Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật III Mùa Chay. Năm B_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay. Năm B. Số 831

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Xh. 20, 1-17.  Bài đọc sau đây thuật lại sự việc sau khi Thiên Chúa cứu dân Do thái khỏi đời sống nô lệ bên Ai cập, Người ban cho họ 10 điều răn, để giúp họ trung thành thờ phượng kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ, sống bình an, hòa thuận với mọi người. Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 2.  1Cr. 1, 22-25.  Trong khi dân Do thái và Hy lạp tìm dấu lạ và khôn ngoan thế gian, thánh Phaolô rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.  Đó là ý nghĩa của bài đọc thứ 2 tuần này.

Tin Mừng.  Ga. 2, 13-25.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu lên Đền Thờ, thấy dân chúng buôn bán trong đó, thì nổi giận đánh đuổi họ, vì Người muốn mọi người tôn trọng sự trang nghiêm, và thánh thiêng của Đền Thờ, là thân thể Người, là nhà cầu nguyện, và là Nhà Chúa ngự.      

Đáp ca. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.  

Kinh Thánh tuần tới:  2Sb. 36, 14-23; Ep. 2, 4-10; Ga. 3, 14-21. 

Suy Niệm.

Nhà thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị và là nơi chúng ta đến để cầu nguyện, thờ phượng Chúa. Qua việc thanh tẩy đền thờ trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta phải luôn gìn giữ sự thánh thiêng của ngôi nhà thờ, để lời cầu nguyện và sự thờ phượng của chúng ta đẹp lòng Chúa và được Chúa nhận lời. Khi đến Nhà thờ chúng ta phải có thái độ tôn kính và mến yêu. Nhưng quan trọng hơn vẫn là ngôi Đền thờ thiêng liêng, là chính tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự, vì thế chúng ta phải luôn luôn thanh tẩy để xứng đáng với Chúa. Tin mừng kêu gọi chúng ta hãy ăn năn thống hối thanh tẩy tâm hồn khỏi những thói hư tật xấu, tham lam, gian dối và ích kỷ hay coi trọng tiền bạc hơn Chúa. Hãy thanh tẩy những sự kiêu căng, ghen ghét, thù hằn làm ô uế cung thánh của Chúa. Trong mùa Chay này, ta hãy cố gắng thanh tẩy bản thân, để tâm hồn và thân xác ta trở thành một Đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự.

Reflection.

Exodus 20:1-3, 7-8, 12-17.  If you have ever wondered where the Ten Commandments appear in the Bible, here is the answer in today's first reading from Exodus. These are the commandments as God delivered them to Moses on Mount Sinai. Recall that the first three commandments guide us in our relationship with God and our duties towards him. The remaining commandments guide our relationships with others and our responsibilities towards them.  Which of God's laws do you think the world is most in need of right now? Why?  What does this reading have to say about why the Sabbath day is holy? How do you and your family keep Sundays holy?

1 Corinthians 1:22-25. In Jesus' time, the Greeks were the intellectual and artistic leaders of the world. They took great pride in their wisdom. But they lacked faith. Paul's letter informs his readers that for Jews and Greeks alike, Christ crucified is a "stumbling block" to their worldly wisdom. They could not imagine believing in a God who would lay down his life out of love for his people. Is there anything in Jesus himself or in his teachings that is a stumbling block or an obstacle to you at this point in your life? Explain.

John 2:13-25. Watch out for Jesus in today's gospel! He has come up to the temple at Passover time and he is very angry about what he sees there. So he brandishes a whip to drive the money-changers and sacrificial animals out of the temple. "Stop turning my Father's house into a marketplace!" he says with frightening authority. His disciples attribute his emotional outburst to zeal or intense passion for the house of God. Does the fiery anger of Jesus surprise you? Why or why not? Are there times when it is right to express justified anger? Explain. How do you think believers should show love and respect for God's house? 

