Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm C_2021

  Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm C. Số 868

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Br. 5, 1-9. Dân Chúa bị lưu đày khổ sở nay được Thiên Chúa đưa về trong danh dự và vinh quang.  Đó là hình ảnh loài người sẽ được cứu vớt khi Chúa đến, và là ý nghĩa của bài đọc trích sách Barút hôm nay.

Bài Đọc 2. Pl. 1, 4-6; 8-11.  Thánh Phêrô khen các tín hữu Philíphê đã góp phần rao giảng Tin mừng. Người khuyên họ và chúng ta tích cựu sống bác ái, để được cứu độ trong ngày Chúa đến lần thứ hai.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng. Lc. 3, 1-6. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Thiên Chúa sai thánh Gioan Tiền Hô đi dọn đường cho Chúa Cứu Thế.  Thánh nhân vâng lời Chúa đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, cải thiện đời sống để lãnh nhận ơn cứu rỗi.

Đáp caChúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,
          nên chúng con mừng rỡ hân hoan.

Kinh thánh tuần tới: Xôph. 3, 14-18; Phil. 4, 4-7; Lc. 3, 10-18.

Suy Niệm.

Thánh Gio-an Tiền hô kêu gọi: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” Bạt núi đồi là hãy dẹp bỏ tính kiêu ngạo, khoe khoang, tự cao, tự phụ. Lấp mọi hố sâu là hãy sống bác ái, quảng đại, chu toàn bổn phận đối với Chúa, đối với gia đình và với chính bản thân mình. Uốn nắn lại những quanh co, cong queo là hãy sửa chữa lại những sự gian dối, giả hình, ăn không nói có, lời nói và việc làm không đi đôi với nhau. San phẳng những gồ ghề lồi lõm là từ bỏ lối sống ích kỷ, những tính mê nết xấu, những sự nghiện ngập và đam mê, thù hằn, tranh chấp và gây chia rẽ. Lời Chúa kêu gọi mọi người, trong mùa Vọng này, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng ngày Giáng sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thế.

Reflection.

Baruch 5:1-9. The prophet Baruch is filled with hope and joy as he assures the Israelites in exile that God will bring them back to the holy city of Jerusalem. They are suffering very much because they are far from their homeland. But their return will be such a joyful event that even the mountains, the valleys, and the forests will do what they can to make the journey easier! For the people of Israel, coming home from exile was a joyful occasion. The word Advent means "coming." Usually we think of Advent as a time to prepare for the coming of Jesus. But we could also think of it as a time for us to "come home"—to what?

Philippians 1:4-6, 8-11. In his letter to the Christians at Philippi, a city in Macedonia, Paul makes two things clear. The first is his great love and affection for the Philippians, who have helped him in his ministry. The second is his hope that they will continue to become more and more like Christ. Paul is looking forward to the second coming of Christ. And he wants to make sure that all Christ's followers will be ready to receive him when he comes. What will you do during this second week of Advent to show that you, too, are becoming more like Christ?

Luke 3:1-6. In this Gospel reading, Luke wants us to realize that John, a "common man" chosen by God, is much more important than any worldly ruler, because he is the herald who announces the Lord's coming. John urges the people to be baptized as a sign of their repentance for their sins. When they do this, they will make the path clear for Christ to come into their lives. Then all people "shall see the salvation of God." John is asking us to clear a path in our lives to welcome Christ. Is there a path in your life that might need to clear, to take some heavy lifting or some cutting back of things that "catch you up"? How will you clear your path to Christ?

