Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B. Số 834

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 50, 4-7. Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng chịu cực hình theo ý Chúa Cha, Người đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa Cha là Đấng luôn phù trợ Người. Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. Pl. 2, 6-11. Trong thư gởi cho người Philiphê, thánh Phaolô nhắc nhở họ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá.  Vì thế Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài, muôn vật.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin Mừng. Mc. 14, 1-47. Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.  Người vô tội.  Người chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

Đáp ca. Ôi Thiên Chúa!  Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?   

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 10, 34-43; Cl. 3, 1-4; Ga. 20, 1-9.

Suy Niệm.

Tuần Thánh bắt đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá. Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem thì các trẻ Dothái cầm nhành lá ôliu đi đón Chúa.  Chúa được dân chúng lấy áo trải xuống đường, tung hô và reo vang ca tụng. Bài Thương Khó cho chúng ta biết những sự kiện xảy ra trong mấy ngày cuối đời của Chúa Giêsu trên trần gian. Từ những lời tung hô ca ngợi đã mau chóng biến thành những lời chế giễu, sỉ nhục, kết án và sự vô ơn của con người. Chúa Giêsu đón nhận và gom tóm tất cả tội lỗi xấu xa của con người để đóng gim vào Thánh giá và dâng tiến lên Chúa Cha như là của lễ châu báu cứu chuộc. Trong Tuần Thánh, mỗi người hy sinh dành ít phút thinh lặng và chiêm ngắm Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Chúng ta có thể hợp dâng lên Chúa tất cả những sầu khổ, chán nản, thất vọng, cô đơn và tất cả những khổ đau của cuộc đời. Xin cho được ơn thông phần với Chúa Giê-su trên khổ giá để đền vì tội của chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ và ban sức mạnh để chúng ta tiếp tục vác thập giá theo Chúa mỗi ngày. Chúa sẽ trao triều thiên vinh thắng cho những ai bền đỗ đến cùng.

Reflection.

Isaiah 50:4-7. If you have ever experienced injustice or rejection, you understand the feelings expressed in this first reading. The one who is speaking is the Suffering Servant of God. It is easy for us as Christians to identify this servant with Jesus. When he was made to suffer, despite his innocence he did not rebel or seek revenge against his enemies. He trusted that God was at his side and knew that he would "not be put to shame." God's Servant speaks with a well-trained tongue that teaches, comforts, and inspires people to change their lives. Who among God's people has helped you in one or more of these ways? What lines in this reading might you pray if you were suffering an injustice? Why?

Philippians 2:6-11. This reading is a hymn to Jesus Christ that serves as a preview of the events of Holy Week. It describes how the Son of God "emptied himself" of divine glory and became human like all of us. Out of love and obedience, he accepted his own death on a cross. Because Jesus humbled himself and did not cling to any of his special privileges as God's Son, he was glorified by his heavenly Father. We are called to have the same attitude of humility and obedience as Christ had. How do you honor the name of Jesus? What new way of doing so will you practice this week?

Mark 15:1-39. This Palm Sunday reading of the Passion of the Lord is taken from Mark's Gospel. It was the first written account of how Jesus suffered and died. It is also the shortest version of the Passion and is written almost like a newspaper story that presents "just the facts." The most important truth Mark wants to communicate is that Jesus is the Messiah, the Son of God, whose suffering leads to glory. When Jesus cries out from the cross "My God, my God, why have you forsaken me?" (Psalm 22:1), he is praying in the words of the psalmist who continues to trust God even when all seems hopeless. As we read or listen to the Passion, we try to unite ourselves with Jesus and all those who suffer injustice in today's world.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.  Is. 42, 1-7; Ga. 12, 1-11.    Lh. Đa Minh/Gđ. Bà Tình
Thứ Ba.   Is. 49, 1-6; Ga. 13,21-38.  3Lh. Gioan Bao/Gđ. Chị Linh
Thứ Tư.   Is. 50, 4-9; Mt. 26, 14-25.  Xin bằng an/Gđ. Ng. Hương&Lan
Thứ Năm. Tam Nhật Thánh   Lh. Giuse&Têrêsa
Thứ Sáu.  Tam Nhật Thánh
Thứ Bảy.   8 giờ tối. Lh. Anna
Chúa Nhật Phục Sinh. Lh. Anna/Gđ. Bà Tình
                                      Xin tạ ơn& Lh. Ma-đa-lê-na/Gđ. Ng. Đình Chót

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                            Thừa Tác Viên                       Giúp Lễ        

