Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Năm B_2021

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Năm B. Số 853

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Kh. 11,19-12,10. Hình ảnh người nữ huy hoàng mà thánh Gioan mô tả trong bài đọc 1 hôm nay là hình ảnh Đức Mẹ.  Mẹ đã đương đầu với con rồng là ma quỉ và Mẹ đã chiến thắng, nên được Thiên Chúa đưa về trời vinh hiển.

Bài Đọc 2. 1Cor. 15, 20-27.  Trong đoạn thư này, Thánh Phaolô xác quyết: do tội tổ tông, loài người phải chết.  Nhưng nhờ sự phục sinh cua Chúa Giêsu, mọi người được sống.  Và chính Đức Mẹ xứng đáng hơn hết được sống trên trời cả hồn xác.

Tin Mừng. Lc. 1, 39-56. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Đức Mẹ đi viếng bà I-sa-ve, và được bà chào mừng là Mẹ Thiên Chúa.  Chính vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nên được hồn xác lên trời.  Và Đức Mẹ đã cất tiềng cảm tạ ngợi khen hồng ân cao cả đó của Chúa đã ban cho Mẹ.

Đáp ca: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng.        

Kinh thánh tuần tới:  Is. 66, 18-21; Dt. 12, 5-13; Lc. 13, 22-30.

Suy Niệm.

Mẹ Maria lên trời là niềm hy vọng của chúng ta, con cái của Mẹ, sau cuộc đời ở trần gian này. Xin Mẹ dạy chúng ta hiểu được đầy đủ ý nghĩa  hai tiếng “Xin Vâng” và luôn thưa với Chúa hai tiếng “Xin Vâng” trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Và nhất là “Xin Vâng” để sống cuộc sống bác ái, yêu thương, quảng đại và trung thành với Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế, như Mẹ trong mọi hoàn cảnh.  Lạy Mẹ Maria, Chúa không muốn Mẹ chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Mẹ đã sinh hạ Con Cha yêu quí là Đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Xin Mẹ cầu bầu và ban nhiều ơn lành cho chúng con, để chúng con biết sống các nhân đức của Mẹ, dùng những ơn lành Chúa ban để làm sáng danh Người, với niềm hy vọng sẽ được hưởng hạnh phúc bất diệt trong Nước Thiên Chúa với Mẹ.

Reflection.

Revelations 11:19a; 12:1-6a, 10ab. In this vision from the Book of Revelation, we are presented with a woman who gave birth to the Messiah. Today the Church honors Mary, the mother of the Messiah. She was assumed, or taken up bodily, into heaven at her death. Truly God has taken her into "the special place" he had prepared for her from all eternity. Can you follow Mary to a place of quiet prayer, today? How could you arrange to spend ten or fifteen minutes in quiet prayer, safe in God's presence?

1 Corinthians 15:20-27. Christ is risen! He was the first to experience the joy of resurrection. But he is not the last. All of us will also rise from the dead. At the second coming, Jesus will "hand over the kingdom to God" and we will share in his final victory. Mary did not have to wait for the end of time to rise from the dead. Now she waits to welcome each of us to our eternal home.  A good way to honor Mary, and to remember this wonderful "nice thing" that her Son, Jesus Christ, did for her, is to do something nice for your own mother. Do something nice for your mother in honor of Jesus and Mary!

Luke 1:39-56. Wouldn't it be frustrating to have good news, yet no one to share it with? In the telling, good news gets even better, because a friend is responding to it. Luke tells us the beautiful story of Mary sharing with Elizabeth the news of her pregnancy. Elizabeth immediately recognizes that Mary is "the mother of my Lord" and she praises Mary's complete faith in God's word. Bursting with joy, Mary sings her victory song, the Magnificat: "My soul proclaims the greatness of the Lord." Picture your life as it is right now. Where do you need to trust God more? In school? Choosing good friends? In money matters? In making choices between right and wrong?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Tl. 2, 11-19; Mt. 19, 16-22. Tạ ơn&Các Lh./Gđ. Bùi Dũng - Xin Bình an
Thứ Ba.    Tl. 6, 11-24; Mt. 19, 23-30. Xin Tạ ơn – Lh. Giuse/Gđ. Ng V Ái
Thứ Tư.    Tl. 9, 6-15; Mt. 20, 1-16. 3  Lh. Giuse/Gđ. Ng Văn Ái
Thứ Năm. Tl. 11, 29-39; Mt. 22, 1-14. Tạ ơn Chúa Ba Ngôi/Gđ. Ng Văn Ái
Thứ Sáu.   R.1-22; Mt.22,34-40.  Lh.Pherô;Micae;Batôlômêô- Các Lh./Gđ.Ng V Ái
Thứ Bảy.    Xin bình an – Lh. Giuse – Lh.Maria&Giuse/ Gđ.Long&Mai
Chúa Nhật. Lh. Lm.Phaolô – Lh.Phêrô/Gđ. Ng.V.Ái - Tạ ơn/Gđ.Huỳnh Nhiều
                    Lh.Vincentê - Bằng an gia đình – Lh. Maria Ngô Th. Tín

