Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Hình ảnh và Video Thánh lễ Cung Hiến Thánh Đường Mới

Bấm vào đây để xem hình ảnh

 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....