5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                   Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Mary Thảo Vũ              Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Vũ Quang/Ngân Nguyễn              Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.  Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

8. Ng. Văn Cả/Đào Thị Lợi                        Sơ Nguyễn Liên
10. Ng.Trường Giang/Trần Thu Hường    Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 3, 2021

Quĩ Điều Hành. $2,366

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Các gia đình:

Nguyễn Ngọc Nhung  1,000
Nguyễn Hạnh Tuyền   1,000
Huỳnh Tiến Dũng        1,000
Nguyễn Thị Lành           700
Nguyễn Thị Ngọc Bích  100
Phạm Bình                      30
Tổng cộng:             $3,830

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ, và  nộp cho văn phòng giáo xứ. 

Ngắm Đứng Dâng Hạt. 

Sẽ ngắm đứng và dâng hạt vào lúc 5:45 chiều trước Thánh lễ. Những ai muốn tham dự phụng vụ suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu cách đặc biệt này, xin vui lòng đến đúng giờ để được cắt cử. 

Lớp Giáo Lý Khai Tâm.

Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận các Bí tích, xin cha mẹ vui lòng đến tham dự buổi họp quan trọng và cần thiết sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 28 tháng 3, để biết chi tiết.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Thánh. Xin chú ý!

Vì các linh mục tham dự Thánh lễ Dầu tại nhà thờ chánh tòa lúc 5 giờ 30 chiều, cho nên Thánh lễ Thứ Ba Tuần Thánh tuần này sẽ được dời vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng vẫn có ngắm đứng và dâng hạt vào lúc 5 giờ 45 và sau đó sẽ có nghi thức rước lễ. 

Cửa Sổ Kiếng Màu Thánh Đường Mới.  

Giáo xứ chân thành cám ơn tất cả mọi người đã quảng đại bảo trợ những cửa sổ kính màu cho ngôi thánh đường mới. Những cửa sổ kính màu này sẽ làm tăng thêm phần trang trọng và tôn kính cho ngôi thánh đường mới. Xin xin đọc danh sách để ở cuối nhà thờ.  Nếu gia đình nào muốn ủng hộ chương trình cửa sổ kính màu, xin gặp quí vị hội đồng mục vụ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.

Từ Thứ Hai Đến Thứ Tư Tuần Thánh.

- 5:45 chiều - Ngắm đứng.  6:30 - Thánh lễ

Thứ Năm Tuần Thánh. 

- 8 giờ tối -Thánh lễ Kính Chúa Thiết lập Bí tích Thánh Thể.

- Bài đọc 1: Ng.Trung Hải. Bài đọc 2: Mary Thảo Vũ. Lời nguyện: Nguyễn Ngọc Yến. 

- 9 giờ 30 - Chầu Thánh Thể.  

Thứ Sáu Tuần Thánh. 

- 6 giờ chiều: Ngắm đứng Dâng Hạt.

- 7 giờ chiều - Đi đàng Thánh giá ngoài trời.

- 8 giờ tối.  Suy tôn và tôn kính Thánh giá Chúa Ki-tô.

Bài đọc 1: Ng. Văn Cả.   Bài đọc 2: Đỗ Thu Hương.  Lời nguyện: Ng. Trung Hải

Bài thương khó: Ng. Thanh Ban; Ng. Trường Giang    

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh. 

8 giờ tối- Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Bài đọc 1, 2, 3: Ngô Thủy Tiên; Lê Đình Phong; Trần Thu Hường. 

Bài Thánh Thư:  Nguyễn Thanh Ban.   Lời nguyện:  Nguyễn Ánh Tuyết  

Chúa Nhật Phục Sinh.  8 và 10 giờ sáng  -  Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Nghi Thức Thống Hối Và Xưng Tội.

Để chuẩn bị tâm hồn cho Tuần Thánh và Đại lễ Phục sinh, giáo xứ sẽ có nghi thức thống hối và giải tội lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự. Trong Tuần Thánh, linh mục quản nhiệm sẽ giải tội lúc 5 giờ 30 chiều trước Thánh lễ.

Luật Chay Thứ  Sáu Tuần Thánh.

Xin chú ý! Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt ngày Thứ Sáu tuần thánh. Và xin nhắc nhở, tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay, chỉ ăn một bữa no trong ngày.

Xin Tiền Giúp Quĩ Đất Thánh.

Để giúp bảo trì những công trình thánh tại Đất Thánh, sẽ có xin tiền lần thứ hai vào Thứ Sáu Tuần Thánh.  Xin mọi người rộng lượng.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....