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                                Thừa Tác Viên              Giúp Lễ        

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến      Ng. Trung Trực
8. Ca đoàn phụ trách                              Sơ Mai Liên/ Ng. V Cả
10. Ng. Trường Giang/Mai Hoàng          Sơ Ánh Tuyết/Ng. Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                 Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho                  Sơ Mai Liên/ Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Ng. Hồng Ân             Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr. Giang

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 8, 2021

Quĩ Điều Hành. $3,006

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới.  Các gia đình:

Nguyễn Vỹ&Nga          1,000
Anh chị Lê Hoán&Vân 1,000
Nguyễn Thị Lành            500
Gđ. Nguyễn Thị Nhan    500 (Sydney, Úc)
Nguyễn Kim Ngọc          200
Vũ Duy Lương               200
Lập Nguyễn                   100 
Nguyễn Văn Hòa           100
Y Van Lê                        100
Ủng hộ trang web            12
Tổng cộng:              $3,212

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ, và nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Giáo Lý-Việt Ngữ.

Xin chú ý! Chương trình giáo lý-Việt ngữ năm 2021-22, sẽ khai giảng vào Chúa nhật, ngày 12 tháng 9, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Gia đình nào có con em học các lớp giáo lý, xin vui lòng lấy tờ ghi danh ở trong ngăn cuối nhà thờ, điền vào và nộp lại trong ngày khai giảng.

Đồ Phụng Tự Cho Thánh Đường Mới.

Thánh đường mới cần nhiều đồ phụng tự để trang trí, và cử hành những nghi thức phụng vụ.  Danh sách những đồ phụng tự cần thiết được kê khai trong danh sách ở cuối nhà thờ.  Xin mọi người quảng đại giúp đỡ bảo trợ. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của những người đã bảo trợ.

Danh Sách Các Gia Đình Dâng Cúng Tài Chánh
Đồ Phụng Tự Cho Thánh Đường Mới Tuần Này.

Gđ. David Trương            $500
Gđ. Nguyễn Hương&Lan $400
Gđ. #130                          $100

Xin Gia đình Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Cả Giuse,
trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người

Ngày Khánh Thành Thánh Đường Mới.

Trong niềm hân hoan tri ân Thiên Chúa, giáo xứ sẽ tổ chức khánh thành ngôi thánh đường mới vào Chúa nhật, ngày 29 tháng 8, lúc 10 giờ sáng. Xin kính mời tất cả mọi người trong giáo xứ tham dự.

Đêm Thứ Bảy, ngày 28 tháng 8, trước ngày khánh thành, giáo xứ sẽ tổ chức buổi nhạc hội, từ 7 giờ đến 12 giờ tối, với sự có mặt của ca sĩ Don Hồ, Ý Phương và những ca sĩ thân thương của giáo xứ.  Sẽ bán nhiều thức ăn nóng hổi và ngon.  Xin mời mọi người tham dự.  Giá vé $30 hôm nay, tại cửa $40.  Xin liên lạc với quí vị trong hội đồng mục vụ sau mỗi Thánh lễ để mua vé.

Chương Trình Tập Nghi Thức Ngày Khánh Thành.

Để Thánh lễ khánh thành thánh đường mới được tốt đẹp và trang trọng, xin mời những người tham gia trong nghi thức hy sinh thời giờ đến tập dượt theo chương trình sau đây:   

Thứ Bảy, ngày 21, 9 giờ sáng: các em giúp lễ.  / 11 giờ sáng: tất cả mọi người được cắt đặt trong danh sách. 

Thứ Bảy, ngày 28, tổng tập dượt tất cả mọi thành phần trong nghi thức.

Xin mọi người đến đúng giờ để buổi tập dượt được diễn tiến tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đoàn Vũ Cho Ngày Thánh Hiến.

Để tăng phần trang trọng, và nhất là để tạ ơn Chúa trong Thánh lễ thánh hiến ngôi thánh đường mới, chị Đỗ Thu Hương sẽ mời một số các em học sinh tham gia đoàn vũ phụng vụ, xin cha mẹ và phụ huynh của các em khuyến khích và tạo điều kiện cho các em tham gia.  Đoàn sẽ tập dượt sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật.  Chân thành cám ơn chị Hương và quí cha mẹ, phụ huynh.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....