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Xin tạ ơn/Các sơ Đa Minh – Lh. Phê-rô&Phao-lô/Gđ. Hạnh&Tuyền
Thứ Ba.    Lh. Nội ngoại - Xin tạ ơn Chúa&Mẹ Maria
Thứ Tư.    Lh. Maria - Lh. Giuse&An-tôn
Thứ Năm. Lh. Đa Minh – Xin tạ ơn - Lh. Giuse Hoàng/Gđ. Chị Ng. Liên
Thứ Sáu.  Lh.Giuse - Xin tạ ơn/Gđ. Lê H Bình
Thứ Bảy.  Xin tạ ơn Chúa&Mẹ Maria – Xin Bình an
Chúa Nhật. Các Lh. Nội ngoại/Gđ. Lê H Bình - Lh.Anna Sáu/Gđ. Chị Ng. Liên
                    Xin như ý/Gđ. Quốc&Hiền – Lh. Maria Ngô Th Tín

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                         Thừa Tác Viên              Giúp Lễ        

5. Hội Hiền Mẫu                                   Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho               Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Đức Nội
10. Ng.Thanh Ban/Trần Thu Hường   Sơ Ánh Tuyết /Ng.Tr. Giang/Lê Đình Phong

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ                             Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Ng. Hưng Thịnh/Đào Thị Lợi                 Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Văn Cả
10. Ng.Trường Giang/Phạm Lan Thanh   Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Trung Hải/Ng Thanh Ban

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 28 tháng 11, 2021

Quĩ Điều Hành. $4,333

Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:

Thắng&Mừng          700
Tăng Hải                 200
Trần Văn Sinh         200
Phạm Paul Tuấn     100
Phan Thi (Gđ. 222) 100
Tổng cộng:       $1,300

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để ở trên bàn cuối nhà thờ, cho vào rổ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.

Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bắt đầu học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau mắn đem các em qua hội trường để vào lớp học.

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật hôm nay. Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành. Xin mời mọi người mua ủng hộ.

Năm Thánh Thánh Giuse.

Năm Thánh Thánh Giuse sẽ kết thúc vào Thứ Tư, ngày 8, tuần này, và cũng là ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong suốt Năm Thánh này, giáo xứ liên tiếp sốt sắng làm những tuần Cửu nhật để kính dâng lên Thánh Cả Giuse, bổn mạng của giáo xứ. Chúng ta cầu xin Thánh Cả Giuse tiếp tục cầu bầu cho mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.  

Xin chú ý! Thứ Tư tuần này, ngày 8, là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng và buộc. Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng 8 giờ tối. Sau Thánh lễ, xin tham dự ngày cuối cùng của tuần Cửu nhật, kết thúc Năm Thánh Giuse.

Xin Tiền Lần Thứ Hai Cho Tĩnh Tâm.

Để phụ giúp tuần tĩnh tâm mùa Vọng, trong 2 lần xin tiền, đã thu được số tiền: ($1,510. 1,773) $3,283. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của mọi người.  Xin Chúa trả công ban nhiều ơn lành.

Hoạt Cảnh Đêm Vọng Giáng Sinh.

Các em được mời tham gia vào nhóm hoạt cảnh đêm vọng Giáng Sinh, sẽ bắt đầu tập dượt vào Chúa nhật, tuần này, ngày 5, sau giờ học GL/VN cho đến 5 giờ chiều. Xin cha mẹ đến đón các em về lúc 5 giờ chiều.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.

Tuần tĩnh tâm mùa Vọng năm nay sẽ được tổ chức từ chiều Thứ Năm, ngày 9, tuần này, và sẽ do linh mục Đa Minh Nguyễn Toàn Thiện, CRM, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc hướng dẫn. Từ 1 giờ chiều Thứ Bảy sẽ có tĩnh tâm cho các em học sinh do cha Nguyễn Duy hướng dẫn.  Xin cha mẹ đem các tới hội trường.

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Thứ Năm và Thứ Sáu. 7 giờ 15 chiều Thánh lễ. 8 giờ tối tĩnh tâm
Thứ Bảy. - Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tĩnh tâm.
                - 12 giờ trưa: Ăn trưa miễn phí.
                - 1 đến 5 giờ: Tĩnh tâm các em học sinh do cha Nguyễn Duy hướng dẫn
                - 5 giờ chiều Thánh lễ vọng
                - 8 giờ tối: tĩnh tâm.
Chúa nhật. - Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng.
                    - 2 giờ 30: Nghi thức thống hối và xưng tội.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin  tắt điện thoại, hay cài vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không mang thức ăn hay nước uống vào trong nhà thờ. Xin dành những hàng ghế cuối 2 góc trái phải nhà thờ cho các gia đình có con thơ. Cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....