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30.        Lh Maria/Gđ. Tuấn&Thúy
Thứ Ba.    Đn. 3, 25-43; Mt. 18, 21-35.   Các linh hồn
Thứ Tư.    Đnl. 4, 1-9; Mt. 5, 17-19. Lh.  Gia-cô-bê/Gđ. Ng. Ngọc Phượng
Thứ Năm. Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.    Xin như ý./Gđ. Tuấn&Thúy
Thứ Sáu.  Hs. 14, 2-10; Mc. 12, 28-34.  Lh. Ân nhân&Bạn bè
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều. Lh. Micae&Phao-lô - Lh. Maria – Lh. Mồ côi
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Lm. Phao-lô Lê Viết Hoàng
                                             Lh. Phao-lô – Lh. Bà cụ cố I-nê/Gđ. Trần Hiền&Hương

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                             Thừa Tác Viên              

5:30. Hội Hiền Mẫu                                    Sơ Kim Anh
8.      Lê Đ Phong/Đỗ Thu Hương              Sơ Nguyễn Liên
10.    Phạm V Tiến/Têrêsa Uyên Đinh       Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ                          Sơ Kim Anh
8.      Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho                   Sơ Nguyễn Liên
10.    Ng. Trường Giang/Đoàn Th Nguyệt   Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 2, 2021

Quĩ Điều Hành. $2,159

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Các gia đình

Trần Thị Tho          1,000
Nguyễn Đức Toán     200
Vũ Đình Hiệu            100
Mary Thân                100
Võ Kim Sang            100
Ông bà Phác&Hồng 200
Tổng cộng:         $1,700
Gđ. Đinh Thiên Trấn bảo trợ 2 tượng thiên thần và chân tượng $1,400.

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Chương Trình Làm Lá Mùa Chay. 

Cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, công tác làm lá đã khởi sự được gần 1 tuần rất tốt đẹp, vì sự giúp đỡ của nhiều người.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh và giúp đỡ của tất cả mọi người trong mọi công việc.  Công việc sẽ tiếp tục cho đến Thứ Ba, ngày 23, cho nên, giáo xứ cần rất nhiều sự hy sinh giúp đỡ của mọi người trong suốt tuần tới bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng. Xin cho những hy sinh như là một việc “đền bù tội lỗi” dâng lên Chúa trong mùa chay. Và chân thành cám ơn gia đình ông bà Phạm Văn Định đã dâng cúng 15 cái kéo sắt mới cho công việc làm lá. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc làm lá của giáo xứ được thành công tốt đẹp, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Nghi Thức Thống Hối Và Xưng Tội.

Xin chú ý!  Để chuẩn bị tâm hồn cho Tuần Thánh và Đại lễ Phục sinh, giáo xứ sẽ có nghi thức thống hối và giải tội vào Chúa nhật, ngày 28, lúc 2 giờ 30 chiều. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.

Tổng Kết Đóng Góp tài Chánh 2020.  

Ban tài chánh đã gởi bản tổng kết đóng góp năm 2020 của mỗi gia đình để khai thuế.  Nếu gia đình chưa nhận được, hoặc con số không chính xác, xin liên lạc văn phòng giáo xứ để điều chỉnh.  Chân thành cám ơn tấm lòng đóng góp quảng đại của các gia đình trong giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban ơn lành.

Cửa Sổ Kiếng Màu Thánh Đường Mới.

Giáo xứ chân thành cám ơn tất cả mọi người đã quảng đại bảo trợ những cửa sổ kính màu cho ngôi thánh đường mới. Những cửa sổ kính màu này sẽ làm tăng thêm phần trang trọng và tôn kính cho ngôi thánh đường mới. Giáo xứ đã ký hợp đồng với công ty thiết kế tuần vừa qua, cho nên những gia đình chưa đóng tiền, xin mau mắn.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người, và xin đọc danh sách để ở cuối nhà thờ.

Chích Ngừa Dịch Bệnh. 

Những người 65 tuổi trở lên, chưa chích mũi số 1 ngừa bệnh dịch, và nếu muốn chích ngay không cần đăng ký, xin liên lạc với chị Thủy, số điện thoại: 918-671-2277,  hay ông phó chủ tịch Nguyễn Trung Hải, 918-830-5322.  Chân thành cám ơn chị Thủy đã tạo điều kiện thuận tiện.

Đổi Giờ.

Theo chương trình tiết kiệm thời giờ, Chúa nhật tuần tới, ngày 14, sẽ đổi giờ vào lúc 2 giờ sáng. Để không bị trễ tham dự Thánh lễ Chúa nhật, tối Thứ Bảy, trước khi đi ngủ vặn đồng hồ lên 1 tiếng.

Luật Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

Kết Quả Sổ Xố Xuân.

Những số trúng được đăng trong bảng thông tin cuối nhà thờ.  Những người có vé số trúng, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ để nhận thưởng.  Chân thành cám ơn những người đã dâng cúng vé số trúng.  Những vé trúng không lãnh, sẽ được cho vào quĩ xây dựng.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....