Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật II Mùa Chay. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay. Năm C. Số 880

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. St. 15, 5-18. Bài đọc 1 trích sách Sáng thế hôm nay thuật lại sự việc Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Ábraham, hứa ban cho ông đất đai mầu mỡ và dòng dõi đông đúc, khiến cho ông phấn khởi, đặt niền tin vào Thiên Chúa.

Bài Đọc 2. Pl. 3, 17-4, 1. Trong thư gởi người Phi-líp-phê, thánh Phaolô khiển trách những người xấu xa sống theo xác thịt.  Và Ngài kêu mời chúng ta đi theo con đường thập giá là đường dẫn đến vinh quang Quê Trời. 

Tin Mừng. Lc. 9, 28-36.  Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và biến hình sáng láng, để dạy chúng ta biết rằng Chúa sẽ đi qua con đường tử nạn trên thập giá để tiến đến Phục sinh.  Và như thế, chúng ta có chết cho tội lỗi thì mới được sống lại hưởng phúc vinh hiển.    

Đáp ca:  Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi.   

Kinh thánh tuần tới. Xh. 3, 1-15; 1Cor. 10, 1-12; Lc. 13, 1-9.

Suy Niệm.

Sự kiện biến hình của Chúa Giê-su Ki-tô trong bài Tin mừng cho chúng ta thấy được ý nghĩa đích thực của người Ki-tô hữu là phải qua đau khổ và sự chết thì mới được thông phần vinh quang của Thiên Chúa.  Vì vậy, biến đổi là một đòi hỏi hằng ngày của người Kitô hữu. Nói cách khác, từng ngày sống, người Kitô hữu chúng ta không ngừng đổi mới để được trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Kitô hơn. Đây cũng là ý tưởng câu thánh Phaolô, ngài nói: Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của chúng ta cho nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh quang của Ngài. Đồng thời thánh Phao-lô cũng rất đau buồn khi nhận thấy có những Ki-tô hữu từ chối những ý nghĩa, mục đích, sống thù nghịch với thập giá. Trong mùa chay, chúng ta được kêu gọi “biến hình” đời sống đức tin, tinh thần bằng cách khử trừ tội lỗi, từ bỏ những thói hư tật xấu, thay đổi cuộc sống để trong ngày sau hết chúng ta sẽ được mặc lấy ánh vinh quang phục sinh của Chúa Ki-tô.

Reflection.

Genesis 15:5-12, 17-18. Many of us have had the difficult experience of having to pack up and move on, leaving our homes and friends behind. We can imagine how Abram, later known as Abraham, might have felt when God called him to journey to a new and unfamiliar land. Despite his doubts and questions, Abram "put his faith in the Lord." He gave up everything, including his pagan gods, and accepted God's promise of countless descendants. Faith and trust go together. We believe that our God is a God of love. We can trust God with our lives. Faith means complete trust in God. What does this mean to you? How will you trust God today? 

Philippians 3:17--4:1 or 3:20--4:1. Today's second reading reminds us that as Christians sharing in God's life we are already citizens of heaven. Neither our earthly homes nor our physical bodies are lasting. But one day our bodies will be transformed and become like the glorified body of the risen Jesus. This is the great and final hope of every Christian. What are your responsibilities and privileges as a citizen of this country? What are your responsibilities and privileges as a citizen of heaven? What does being a citizen of heaven mean to you?

Luke 9:28b-36. Wouldn't it be wonderful to see your relative transformed, or turned into his or her glorified self, right before your eyes? That's the kind of experience Peter, James, and John have in today's gospel. While they are up on a mountain with Jesus, they have a splendid vision of him in his glorified body. How will you honor Jesus as the Chosen One of God during Lent? Three traditional ways are: daily prayer, fasting, and sharing with the poor (almsgiving). How can you include these three Lenten practices into your daily life?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.  Đn. 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.      Lh. Anna Đỗ Th Cầu/Gđ. Ng Linne
Thứ Ba.   Is. 1, 10-20; Mt. 23, 1-12.      Lh. Batolomeo&Micae
Thứ Tư.   Gr. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28. Lh. Anton&Ine/Gđ. Ng V Giá
Thứ Năm.Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.   Lh. Matta&Anre/Gđ. Lê Kim Tiên
Thứ Sáu. St. 37, 3-28; Mt. 21, 33-46.   Lh. Mồ côi&Thai nhi/Gđ. Ng V Giá
Thứ Bảy.   5 giờ chiều.  Lh. Phero&Alexis/Gđ. Lê Kim Tiên
Chúa Nhật.   Lh. Anre&Matta/Gđ. Ng V Giá –Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn
                     Lh.Maria Ngô Th Tín – Lh. Augutino/Gđ. Lê Nhi

