Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 5 Phục sinh. Năm B_2021

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 5 Phục sinh. Năm B. Số 839

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 9, 26-31. Ông Saolô đang lùng bắt các người theo đạo Chúa Kitô thì được Chúa thương gọi ông trở thành tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại, đổi tên thành Phaolô.  Ông nhiệt thành rao giảng đạo, Tin mừng, và can đảm chịu gian khổ vì Chúa.  Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.

Bài Đọc 2. 1Ga. 3, 18-24. Trong bài đọc này, thánh Gioan xác quyết: chỉ những ai thành tâm giữ luật mến Chúa yêu người bằng việc làm cụ thể mới được sống an vui, và được Chúa nhậm lời khi cầu nguyện.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin Mừng. Ga. 15, 1-8. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa phục sinh tự giới thiệu là Cây Nho, chúng ta là cành. Cành nào kết hợp với cây thì tươi tốt và sinh nhiều trái ngọt, cành nào tách lìa khỏi cây sẽ bị khô héo và chết đi.       

Đáp ca: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội.         

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 10, 25-48; 1Ga. 4, 7-10; Ga. 15, 9-17.   

Suy niệm.

THẦY LÀ CÂY NHO, CÁC CON LÀ CÀNH. Chúa Giê-su tự ví Ngài là cây nho và mọi phần tử trong Giáo Hội là cành nho. Một điều hiển nhiên và rõ ràng là cành cây phải hoàn toàn cần tới thân cây mới sống được. Nếu cắt lìa thân  thì cành sẽ khô héo và chết. Đó là hình ảnh cho chúng ta biết: mỗi người Ki-tô hữu chúng ta cần phải liên kết với Chúa Giêsu thì chúng ta mới có sự sống và sinh hoa trái được. Chúng ta cần tới Chúa và ơn Chúa. Một cành cây bị cắt đứt lìa thân cây sẽ héo đi và chết.  Cũng thế, một khi chúng ta xa lìa Chúa, tâm hồn chúng ta cũng sẽ dần chết khô. Bên ngoài chúng ta có thể là thành công trên phạm vi danh vọng, tiền tài, vật chất, cao sang, nhưng trước mặt Chúa, chúng ta là kẻ chết và chết khô. Vậy chúng ta có thể kết hợp với Chúa Giêsu cách nào? Bằng Lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể một cách sốt sắng và xứng đáng, để chúng ta thường xuyên duy trì mối tương quan huyết mạch với Chúa Giêsu.

Reflection.

Acts 9. 26-31. Saul, who would later be known as the apostle Paul, had persecuted Christians for a long time. But after a dramatic conversion experience in which Jesus asked, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Saul had become a dedicated disciple. At first, the other disciples were afraid of him and did not accept him. However, Saul proved himself by daring to preach the good news Jesus had revealed to him.  What might you do to prove that you are a changed person?

1 John 3, 18-24. This letter of John reminds us that our love for God is tested in action. We are to love "in deed and in truth." When we believe in Jesus and love one another as he commanded us, we can be sure that God is with us. What examples can you think of from a person who talks about love or friendship but do not act accordingly? In real life, who comes to mind as a strong example of someone who loves "in deed and in truth"?

John 15, 1-8. A family tree illustrates how each of us belongs to a particular branch of the extended family of our ancestors. In this gospel, Jesus speaks about himself as the vine and of us as the branches that belong on the vine. We are the fruitful branches that are "trimmed by" the Father to produce good works in the world.  Without the vine, the branches dry up and die. But when we live by the words Jesus has given us, we produce abundantly all that is good. What images you think Jesus might use to illustrate how we belong to him? What evidence do we as families or as a parish give that we are branches of Jesus' vine? What good works do you most want your parish to produce abundantly? How can you help to make that happen?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   1Cr. 15, 1-8; Ga. 14, 6-14.      Lh. Maria
Thứ Ba.    Cv. 14, 19-28; Ga. 14, 27-31. Lh. Batolomeo&Ane Teresa
Thứ Tư.    Cv. 15, 1-6; Ga. 15, 1-8.         Lh. Phaolo
Thứ Năm. Cv. 15, 7-21; Ga. 15, 9-11.     Lh. Inê Teresa/Gđ. Đinh Th. Trấn
Thứ Sáu.  Cv. 15, 22-31; Ga. 15, 12-17. Lh. Đominio&Maria
Thứ Bảy.     5 giờ 30 chiều.    Lh. Dominico/ Gđ. Anh chị Thắng
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Lh. Gioan Bao&Anna
                                                Các Lh. Tiền nhân/Gđ. Trần Thị Tho
  

