Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật IV Mùa Chay. Năm B_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay. Năm B. Số 832

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 2Sb. 36, 14-23.  Bài đọc trích Sử Biên Niên cuốn thứ 2 nói về sự bất trung của dân Do thái với Thiên Chúa.  Nhưng Thiên Chúa vẫn thương sai sứ giả đến kêu gọi họ sám hối trở về với Người, để Người giúp họ xây dựng lại cuộc sống và Đền Thờ.  Đó là nội dung của bài đọc một hôm nay.

Bài Đọc 2.  Ep. 2, 4-10.  Trong đoạn thư này, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa rất nhân hậu và yêu thương chúng ta, nên dù chúng ta có phạm tội, Người vẫn thương cho Con Một Người chịu chết trên thập giá chuộc tội.  Ai tin thì được cứu sống.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Tin Mừng.  Ga. 3, 14-21.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết: Người sẽ chịu chết treo trên khổ giá để ai tin thì được sống, như ông  Môisen đã treo rắn đồng lên cao, để ai bị rắn độc cắn mà nhìn thì khỏi chết. 

Đáp ca. Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Gr. 31, 31-34;  Dt. 5, 7-9; Ga. 12, 20-23. 

Suy Niệm.

Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa đối với con người sẽ không bao giờ phai nhạt dù cho cuộc đời có đổi thay. Tình yêu của Thiên Chúa vẫn như mưa tưới gội trên mọi người, người lành cũng như kẻ ác. Ngài không áp đặt, cưỡng bách con người phải theo Ngài. Trái lại, Ngài cho họ được quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Vì thế, người tin theo Chúa, thì sẽ được cứu rỗi. Còn người không tin thì tự họ, đã tìm đến sự diệt vong. Chúa Giêsu, vì yêu thương, đã vâng lời và khiêm nhường xuống trần hy sinh chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Nhưng Chúa không thể cứu được con người chúng ta nếu chúng ta không muốn hay từ chối. Xin Chúa soi sáng để chúng ta biết dùng tự do chọn và can đảm đi con đường dẫn đến hạnh phúc trường sinh. Con đường đó chính là Chúa Giêsu, vì thế xác tín vào Chúa và sống lời Chúa dạy chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời.

Reflection.

2 Chronicles 36:14-17,19-23.  This reading paints a shameful picture of God's people repeatedly piling up one sin upon another. No matter how many messengers He sends them, they refuse to hear God's call to repentance. Like a parent who has run out of ways to discipline his or her children, God has "no remedy." So he allows them to be defeated by their enemies and taken into exile for seventy years. Only after they repent sincerely does God free his people through Cyrus, king of Persia. And Cyrus orders them to rebuild their Temple in Jerusalem to "fulfill the word of the Lord."  Who are the messengers and prophets in today's world who call us to turn back to God and live faithfully?

Ephesians 2:4-10.  In the second reading, Paul tells us that we are God's handiwork. And our goal in life is, by God's grace, to "lead the life of good deeds" which God has planned for us. Who do you know or know of who is "rich in mercy"? How does he or she show mercy?

John 3:14-21. In teaching Nicodemus, Jesus uses a familiar story from the Old Testament about Moses. When Moses lifted up a bronze snake in the desert for all to see, those who had been bitten by snakes were healed. Jesus says that he too must be lifted up so that all might have eternal life through him. He will be lifted up on the cross. But he will also be lifted up in his resurrection and in his ascension to the Father. Whoever looks at him in faith will receive eternal life.  Followers of Jesus recognize him as the light that came into the world. They live truthfully in the light, unlike those who choose the darkness and do evil deeds.  How do members of your family and parish show that they are living in the light? What can we do to help others choose to live truthfully in the light?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.    Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54.    Lh. Maria
Thứ Ba.     Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.      Lh. I-nê
Thứ Tư.     Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.      Lh. Anphongso
Thứ Năm.  Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47.    Các Lh./Gđ. Tuấn&Thúy
Thứ Sáu.   Lễ Kính Thánh Giuse           2 Lh. Giuse
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.    Lh. Giuse
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.   Lh. Ta-đê-ô
                                               Lh. Lm. Phao-lô Lê Viết Hoàng
          

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                              Thừa Tác Viên                 

