Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm B_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên. Năm B. Số 858

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1 Ds. 11, 25-29. Trong bài đọc 1 trích sách Dân số tuần này, chúng ta được biết ông Giôsuê ganh tức khi nghe các kỳ lão nói tiên tri, nhưng ông Môisen bảo: Ai làm được điều lành việc tốt đều do Chúa Thánh Thần ban, không được ngăn cấm họ.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. Gc. 5, 1-6.  Thánh Giacôbê lên án gắt gao kẻ giàu mà bất nhân ác đức, sống xa hoa trụ lạc, bóc lột nhân công, giết hại người công chính.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin Mừng. Mc. 9, 38-43. Tin mừng hôm nay dạy chúng ta sống thương yêu hiệp nhất, cộng tác với mọi người, không nên lấy danh Chúa gây chia rẽ, bè phái, và phe nhóm. Luôn làm gương tốt cho nhau, tránh mọi nguyên cớ gây tội lỗi cho mình và gương xấu cho người khác. 

Đáp ca. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can.     

Kinh Thánh Tuần Tới:   St. 2, 18-24; Dt. 2, 9-11; Mc. 10, 2-12.

Suy Niệm.

Chúa nhật tuần trước, Lời Chúa dạy đừng ganh ghét, đố kỵ. Hôm nay, Lời Chúa lại dạy chúng ta đừng có đầu óc bè phái, chỉ biết đến nhóm mình, phe mình, không hợp tác hay loại trừ những người không thuộc phe nhóm của mình. Khi thấy một số người không thuộc nhóm 12 mà cũng nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ thì Gioan khó chịu, xin Chúa ngăn cấm. Chúa Giêsu chẳng những không cấm họ mà còn sửa dạy chúng ta hãy sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi người thiện chí.  Vì thế Chúa nói: “Ai không chống đối ta tức là ủng hộ ta.” Ðoàn kết, hiệp nhất để làm sáng danh Chúa là tốt, nhưng kỳ thị, tẩy chay và loại trừ những người khác thì là xấu. Chúng ta hãy lắng nghe giáo huấn của Chúa và cố gắng thi hành. Sau đó Chúa dạy chúng ta về sự tai hại trầm trọng của việc làm gương xấu gây vấp phạm cho người khác.  Chúng ta hãy cố gắng sống tinh thần Tin Mừng Chúa, đừng ganh ghét, đừng giữ đầu óc bè phái. Cố gắng sống chan hoà với mọi người, cùng với mọi người thực hiện những việc tốt, những việc làm có ích cho tha nhân, cho xã hội.

Reflection. 

Numbers. 11:25-29. Some of the Israelites are jealous of Moses' gift. They want it to be kept by the privileged few. Moses tells them that he wishes the Lord would bestow his spirit on all the Israelites. We can follow the example of Moses by sharing our gifts generously in the Church, and by avoiding any envy of those whose gifts may appear to be greater than our own. What gifts have you shared with the parish community? Why is it important that Christians follow Moses' example of generously sharing their gifts? If you could have any one spiritual gift in abundance, what would you want it to be? Why? Who or what might help you to grow in this gift?

James 5:1-6. Once again Saint James is warning Christians about practicing the faith they profess. The rich who crave for expensive possessions and store up wealth for themselves should fear God's judgment. Those who gained their wealth by cheating their workers should weep and repent. James compares those who live in selfish luxury with calves fattened for the slaughter. How do you think a worker who has been cheated by a rich employer might feel about this reading?

Mark 9:38-48. Like Moses before him, Jesus wants God's healing power to be shared by as many as possible. When a disciple complains about a man who is healing in Jesus' name but who is not one of their company, Jesus assures him, "Anyone who is not against us is with us.” Doing good is not to be restricted to an exclusive few. Giving good example to the "little ones" or those of simple faith will be rewarded. Anyone who leads them astray deserves punishment. Why do you think Jesus uses exaggerated examples to call our attention to how our bodies can lead us into sin? 

