Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B_2021

  Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Năm B. Số 842

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này. 

Bài Đọc 1. Đnl. 4, 32-40.  Trong bài đọc 1 hôm nay, ông Môisen nhắc cho dân Chúa nhớ: Chúa là Thiên Chúa của họ, đã thương cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập.  Vì thế họ phải kính thờ, trung thành, và lo tuân giữ luật Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Rm. 8, 14-17.  Trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô bảo: nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mọi người được làm con Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, được đồng thừa tự với Đức Kitô.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng.  Mt. 28, 16-20.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu Phục sinh sai các Tông đồ đi loan báo Tin mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ, nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần.

Đáp Ca. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Lễ Kính Mình Máu Chúa Ki-Tô.

Suy niệm.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, được chính Chúa Giêsu mạc khải.  Theo bài Tin mừng hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ một điều sau cùng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28,18-20).  Chúng ta, với sự hiểu biết giới hạn của con người, không thể hiểu hoàn toàn được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất.  Thiên Chúa, tuy có Ba Ngôi, nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, được hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương. Cuộc sống yêu thương và hiệp nhất cũng là mẫu mực cho đời sống gia đình, cộng đoàn giáo xứ và Giáo hội.  Xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hiệp nhất chúng ta trong tình yêu thương và che chở của Các Người

Reflection.

Dt. 4, 32-40. In today’s first reading, God revealed himself to the Israelites through Moses. They became the first people in human history to recognize that there is one God and God is one.  We too have "fixed in our hearts" that there is one God. However, through Jesus, we have come to know that God is a union of three divine persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is this truth of our faith that we celebrate today. Ancient peoples worshiped many gods and often made gold or bronze images of their gods. They made sacrifices to these idols and were ruled by them. What are some of the "idols" that people have created in our society today? What kinds of sacrifices do people make to these idols? Why do we let these things become so important that they can tend to rule our lives? Why is it important to be aware of any idols that take the place of God in our lives?

Rm. 8, 14-17. Imagine your happiness if you learned that you and your entire family had been adopted by a great king who would love and care for you forever. We sometimes forget that at our Baptism the Holy Spirit made us children of God, the King of Heaven and Earth. We were also made heirs or inheritors with Christ of all the Father's blessings. Who or what helps you to remember that you are a son or daughter of the King of Heaven?

Mt. 28, 16-20. In today's gospel, Jesus speaks to his gathered disciples. He sends them out to draw others into the family of God. They are to make disciples in every nation and baptize them "in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." They are also to teach these new members everything that Jesus has taught them. We are called to this same mission. And Jesus promises to be with us always as we share our faith in him. In what way do you bring this mission to others?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Lễ Đức Mẹ đi viếng. Thánh lễ 8 giờ sáng – Các Lh./Gđ. Phạm Định
Thứ Ba.    Tb. 2, 9-14; Mc. 12, 13-17.  Không có Thánh lễ
Thứ Tư.    Tb. 3, 1-17, Mc. 12, 18-27.  Không có Thánh lễ
Thứ Năm. Tb. 6, 10-11; Mc. 12, 28-34. Lh. Phêrô&Gioan Bao/Gđ. Phạm Định
Thứ Sáu.  Tb. 11, 5-17; Mc. 12, 35-37. Các Lh. Mồ côi/Gđ. Phạm Định
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.     Lh. Maria Ng. Thị Mầu/Gđ. Thành&Vân
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Lh. Anna – Xin tạ ơn&Lh. TTNN/Gđ. Ngô K Tâm
                                                 Lh. Maria, ngày giỗ/Gđ. Phạm Định

Phụng Vụ Tuần Này. 

             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên               

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan             Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Đỗ Thu Hương             Sơ Nguyễn Liên/Lê Đình Phong
10. Ng. Vũ Quang/Ngân Nguyễn              Sơ Ánh Tuyết/Ng. Trung Hải
 

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Hội Hiền Mẫu                                    Sơ Kim Anh
8. Ng. Văn Cả/Trần Hồng Trang                Sơ Kim Liên/Ng. Văn Cả
10. Đoàn Quốc Dũng/Trần Thu Hường     Sơ Ánh Tuyết/Ng. Thanh Ban

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 5, 2021

Quĩ Điều Hành. $4,123

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới. Các gia đình:

Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển  1,000
Nguyễn Sinh&Tiên (Gđ. 140)  500
Nguyễn Hữu Long                  100
Tổng cộng                        $1,600

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ, và nộp cho văn phòng giáo xứ. 

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

 

Thánh Lễ Trong Tuần. 

Xin chú ý! Thánh lễ Thứ Hai tuần này, ngày 31, sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Vì linh mục chánh xứ tham gia  thường huấn của các linh mục trong địa phận, cho nên sẽ không có Thánh lễ 6 giờ 30 chiều ngày Thứ Ba và Thứ Tư tuần này.

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng.

Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu đầu tháng, ngày 4 tuần này, lúc 6 giờ chiều.  Xin kêu gọi quí gia trưởng và mọi người tham dự, để cầu nguyện và xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống cá nhân và ban ơn lành cho gia đình.

 

Hội Hiền Mẫu.  

Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy đầu Tháng Sáu, ngày mùng 5, lúc 5 giờ chiều trước Thánh lễ.  Xin mời mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.

Kính mời tất cả quý phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật tuần tới ngày 6 tháng 6, sau Thánh lễ 10 sáng tại cuối nhà thờ.  Quý phụ huynh sẽ bàn thảo về công việc tổ chức ngày các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào ngày 4 tháng 7 trong Thánh Lễ 10 giờ sáng và tiệc mừng sauThánh Lễ.  Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Bán Crawfish Gây Quĩ.

Để gây tài chánh cho quỹ xây dựng, một lần nữa giáo xứ sẽ bán crawfish vào Thứ Bẩy, ngày 19 tháng 6. Xin kêu gọi mọi người tiếp tục mua ủng hộ, và nếu muốn đặt mua, xin điện thoại hoặc gởi lời nhắn đến quý anh chị có tên sau đây: Chị Hường: điện thoại số: 918-808-9609, anh Danh: 918-408-6574, chị Linh: 918-645-5064.

Hân Hoan Chúc Mừng.  

Giáo xứ hân hoan chúc mừng các học sinh trung học và sinh viên ra trường năm nay. Cầu xin các bạn có những quyết định tốt và sáng suốt cho tương lại, cũng như may mắn và thành công trong những công việc dự định.

Thiệp Mời Khánh Thành Thánh Đường Mới.

Để hiệp dâng lời tri ân Thiên Chúa, và chia sẻ sự vui mừng trong dịp khánh thành thánh đường mới, giáo xứ đã gởi thiệp mời đến các gia đình trong giáo xứ.  Nếu gia đình nào chưa nhận được, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ.  Và xin mọi người cung cấp địa chỉ thân nhân, bạn bè và cựu giáo dân, hiện đang sống ở thành phố và tiểu bang khác, cho các thành viên trong Hội đồng mục vụ, hay gởi qua e-mail: gxgiusetulsa0501@gmail.com, để giáo xứ có thể gởi thiệp mời đến họ.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người. 

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè. 

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến: 918-340-3831, hay anh Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thông Báo Phong Chức Linh Mục.

Văn phòng Ơn Kêu Gọi địa phận cho biết: Đức giám mục địa phận David Konderla sẽ phong chức linh mục cho 2 thày phó tế Alessandro Cadderoni và Joshua Votruba vào Thứ Sáu, ngày 25 tháng 6, lúc 6 giờ chiều, tại nhà thờ chính tòa Holy Family.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....