5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ                           Sơ Kim Anh
8.      Ng. Văn Cả/Trần Thị Tho                    Sơ Nguyễn Liên
10.    Ng. Trường Giang/Đoàn Th Nguyệt    Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến           Sơ Kim Anh
8.      Lê Huy Bình/Lê Thị Xuân                    Sơ Nguyễn Liên
10.    Ng. Trung Hải/Annie Nguyễn              Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 7 tháng 3, 2021

Quĩ Điều Hành. $3,789

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Các gia đình:

Đỗ Hoàng Quang  1,000
Nguyễn Văn Hòa     500
Phạm Văn Tiến        340 (marble in chapel)
Thu Nguyễn             250
Nguyễn Thị Ngọc     200
Vũ Duy Lương         200
Loan Đỗ                   200
Nguyễn Trung&Hòa 200 (2 vé số an ủi)
Đỗ Cẩn                    100
Võ Ánh                    100
Bình Phạm                30

Tổng cộng:         2,820    

 Gđ. Nguyễn Ngọc Luân ủng hộ làm lá $200.

Ủng hộ cửa kính màu Thánh đường mới.

Gđ. Sỹ Phạm (Dallas, TX)  $10,000
Gđ. Hồ Phước Thọ&Tiên     $1,000

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Dâng Giáo Phận Cho Thánh Giuse.

Giáo hội đang cử hành Năm Thánh Thánh Giuse, vì thế Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ đặc biệt dâng giáo phận cho Thánh Giuse, vào Thứ Sáu tuần này, ngày 19 tháng 3, lúc 6 giờ chiều, tại nhà thờ chính tòa giáo phận.  Đức giám mục cũng khuyến khích mọi người trong giáo phận hy sinh thời giờ làm tuần cửu nhận kính Thánh Giuse để xin ngài cầu bầu cho các gia đình vào giáo phận.

Chương Trình Làm Lá Mùa Chay. 

Cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, công tác làm lá tiến hành rất tốt đẹp, vì sự hy sinh giúp đỡ của nhiều người.  Công việc sẽ vẫn tiếp tục tuần tới cho đến khi đạt tới số lá công ty đặt là 12,000 bó. Xin mọi người tiếp tục hy sinh giúp đỡ cho đến khi hoàn tất. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc làm lá của giáo xứ được thành công tốt đẹp, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Nghi Thức Thống Hối Và Xưng Tội.

Để chuẩn bị tâm hồn cho Tuần Thánh và Đại lễ Phục sinh, giáo xứ sẽ có nghi thức thống hối và giải tội vào Chúa nhật, ngày 28, lúc 2 giờ 30 chiều. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm. 

Xin cha mẹ của các em lớp giáo lý khai tâm 2020 chú ý!  Vì đại dịch, lớp xưng tội và rước lễ lần đầu 2020 đã bị đình hoãn lại. Sau khi hội ý các cha mẹ, các em sẽ chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích theo lịch trình như sau:

- Chúa Nhật 28 tháng 3, họp phụ huynh sau Thánh Lễ 10 giờ sáng.

- Thứ Bảy, ngày 10 tháng 4, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, sẽ có buổi học để giúp các em ôn lại và tập Xưng Tội, với sự hiện diện và giúp đỡ của  phụ huynh.

- Thứ Bảy, ngày 17 tháng 4, lúc 8 giờ 45 sáng, các em sẽ có nghi thức Xưng Tội lần đầu.  Cần sự hướng dẫn và lời cầu nguyện của phụ huynh. Sau đó các em sẽ tập rước lễ cho ngày Chúa Nhật.

- Chúa Nhật, ngày 18 tháng 4, các em Rước Lễ lần đầu trong Thánh Lễ 10 giờ sáng.

Xin cha mẹ đưa đón các em theo chương trình trên. Cám ơn sự hợp tác của cha mẹ.

Luật Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

Xin Chú Ý!  

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Cửa Sổ Kiếng Màu Thánh Đường Mới.

Giáo xứ chân thành cám ơn tất cả mọi người đã quảng đại bảo trợ những cửa sổ kính màu cho ngôi thánh đường mới. Những cửa sổ kính màu này sẽ làm tăng thêm phần trang trọng và tôn kính cho ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách để ở cuối nhà thờ.  Nếu gia đình nào muốn ủng hộ chương trình cửa sổ kính màu, xin gặp quí vị hội đồng mục vụ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....