Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 7 Thường Niên. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Bảy Thường Niên. Năm C. Số 878

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 1Sam. 26, 7-23.  Vua Saolê thù ghét Đavít là trung thần của vua. Vua luôn tìm cách giết ông.  Ngược lại Đavít rất bao dung.  Ông có thể giết vua dễ dàng, nhưng ông tha chết cho vua.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 2. 1Cor. 15, 45-49.  Vì tổ tiên Adong phạm tội, nên Thiên Chúa cho Con Một Người chịu chết chuộc tội loài người.  Nhờ đó mọi người được mang hình ảnh Đấng bởi trời và phải sống yêu thương như Thiên Chúa.

Tin Mừng. Lc. 6, 27-38.  Tin mừng hôm nay loan truyền luật yêu thương tha thứ tuyệt đỉnh cao siêu của Thiên Chúa cho mọi người.  Đó là yêu thương, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ thù, để được nên giống Thiên Chúa là Đấng nhân từ.

Đáp ca:  Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Kinh Thánh Tuần Tới: Hc. 27, 4-7; Cr. 15, 54-58; Lc. 6, 39-45.

Suy Niệm.

Lời Chúa hôm nay dạy cách đối xử với những kẻ chống đối, thù ghét. Trong cuộc sống, có người thương, người thù, ghét chúng ta. Chúa Giêsu dạy khi bị người khác làm hại, thù ghét, không được trả thù mà còn phải tha thứ, và hơn nữa còn phải làm ơn, cầu nguyện cho họ. Một điều thật khó!  Thật ra, yêu thương, tha thứ cho kẻ làm hại mình không phải là một thái độ có sẵn trong con người, nhưng là ơn sủng bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Khi chúng ta đối xử bằng tình thương tha thứ của Thiên Chúa thì càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người hơn. Khi chúng ta rộng lượng và quảng đại, thì Cha trên trời sẽ càng rộng lượng hơn đối với chúng ta: “Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em.”  Giáo huấn của Chúa không dành cho những kẻ muốn làm anh hùng hay siêu nhân, mà dành cho những ai muốn làm con Thiên Chúa, muốn trở thành Ki-tô hữu đích thực.

Reflection.

1Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23. After David killed the giant Goliath, he became so popular among Saul's forces that the king grew envious. He tried to murder David and David fled into the desert where he joined a band of guerrilla fighters. In today's episode, David and Abishai find King Saul asleep. Although Abishai wants to assassinate Saul, David will not allow him to harm the Lord's appointed ruler. By sparing his enemy, David shows that he will one day be a worthy leader of God's people.  Why is being merciful to those who oppose us so difficult? How can you practice showing mercy to others?

1 Corinthians 15:45-49.  Have you ever wondered what your body will look like after you have risen from the dead? The Christians at Corinth were curious about that question and they looked to Paul for an answer. He says that their spiritual bodies will be as different from their natural bodies as Adam's body was from that of the risen Christ. And he promises that faithful Christians will one day "bear the likeness" of the Son of God. How do you show respect for your body? How do you show respect for the bodies of others?

Luke 6:27-38. In today's gospel, Jesus says those "three little words" that make being a Christian a true challenge: "Love your enemies." The followers of Jesus must do more than be kind to their friends. Even sinners can do that much! Jesus challenges us to realize our potential as sons and daughters of God. We have the power to turn the other cheek, to lend without expecting repayment, to give generously to those who take advantage of us. Jesus does not pretend that it is easy to love our enemies. But he requires us to keep trying, to keep growing into fully mature Christians who can change the world by the power of love. What does Jesus teach us in this gospel? How can we put it into practice even with those people we do not know personally?  

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Gc. 3, 13-18; Mc. 9, 14-29. Xin bằng an/Gđ. Bùi Gẫm
Thứ Ba.    1Pr. 5, 1-4; Mt. 16, 13-19.   Lh. Anna
Thứ Tư.    Gc. 4, 13-17; Mc. 9, 38-40. Lh. Rôsa/Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Năm. Gc. 5, 1-6; Mc. 9, 41-50.     Bằng an cho Gđ.
Thứ Sáu.  Gc. 5, 9-12; Mc. 10, 1-12.   Lh. Giuse
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Lh. Benedicto&Maria
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Đominico – Lh. Martino
                    Lh. Maria Ngô Th Tín - Lh. Annê&Phaolo&Inhaxio/Gđ. Vỹ&Nga

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                            Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Ng. Đức Nội/Ng. Ngọc Yến             Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Ng. Văn Cả/Đỗ Thu Hương            Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng V Cả
10. Lê Đình Phong/Phạm Lan Thanh  Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Hải/Ng. Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ Kim Loan        Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Nguyễn Nhân/Trần Thị Tho            Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng V Cả
10. Ng. Trung Hải/Trần Mai Khanh     Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Lê Đình Phong
     

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 13 tháng 2, 2022. 

