng $250.

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang.   

Để tuân theo chỉ thị của thành phố, khi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, xin mọi người đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách.  Xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Lớp Giáo Lý Thêm Sức.

Xin phụ huynh cha mẹ chú ý! Sẽ mở 2 lớp giáo lý: Lớp 1, cho các em học sinh chuẩn bị Bí tích Thêm sức năm 1. (Sẽ lãnh nhận Bí tích Thêm sức năm tới 2022)  Và lớp 2, cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức năm 2, các em sẽ lãnh nhận Bí tích năm nay 2021.  Sau các Thánh lễ Chúa nhật tuần tới sẽ ghi danh các em, và các lớp học sẽ bắt đầu sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 21.  Xin liên lạc với chị Hường, điện thoại: 918-808-9609.  Anh Giang: 918-812-1624.  Anh Danh: 918-408-6574.  Chị Huê: 918-404-1679, để biết thêm chi tiết.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng vào tối Thứ Sáu tuần này, vào lúc 6 giờ chiều, trước Thánh lễ 6 giờ 30.  Xin mời các gia trưởng đến tham dự, để cầu nguyện và xin ơn thánh hóa bản thân và gia đình.

Hội Hiền Mẫu.

Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể Thứ Bảy đầu tháng, ngày 6, vào lúc 5 giờ chiều, trước Thánh lễ 5 giờ 30.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Vé Số Xuân Tân Sửu.

Để yểm trợ chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới, giáo xứ đã gởi 2 vé số xuân trong hộp thư dâng cúng của các gia đình trong giáo xứ.  Chân thành kêu mời các gia đình hy sinh và quảng đại mua ủng hộ. Một số thành viên trong Hội đồng mục vụ cũng sẽ tới các cơ sở thương mại để xin mua ủng hộ. Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 14 tháng 2, 2021.  Chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người.

Hộp Thư Dâng Cúng 2021. 

Hộp thư dâng cúng cho quĩ điều hành năm 2021 của các gia đình không thể tự lấy, đã được gởi qua bưu điện. Xin tất cả các gia đình, và những người tham dự Thánh lễ trực tuyến, hy sinh và quảng đại dâng cúng, đóng góp tài chánh giúp giáo xứ trong thời điểm khó khăn dịch bệnh.  Khi dâng cúng, xin vui lòng dùng bao thư để ban tài chánh dễ dàng ghi sổ sách. 

Chương Trình Mừng Tết Tân Sửu.

Giáo xứ sẽ mừng Tết Tân Sửu vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 2.  Chương trình Thánh lễ cuối tuần như thường lệ: Thánh lễ vọng chiều Thứ Bảy lúc 5 giờ 30. Chúa nhật: 8 và 10 giờ sáng.  Sau Thánh lễ 10 giờ sáng sẽ lấy lộc thánh, lì xì, đốt pháo, sổ vé số xuân, múa lân và bữa tiệc “to-go” mừng xuân.  Xin kính mời mọi người đến tham dự.

Chương Trình Làm Lá Mùa Chay. 

Mùa Chay năm nay, giáo xứ sẽ tiếp tục ký hợp đồng làm lá cho công ty Zeigler, bắt đầu vào đầu Tháng Ba.  Ngày giờ  chính thức sẽ thông báo sau. Năm nay, số bó lá công ty đặt là: 12 ngàn bó, ít hơn so với số lượng những năm trước đây.  Vì đây là công việc hàng năm để gây tài chánh cho ngôi thánh đường mới, xin mọi người chuẩn bị thời giờ hy sinh giúp đỡ.  Mọi người giúp sẽ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, tuân theo chỉ thị của thành phố.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....