Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật II Mùa Chay. Năm B_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay. Năm B. Số 830

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. St. 22, 2-18. Bài đọc một hôm nay thuật lại lời Chúa bảo ông Ábraham dâng con duy nhất của ông là Isáac  làm của lễ tế.  Ông sẵn sàng vâng theo thánh ý nên được Thiên Chúa thưởng.  Isáac là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta.

Bài Đọc 2.  Rm. 8, 31-34.  Thánh Phaolô minh chứng Thiên Chúa thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người để chịu chết và sẽ sống lại vinh quang, để biện hộ và chuyển cầu cho chúng ta là những người có tội.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.

Tin Mừng.  Mc. 9, 2-10.  Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu biến hình sáng láng để cho các tông đồ biết: Người là Con Thiên Chúa toàn năng, và sau khi chịu khổ giá, Người cũng sẽ sống lại vinh hiển như vậy.

Đáp ca. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa,
          trong miền đất của nhân sinh.

Kinh Thánh tuần tới:  Xh. 20, 1-17; 1Cr. 1, 22-25; Ga. 2, 13-25.   

Suy Niệm.

Bài Tin mừng cho chúng ta biết trong khi Chúa Giê-su đang biến hình, thì có tiếng Chúa Cha từ trời nói: “Đây là con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.” Trong mùa chay, Giáo Hội cũng kêu gọi chúng ta hãy biến hình, tức là lột xác con người cũ tội lỗi, ích kỷ, kiêu căng, gian dối, tham lam, lười biếng, nguội lạnh, hay từ bỏ cuộc sống nghịch lại giáo huấn của Giáo hội và Tin mừng của Chúa Giê-su Kitô, để đổi mới, trở nên sáng láng giống như thân xác Chúa Kitô biến hình. Và như thế chúng ta bắt đầu một suộc sống mới tốt lành, đạo đức và thánh thiện gương mẫu đẹp lòng Chúa. Thiên Chúa Cha cũng khuyên bảo chúng ta hãy vâng nghe và sống lời Chúa Giêsu qua những lời dạy dỗ của Người trong Tin Mừng là hy sinh, phục vụ, có lòng bác ái và quảng đại.  Chúa Giê-su đã vâng lời và khiêm nhường xuống trần, mặc lấy thân xác loài người.  Chúa đã hy sinh phục vụ và chịu những sự đau khổ cũng như cái chết trên thập giá để cứu chuộc loài người chúng ta.  Nhưng Ngài đã phục sinh, sống lại trong vinh quang. Hôm nay chúng ta cần phải tự hỏi chính mình rằng: Tôi phải sống như thế nào để cũng được Thiên Chúa Cha tuyên bố: “Đây là con Ta rất yêu dấu?” Và cũng được sống lại vinh quang với Người?

Reflection.

Genesis 22:1-2,9,10-13,15-18.  The point of the story of Abraham and his willingness to sacrifice his only son Isaac is that Abraham trusted God completely. Before Abraham could harm his son, God stopped him. Through Jesus, we know that God is love and never desires the death of any person. The story begins with "God put Abraham to the test." Do you believe God puts people to the test? Why or why not?

Romans 8:31-34. In his letter to the Romans, Paul speaks of God, the Father who "did not spare his own Son but handed him over for the sake of us all. “That Son, Jesus Christ, now raised from the dead, intercedes with the Father for us. And how can God refuse Jesus anything he asks for us?” As Paul insists, "If God is for us, who can be against us?"  In what way might God be asking you to demonstrate your trust in him right now? How will you respond?

Mark 9:2-10. The story of Jesus' Transfiguration on the mountain is a preview of great things to come. With his amazed disciples looking on, Jesus is suddenly dressed in dazzling white and his face shines like the sun. He is speaking with the long-dead prophets Moses and Elijah. These two Old Testament figures represent the Law and the Prophets. They are interrupted by a majestic voice from a cloud, saying that Jesus is God's beloved Son. The bedazzled disciples are told to "Listen to him."  Like us, Peter, James, and John could not understand everything about Jesus overnight. It was only after his death and resurrection that they understood the meaning of his Transfiguration. What does the experience of the three disciples tell us about the process of coming to know and believe in Jesus? What has helped your own relationship with Jesus to grow over the past year?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai  . Đn 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.       Xin Bằng an/Gđ. Theresa&Gerald
Thứ Ba.    Is. 1, 10-20; Mt. 23, 1-12.      Lh.Gioan Bao&Lh.Vũ Thị Xuyến
Thứ Tư.    Gr. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28. Xin tạ ơn Chúa/Gđ. Nhung&Quyền
Thứ Năm. Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.   Các Lh. Mồ côi/Gđ. Trần V Hải
Thứ Sáu.  St. 37, 3-28; Mt. 21, 33-46.   Lh. Phê-rô&Maria/Gđ. Nhung&Quyền
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.  Lh.Đôminicô - Lh.Đôminicô&Maria/Gđ.BQP Đinh T Cao
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Anna, ngày giỗ - Lh. Phao-lô
                                             Lh. Bà Cụ cố I-nê Trần Thị Thân