Quĩ Điều Hành. $4,117

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:

Linh (Lynn) Nguyễn      500 (Đèn Giáng sinh)
Huỳnh Dominick&Thảo 200
Bùi Gẫm                       100
Nguyễn Vũ Bảo Trọng  100 (vé số)
Tổng cộng:               $900.

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá. 

Xin thông báo! Công việc làm lá sẽ bắt đầu vào sáng Thứ Bảy, ngày 26 tháng 2, tuần này, lúc 7 giờ sáng.  Vì đây là công việc hàng năm để xây dựng giáo xứ, và cần nhiều người hy giúp từ sáng cho đến chiều tối, cho nên, xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp. Giáo xứ cũng chân thành cám ơn anh chị Quỳnh-Diễm đã dâng cúng 3 máy cưa mới để cắt lá.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.  

Chương Trình Dâng Cúng Tương Xứng “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.”  

Trong Thánh lễ Tân niên mừng xuân mới, Đức giám mục địa phận đã dâng cúng số tiền $500 đô la như là “hạt giống gieo đầu năm mới.”  Đến nay đã có tổng số 63 gia đình hứa tham gia, và có 50 gia đình đã dâng cúng với số tiền là: $34,200. Những gia đình đã hứa, xin dâng cúng.  Sẽ cập nhật danh sách hàng tuần. Giáo xứ tha thiết kêu gọi tất cả các gia đình tích cực tham gia hưởng ứng, dâng cúng tương xứng số tiền của Đức giám mục trong chương trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.” Xin đọc danh sách các gia đình hứa hưởng ứng tham gia đăng trong bảng danh sách để ở cuối nhà thờ. Chúng ta biết: Có gieo hạt thì mới có quả để gặt, hái!  Xin Thánh Gia ban nhiều “Hoa Quả Tốt Lành” cho mọi người.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.

Kính mời tất cả quý phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật tuần tới ngày 27 tháng 2, sau Thánh lễ 10 sáng tại hội trường.  Quý phụ huynh sẽ được biết chi tiết về cuộc tĩnh tâm của các em từ ngày 1 đến 3 tháng Tư sắp tới do Linh mục Nguyễn Vũ Trọng Duy hướng dẫn.  Chúng ta cũng sẽ bàn thảo về ngày các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức do Đức giám mục giáo phận trao ban, vào ngày 26 tháng 6 trong Thánh Lễ 10 giờ sáng.  Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Những Vé Số Trúng.

Theo ban tài chánh cho biết, sau khi trừ những chi phí, số tiền thu được trong chương trình vé số mừng tết năm nay là: $19,600.  Kết quả cuộc sổ xố trong ngày mừng Tân niên như sau:  Độc Đắc: $5,000. Số: 20220962 / Hạng 2: $1,000 (Đã lãnh). Số: 20220899 / Hạng 3: $500. Số: 20220580 / 10 Lô An Ủi $100- Số: 2022008 (Đã lãnh) / 0220748 / 20220186 / 20220227, / 20220303 / 20220802 (Đã lãnh) / 20220239 / 20220713 / 20220866 / 20220800. 

Ai có vé số trúng, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm để nhận tiền.  Chân thành cám ơn những gia đình và mọi người đã ủng hộ mua vé, và những người đã hy sinh thời giờ đi bán.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.  

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 4, và sẽ do linh mục Võ Tá Đề, dòng Ngôi Lời hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.             

Quĩ Đức Tin Và Hành Động 2022. (Faith and Works 2022 Annual Appeal)  

Đức giám mục địa phận đã gởi thư kêu gọi đến từng gia đình trong địa phận, xin quảng đại đóng góp tài chánh cho quĩ này. Xin mau mắn phúc đáp. Nếu ai chưa có cơ hội để giúp, xin sử dụng bao thư để tại ghế ngồi, điền vào và gởi thẳng về địa phận theo địa chỉ sẵn có.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....