Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 8 Thường Niên. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tám Thường Niên. Năm C. Số 879

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Hc. 27, 5-8. Đoạn sách Đức Huấn Ca này khuyên mọi người chớ vội khen chê ai khi chưa biết rõ sự thật hay lòng họ.  Muốn biết rõ cần nghe những lời tự họ nói ra, vì: “Nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy.”

Bài Đọc 2. 1Cr. 15, 54-56. Nhờ cuộc tử nạn của Chúa Giê-su mà chúng ta thắng được tội lỗi và sự chết.  Vì thế chúng ta cần tích cực tham gia vào công cuộc cứu rỗi của Người.  Đó là nội dung của bài đọc này.

Tin Mừng. Lc. 6, 39-45.  Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta luôn luôn đối xử tốt với nhau, lo sửa lỗi mình trước để có tâm hồn tốt trước khi giúp người khác sửa đổi khuyết điểm của họ.  Xin Chúa giúp chúng ta làm được như vậy.

Đáp Ca: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa!

Kinh Thánh Tuần Tới: Đnl. 26, 4-10; Rm. 10, 8-13; Lc. 4, 1-13.

Suy Niệm.

Bắt đầu mỗi Thánh lễ, chúng ta đều thú nhận tội lỗi mình, không phải thú nhận tội lỗi của người khác. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta 3 điều. 1. Nếu người mù quáng sẽ dẫn người khác đi vào sai lầm. Bởi thế, trước khi dẩn dắt người khác, chúng ta phải có đôi mắt sáng tốt lành của sự thật Lời Chúa. 2. Tránh giả hình bằng cách có một tâm hồn tốt lành, ngay thẳng, đạo đức, thánh thiện, như thế sẽ có đời sống tốt và những hành động tốt. 3. Chúa Giêsu so sánh tâm hồn con người như một kho tàng, nơi xuất phát sự tốt hoặc xấu. Kho tàng tốt sẽ có cuộc sống tốt lành, ngay thẳng, hy sinh và bác ái. Vì thế tâm hồn người Ki-tô hữu phải chứa đầy sự ngay thẳng, thành thật, chân lý và Lời Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi: Những điều chất chứa trong kho tàng, tâm hồn của tôi là gì?

Reflection.

Sirach 27: 4–7. Today’s first reading provides a good insight into human nature: what is in our hearts and on our minds tends to come out of our mouths when we speak. There was a woman named Mary who smiled and laughed all the time. She was so pleasant to be around, and she had lots of friends. Little did most people know that Mary had much sadness in her life: one of her daughters died at a very young age.  Mary went through “tribulation,” as the first reading describes, yet she could still smile. How do you think people can still remain happy despite the struggles and difficulties of life? How can struggles in your own life make you a stronger person?

Corinthians 15: 54–58. In today’s second reading, Paul wants us to know that our struggle to follow Jesus “is not in vain” (in other words: the struggle is worth it!) if we remain steady in our faith to the end. We are never alone on our faith journey.  Paul is speaking here of strengthening our faith in Jesus Christ. How can we do that? Jesus has given us Seven Sacraments to help us throughout our journey in life. The Sacraments of Eucharist and Penance and Reconciliation can be frequent “go-to” sacraments whenever we need a lift on our spiritual journey. How long has it been since your last Confession?

Luke 6: 39–45. At first glance, the Gospel for today seems to talk about two different topics, but a closer look reveals that the two are related—and even tie together the first two readings. The first part talks about: “Remove the wooden beam from your own eye first.” After we take care of our spiritual life, we will speak “from the fullness of the heart” the good fruit mentioned here in the Gospel and in the first reading—the kind of speech that builds up and does not tear down, the speech that points others toward Jesus Christ. We are never alone on our faith journey. Who is someone you can help on his or her faith journey today? What can you do to let them know “we’re in this together”?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   1Pr.1,3-9; Mc.10,17-27.           Lh. Giuse&Maria/Gđ. Âu Th Trường
Thứ Ba.    1Pr. 1, 10-16; Mc. 10, 28-31.   Xin bằng an
Thứ Tư.    Lễ Tro                                     Lh. Giuse/Gđ. Âu Th Trường
Thứ Năm. Đnl.30,15-20; Lc.9,22-25.       Lh. Phaolo
Thứ Sáu.  Is. 58, 1-9; Mt. 9, 14-15.         Lh. Đominico&Maria/Gđ. Âu Th Trường
Thứ Bảy.    5 giờ chiều.       Lh.Phêrô&Phaolô&Anna&Gioan Bao&CácLh.
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Đominico/Ca đoàn - Lh. Martino/Nhóm bạn
                    Lh. Giuse&Teresa/Gđ. Âu Th Trường - Lh. Maria Ngô Th Tín