Phụng Vụ Tuần Này. 

             Đọc Lời Chúa                          Thừa Tác Viên                     

5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                Sơ Kim Anh
8. Lê Huy Bình/Vũ Mary Thảo               Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Thanh Ban/Trần Thu Hường    Sơ Ánh Tuyết/Ng. Trường Giang

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ              Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/ĐàoThị Lợi                     Sơ Nguyễn Liên
10. Hội Hiền Mẫu                                  Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Trung Hải
     

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25 tháng 4, 2021

Quĩ Điều Hành. $3,325

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Các gia đình:

Trần Quang Vinh&Thúy 5,000
Trần Triều&Thu An        1,500  (Cửa sổ kính màu)
Gđ. 201                          1,000  (Cửa sổ kính màu)
Huỳnh Tiến Dũng&Thảo   200
Vũ Đình Hiệu                    200
Đinh Tiến Thành               100
Lê Đình Phong                   50
Tổng cộng:                 $8,050

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ, và  nộp cho văn phòng giáo xứ. 

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng trong vào Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 7 tháng 5, lúc 6 giờ chiều.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cho gia đình được yêu thương và hòa thuận.

Chân Thành Phân Ưu.

Anh Vincente Phạm Ngọc Hưng đã qua đời vào Thứ Hai, ngày 26, tuần vừa qua, và đã được an táng sáng Thứ Bảy.  Giáo xứ chân thành chia buồn cùng người vợ, chị Trần Kim Phượng, các con và mọi người trong tang quyến.  Xin cho linh hồn Vincente chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

Bán Crawfish Gây Quĩ.

Để gây tài chánh cho quỹ xây dựng, giáo xứ sẽ bán crawfish vào Thứ Bẩy, ngày 15 tháng 5. Giáo xứ chân thành cám ơn gia đình ân nhân đã bảo trợ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành. Xin kêu gọi mọi người mua ủng hộ. Giá $10/1lb. Nếu muốn đặt mua, xin điện thoại hoặc gởi lời nhắn đến quý anh chị có tên sau đây: Chị Hường: điện thoại số: 918-808-9609.  Hoặc anh Danh: 918-408-6574. Chị Linh: 918-645-5064

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức.  

Xin thông báo! Đức giám mục địa phận sẽ đến giáo xứ để ban Bí tích Thêm sức cho các em học sinh, trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 4 tháng 7.  Xin mời mọi người tham dự để chào mừng Đức giám mục, và cầu nguyện cho các em.

Quĩ Quyền Sống.

Chúa nhật tuần tới, ngày 9, là Ngày Hiền Mẫu, Mother’s Day.  Sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ để giúp cho quĩ Quyền Sống.  Quĩ này giúp các phụ nữ mang thai, và nhất là các bà mẹ sinh con không có nơi nương tựa có những nhu cầu cần thiết để nuôi con.  Xin mọi người rộng lượng.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến: 918-340-3831, hay anh Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cửa Sổ Kiếng Màu Thánh Đường Mới. 

Giáo xứ chân thành cám ơn tất cả mọi người đã quảng đại bảo trợ những cửa sổ kính màu cho ngôi thánh đường mới. Những cửa sổ kính màu này sẽ làm tăng thêm phần trang trọng và tôn kính cho ngôi thánh đường mới. Xin xin đọc danh sách để ở cuối nhà thờ.  Nếu gia đình nào muốn ủng hộ chương trình cửa sổ kính màu, xin gặp quí vị hội đồng mục vụ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....