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Ng. Đức Nội/Đỗ Lâm                    Sơ Mai Liên/Ng. Th. Ban
8. Ng. V Cả/Trần Thị Tho                 Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng V Phương
10. Ng.Tr. Giang/Trần Thu Hường   Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Lê Đình Phong

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Trần M Nguyệt      Sơ Mai Liên/Ng. Thanh Ban
8. Nguyễn Nhân/Đào Thị Lợi              Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng V Cả
10. Ng. Vũ Quang/Phạm Lan Thanh   Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Hải/Ng. Th Ban

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 3, 2022. 

Quĩ Điều Hành. $5,049              

Thứ Tư Lễ Tro: $2,998              

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:

Loan Bùi          100
Lê Ngọc Điệp  100
Tổng cộng:  $200

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.

Xin chú ý! Vì lý do thiếu bao đựng lá do công ty cung cấp, cho nên sẽ không làm lá Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư. Sẽ tiếp tục làm lại vào lúc 8 giờ sáng Thứ Năm. Xin kêu gọi mọi người đến giúp đỡ. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đả hy sinh giúp đỡ mọi công việc trong suốt 2 tuần vừa qua.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Chương Trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.” Đến nay đã có 103 gia đình quảng đại tham gia chương trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân” do Đức giám mục địa phận khởi xướng và dâng cúng số tiền $500 như “hạt giống gieo đầu năm mới”. Có 13 gia đình đã tham gia tuần vừa qua:

GĐ Lê Ngọc Thi&Uyên        $500
GĐ Nguyễn Bảo&Ngọc        $500
GĐ Huyền Kim                     $500
GĐ Quyền&Thảo                 $500
GĐ Trần Thị Hạnh                $500
GĐ Hiên Lâm                       $500
GĐ Phan M Quân&Bích       $500
GĐ Nguyễn Đức Nội            $500
GĐ Ng Tiến Chương&Dung $500
GĐ Ng Đức Vĩnh&Loan        $500
GĐ Trần Thắng&Hà              $500
GĐ Ng Văn Giá&Thương     $500
GĐ Nguyễn Đ Toán&Thuy    $500

Đức giám mục tha thiết kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại,  tham gia  chương trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân ngài đã khởi xướng, để giúp trả nợ ngôi thánh đường mới. Danh sách các gia đình tham gia sẽ cập nhật hàng tuần cuối nhà thờ. Chúng ta biết: Có gieo hạt thì mới có hoa quả để gặt, hái!  Xin Thánh Gia ban nhiều Hoa Quả Tốt Lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 4, sẽ do linh mục Võ Tá Đề, dòng Ngôi Lời hướng dẫn.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.

Chương Trình Tĩnh Tâm.

Thứ  Năm-Thứ Sáu. 

  • 7 giờ 15 tối – Thánh lễ
  • 8 giờ tối bắt đầu tĩnh tâm                        

Thứ Bảy.

  • 10 sáng đến 12 giờ - Ăn trưa.  
  • 1 giờ trưa - Tĩnh tâm các em học sinh. Xin cha mẹ đưa các em đến hội trường.
  • 5 giờ 30: Thánh lễ vọng Chúa nhật 
  • 8 giờ tối - tĩnh tâm

Chúa Nhật Lễ Lá.

  • 8&10 giờ sáng: Thánh lễ.
  • 2 giở 30 chiều: Xưng tội    

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.

Sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ 2 Chúa nhật tuần tới cho tuần tĩnh tâm mùa chay sắp đến.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giúp, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

 

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn vào sáng Chúa nhật tuần tới. Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh cộng tác với hội. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

 

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn những người đã giúp làm và bán thịt nướng và bánh hỏi tuần vừa qua.  Số tiền thu được là: $2,157. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....