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.   Dc. 8, 1-8; Lc. 9, 46-50.      Lh. Maria&Phê-rô/Gđ. Quang&Huyền
Thứ Ba.    Dc. 8, 20-23; Lc. 9, 51-56.  Lh.Gioan Bao;Anna;Phêrô;Các Lh.
Thứ Tư.    Đn. 7, 9-14; Ga. 1, 47-54.   Xin bằng an/Gđ. Quang&Huyền
Thứ Năm. Nkm. 8,1-12; Lc.10, 1-12.   Tạ ơn Chúa;Đức Maria;Thánh Giuse;Các Lh.
Thứ Sáu.  Br. 1, 15-22; Lc. 10, 13-16.  Lh. An-rê – Lh. Vincentê
Thứ Bảy.    5:30 chiều.        Lh. An-rê – Lh. Vincentê
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh.Vincentê/Gđ.Chị Phượng – Lh. An-rê
                                             Lh. Maria

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                     

5:30. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ            Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Đào Thị Lợi           Sơ Mai Liên/ Sơ Bích Phượng/ Ng. Văn Cả
10. Tony Trần/Ng. Ngọc Yến         Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr. Hải/Lê Đình Phong

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Hội Hiền Mẫu                        Ng. Trung Trực
8. Đỗ Thu Hương/Vũ Mary Thảo   Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Văn Cả
10. Hội Hiền Mẫu                           Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr. Giang/Ng. Thanh Ban      

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 19 tháng 9, 2021

Quĩ Điều Hành. $4,133

Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:

Nguyễn Ánh&Hiền               2,000
Nguyễn Q Mạnh&Trâm        1,000
Vương Trường Thịnh&Nga  1,000 (OKC)
Thân nhân Đỗ Xuân Tuyển  1,000
Nguyễn Ngọc Hoàng&Quỳnh  550
Lê Chiến                                  500 (Atlanta, GA)
Nguyễn Thị Kim Ngọc             200
Ủng hộ trang Web                    36
Tổng cộng:                       $6,286

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ, và nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Xin mời các gia trưởng hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 1 tháng 10, lúc 6 giờ, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, để cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hoá bản thân và cho các gia đình trong giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.

Hội Hiền Mẫu cũng có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày 2 tháng 10, lúc 5 giờ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật, ngày 10 tháng 10.  Xin các người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội.  Chân thành cám ơn mọi người.

Cung Nghinh Đức Maria Và Thánh Giuse.

Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Mọi người được kêu gọi sống Ba Mệnh Lệnh Fatima: Lần hạt Mân côi; Tôn sùng Mẫu Tâm và Cải thiện đời sống, để xin ơn bình an cho gia đình, cho giáo xứ và cho bệnh dịch sớm chấm dứt.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 3 tháng 10. Hội Hiền Mẫu sẽ đảm trách khiêng kiệu và những phần phụng vụ trong Thánh lễ. Xin mọi người tham dự.

Xin Chú Ý!   

Khi tham dự Thánh lễ Chúa nhật, xin vui lòng không vào ngồi trong nhà nguyện.  Không mang thức ăn, nước uống vào trong thánh đường. Xin không ngồi những ghế 2 góc nhà thờ để dành cho những gia đình có con nhỏ. Xin tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không xả rác chung quanh ngôi thánh đường mới. Xin đem tờ Tin mừng về nhà, hay đem để lại bàn phía trước nhà thờ.  Không để lại trong ngăn ở ghế ngồi. Thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người, để gìn giữ ngôi thánh đường mới được khang trang và sạch sẽ.

Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa Và Thánh Thể.

Xin các người được cắt cử đọc Lời Chúa, Lời nguyện giáo dân và cho rước Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng lưu ý!  Xin vui lòng mặc y phục chỉnh tề. Phái nữ: áo dài, hay y phục, quần áo kín đáo.  Phái nam: quần áo “véc”, hay áo sơ mi trắng, quần dài và mang giầy.  Không mặc quần “din”, áo thung, chân dép.   Khi tiến lên cung thánh, xin những người đọc Lời Chúa hay lời nguyện đi vào lối giữa, cúi đầu và tiến lên bục.  Khi trở về cũng vậy. Cám ơn sự sự hy sinh phục vụ và cộng tác của mọi người, để Thánh lễ luôn có phần tôn kính và trang trọng.

Sách Nghi Thức Cung Hiến Thánh Đường. 

Có một số sách nghi thức cung hiến thánh đường mới để cuối nhà thờ.  Xin tự do lấy để làm kỷ niệm.

40 Ngày Cầu Nguyện Phò Sự Sống, Chấm Dứt Phá Thai. 

Mọi người được mời gọi tham gia chương trình 40 ngày cầu nguyện cho sự chấm dứt phá thai, và bảo vệ sự sống, từ ngày 22 tháng 9, đến 31 tháng 10. 

Trong suốt chương trình từ tháng 9 đến tháng 10, sẽ có những giờ cầu nguyện cũng tại Vườn  Hy Vọng,  từ 5 giờ sáng đến 11 tối. Muốn biết thêm chi tiết hay ghi danh tham dự cá nhân hay đoàn thể, xin vào 

trang web: www.40daysforlife.com/tulsa. Hay email: religiousformation@dioceseoftulsa.org

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....