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                         Thừa Tác Viên                 

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan        Sơ Kim Anh
8. Lê Huy Bình/Trần Hồng Trang         Sơ Nguyễn Liên
10. Đoàn Q Dũng/Ngô Thủy Tiên         Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Hội Hiền Mẫu                             Sơ Kim Anh
8. Lê Đ Phong/Đỗ Thu Hương            Sơ Nguyễn Liên
10. Phạm V Tiến/Têrêsa Uyên Đinh    Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 2, 2021

Quĩ Điều Hành. $2,419

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Các gia đình:

Trần Nhã&Sen     500
Gđ. #201              100
Trần Thắng Đồng 100
Lê Đình Phong       50
Bình Thái               30
Tổng cộng:        $780

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng vào tối Thứ Sáu, ngày 5, tuần này, lúc 6 giờ chiều.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa và cho gia đình được yêu thương và hòa thuận.

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể  vào Thứ Bảy, ngày 6, tháng 3, lúc 5 giờ, trước Thánh lễ 5 giờ 30 chiều tuần này.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Chương Trình Làm Lá Mùa Chay. 

Xin chú ý! Công việc làm lá sẽ bắt đầu vào Thứ Ba tuần này, ngày 2 Tháng 3.  Vì đây là công việc hàng năm để gây tài chánh cho ngôi thánh đường mới, và cần nhiều người giúp đỡ.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ giúp đỡ.  Công việc sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng cho đến chiều tối.  Mọi người giúp sẽ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, tuân theo chỉ thị của thành phố.  Giáo xứ sẽ cung cấp khẩu trang và bao tay.

Cửa Sổ Kiếng Màu Thánh Đường Mới. 

Nếu gia đình nào muốn bảo trợ những cửa sổ kiếng màu cho ngôi thánh đường mới, xin gặp quí vị trong hội đồng mục vụ, và có thể ghi tên vào danh sách để trong bảng trưng bày cuối nhà thờ. Vì số cửa sổ có giới hạn, cho nên xin mau mắn ghi tên trước.

Phút Mặc Niệm.

Bệnh viện St. Francis và Giáo phận Tulsa kêu gọi mọi người vào lúc 12 giờ trưa, Thứ Hai, ngày 1 tháng 3, tuần này, hãy để ra một “giây phút yên lặng”, cùng với mọi người mặc niệm, cầu nguyện và chia sẻ những sự đau buồn với những nạn nhân do dịch bệnh Covid gây nên tại tiểu bang Oklahoma, trong vòng đúng 1 năm qua.  Chân thành kêu gọi.  

Lớp Giáo Lý Thêm Sức.

Xin phụ huynh cha mẹ chú ý! 2 lớp giáo lý: lớp 1 chuẩn bị và lớp 2 lãnh nhận Bí tích Thêm sức, đã bắt đầu. Nếu cha mẹ nào chưa ghi tên cho con em, xin mau mắn qua hội trường sau Thánh lễ để ghi danh. 

Luật Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang.    

Để tuân theo chỉ thị của thành phố, khi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, xin mọi người đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách.  Xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và cầu cho dịch bệnh sớm chấm dứt.

Kết Quả Sổ Xố Xuân.

Sau đây là kết quả cuộc sổ xố xuân Tân sửu:  Lô Độc Đắc: 20210160 /  Lô Hạng 2: 20210230 / Lô Hạng 3: 20210229 / Các lô an ủi: 20210758/  20210416 / 20210891 / 20210235 / 20210699 / 20210904 /  20210734 / 20210677 /  20210196 /  20210066

Những người có vé số trúng, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ để nhận thưởng.  Chân thành cám ơn những người đã dâng cúng vé số trúng.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....