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                            Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ Kim Loan      Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Nguyễn Nhân/Trần Thị Tho          Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng Viết Phương
10. Ng. Trung Hải/Trần Mai Khanh   Sơ Ánh Tuyết Ng. Tr. Giang/Lê Đình Phong

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Hội Hiền Mẫu                                Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Lê Huy Bình/Lê Thị Hiên               Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng V Cả
10. Ng. Thanh Ban/Ng. Xuân Mai     Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Hải/Ng. Th Ban

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 20 tháng 2, 2022. 

Quĩ Điều Hành. $4,338

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình: Nhóm: Nguyễn Thị Nết; Hoàng Linh; Jayden Joynoo Saeng và Ann Hà 1,500; Thu Trần 1,000.  Tổng cộng: $2,500

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá. 

Chương trình làm lá đã bắt đầu vào sáng Thứ Bảy tuần qua, và sẽ tiếp tục vào Thứ Hai tuần này, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Vì là công việc cần đến sự giúp đỡ của nhiều người, vì vậy xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc để giúp đỡ.  Chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ mọi công việc; anh chị Quỳnh đã dâng cúng 3 máy cưa và cho mượn xe và rờ mọc; và anh chị Thiết đã cho mượn rờ mọc đựng lá. Xin Thiên Chúa trả công, ban nhiều ơn lành và sức khỏe cho mọi người.

Chương Trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.” 

Trong Thánh lễ Tân niên mừng xuân mới, Đức giám mục địa phận đã dâng cúng số tiền $500 đô la như là “hạt giống gieo đầu năm mới.”  Đến nay đã có 80 gia đình tham gia. Những gia đình đã hứa đóng góp, xin dâng cúng.  Sẽ cập nhật danh sách hàng tuần. Giáo xứ tha thiết kêu gọi tất cả các gia đình tích cực tham gia hưởng ứng chương trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.” Danh sách các gia đình hứa hưởng ứng tham gia được ghi trong bảng ở cuối nhà thờ. Chúng ta biết: Có gieo hạt thì mới có hoa quả để gặt, hái!  Xin Thánh Gia ban nhiều “Hoa Quả Tốt Lành” cho mọi người.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.

Kính mời tất cả quý phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 sáng Chúa nhật tuần này tại hội trường, để biết chi tiết về cuộc tĩnh tâm của các em, và về ngày các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.  Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Thứ Tư Lễ Tro.  

Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro, ngày 2, tuần này.  Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Thứ Tư Lễ Tro là ngày ăn chay và kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Phải kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. 

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Khai Tâm. 

Kính mời tất cả quý phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp Khai tâm, xưng tội và rước lễ lần đầu, tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 6, tại hội trường, để biết chi tiết về những giấy tờ cần thiết phải có của các em, và về ngày giờ các em lãnh nhận Bí Tích.  Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng vào tối Thứ Sáu tuần này, vào lúc 5 giờ 30 chiều, trước Thánh lễ 6 giờ.  Xin mời các gia trưởng đến tham dự, để cầu nguyện và xin ơn thánh hóa bản thân và gia đình.

Hội Hiền Mẫu.

Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể Thứ Bảy đầu tháng, ngày 5, vào lúc 4 giờ 30 chiều, trước Thánh lễ 5.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Sống Mùa Chay.

Mùa chay là mùa hồng ân, Lời Chúa và Giáo hội kêu gọi mọi người cải thiện đời sống, siêng năng cầu nguyện, làm những việc đạo đức như viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, hy sinh tham gia những việc bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các nết xấu, chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. 

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 4, và sẽ do linh mục Võ Tá Đề, dòng Ngôi Lời hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.   


 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....