Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật III Mùa Chay. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay. Năm C. Số 881

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1.  Xh. 3, 1-15; Trong bài đọc 1 trích sách Xuất hành hôm nay, Thiên Chúa qua sự kiện bụi cây cháy sáng, cho ông Môisen biết Người là Đấng Tự Hữu, và sai ông  đi cứu dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, dẫn họ về đất Chúa hứa.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Cor. 10, 1-12.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho biết: Thiên Chúa đã thương ban nhiều ơn cho cha ông chúng ta, nhưng các ngài vô ân bội nghĩa nên bị Thiên Chúa phạt, chúng ta cần lấy đó làm bài học cho chúng ta.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng.  Lc. 13, 1-9.  Khi nghe biết có một số người bị tổng trấn Philatô giết, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cây vả, phán bảo rằng: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy.” Đó là cơ hội Chúa ban cho chúng ta để ăn năn cải thiện đời sống để đời sống Ki-tô hữu sinh hoa trái tốt cho Chúa.

Đáp ca: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.            

Kinh thánh tuần tới. Gs.5, 9-12; 2Cr.5, 17-21; Lc.15, 1-32.

Suy Niệm.  

Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối. Lời kêu gọi này không chỉ nhắm đến mọi người, không trừ ai. Đời sống Ki-tô hữu của nhiều người chúng ta giống như cây vả trong bài Tin Mừng này, không sinh hoa trái tốt cho chủ. Ông chủ muốn chặt nó đi không phải vì nó đã sinh ra những trái xấu, mà vì nó không sinh ra những trái vả như nó phải sinh ra.  Một cây vả mà không sinh trái vả thì đâu còn là cây vả nữa. Cây vả đã được trồng 3 năm tới thời điểm có trái. Bởi vậy ông chủ ra lệnh chặt bỏ đi để khỏi tốn công chăm sóc, để khỏi chật đất, dành chỗ trồng cây khác hữu ích hơn. Nhưng người làm vườn chưa nản lòng, thất vọng. Người này vẫn còn hy vọng nơi cây vả, nên xin ông chủ cho thêm thời hạn một năm nữa. Trong thời gian này ông sẽ tích cực bồi dưỡng và chăm sóc cho nó. Sau đó nếu nó vẫn không có trái thì mới bị chặt đi. Dụ ngôn không cho chúng ta biết kết quả cuối cùng thế nào. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ nói lên điều Chúa Giêsu muốn nói: cũng như người làm vườn kiên nhẫn chờ đợi cây vả ra trái, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi, và ban cho chúng ta cơ hội  ăn năn sám hối để đời sống sinh hoa trái tốt là những việc bác ái, quảng đại, việc lành phúc đức.

Reflection.

Exodus 3:1-8a, 13-15. Today’s first reading tells us that Moses realizes that God wants him to return to Egypt and lead the Israelites, Moses says that the people will not believe him because he does not know God's name. Moses learns God's name. It is Yahweh, meaning "I am who am." Your name told others something about your essential self. Therefore, to respect someone's person meant also to respect that person's name. How do you show respect for God's name and therefore God himself? 

1 Corinthians 10:1-6, 10-12. Paul's letter to the Christian community at Corinth is filled with advice about keeping the faith. In today's reading he reminds the people that they cannot take their new faith for granted. Faith means that we are called to conversion, to turn to God each day. Lent is a season of penance, a time for conversion. Our challenge is to give evidence that we are truly followers of Christ.

Luke 13:1-9. The parable of the fig tree reminds us that God is patient and compassionate. He is willing to help us, as the man was willing to give the tree extra time and help so that it would grow and bear fruits. How do you need God to help you in order to change your life for the better? If God gives you another year of life, what do you want to be like a year from now?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.   2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30. Lh. Gioakim&Maria/Gđ. Ng V Giá
Thứ Ba.    Đn. 3, 25-43; Mt. 18, 21-35.  Lh. Anton&Maria
Thứ Tư.    Đnl. 4, 1-9; Mt. 5, 17-19.       Lh. Giuse&Cecilia/Gđ. Ng V Giá
Thứ Năm. Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.   Lh. Martino
Thứ Sáu.  Lễ Truyền Tin  Lh. Augutino
Thứ Bảy.  5 giờ chiều.     Lh. Maria
Chúa Nhật. Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn
                    Lh.Maria Ngô Th Tín – Lh. Augutino/Gđ. Lê Nhi

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Ng. Hưng Thịnh/Trần M Nguyệt     Sơ Mai Liên/Ng. Th. Ban
8. Nguyễn Nhân/Đào Thị Lợi              Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng V Cả
10. Ng. Vũ Quang/Phạm Lan Thanh  Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Hải/Ng. Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Đức Nội/Ng. Ngọc Yến       Sơ Mai Liên/Ng. Thanh Ban
8. Lê Huy Bình/Vũ Mary Thảo       Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng V Phương
10. Lê Đình Phong/Mai Hoàng      Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Lê Đình Phong

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 13 tháng 3, 2022. 

Quĩ Điều Hành. $4,113

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình: Gia đình #9 $100

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.

Sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ  Chúa nhật tuần này và tuần tới cho tuần tĩnh tâm mùa chay sắp đến.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí cho linh mục hướng dẫn và các linh mục đến giúp, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn sáng Chúa nhật tuần này. Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nhận lời nấu những món ăn hợp tác với hội, để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người, và xin mời mua ủng hộ.

Chương Trình Làm Lá.

Cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, công tác làm lá, sau 5 ngày  tạm ngưng, đã khởi sự lại tốt đẹp, vì sự giúp đỡ của nhiều người. Công việc sẽ tiếp tục vào sáng Thứ Hai từ 8 giờ sáng và cần nhiều sự hy sinh giúp đỡ của mọi người. Xin dâng lên Chúa những hy sinh như là một việc “đền bù tội lỗi” trong mùa chay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc làm lá của giáo xứ được thành công tốt đẹp, và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Chương Trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.”

Đến nay đã có 111 gia đình tham gia chương trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân” do Đức giám mục địa phận khởi xướng và dâng cúng số tiền $500 như “hạt giống gieo đầu năm mới”. Có 8 gia đình đã tham gia tuần vừa qua:


GĐ Hải&Trúc Nguyễn        $500
GĐ Trực&Nguyệt Nguyễn $500
GD Tuấn&Trúc Nguyễn     $500
GĐ Danny Đặng             $1,000
GĐ Bà Trịnh Tư                 $300
GĐ An&Triều Trần          $5,000
GĐ Nguyễn Thị Hoa         $500
GĐ Trần M Thông&Loan  $500

Đức giám mục tha thiết kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại,  tham gia  chương trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân ngài đã khởi xướng, để giúp trả nợ ngôi thánh đường mới. Danh sách các gia đình tham gia sẽ cập nhật hàng tuần cuối nhà thờ. Chúng ta biết: Có gieo hạt thì mới có hoa quả để gặt, hái!  Xin Thánh Gia ban nhiều Hoa Quả Tốt Lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Xin thông báo!  Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 7, đến Chúa nhật, ngày 10 tháng 4, sẽ do linh mục Võ Tá Đề, dòng Ngôi Lời hướng dẫn.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự.

 

Chương Trình Tĩnh Tâm.

Thứ  Năm-Thứ Sáu.   

  • 7 giờ 15 tối – Thánh lễ.   
  • 8 giờ tối tĩnh tâm                        

Thứ Bảy

  • 10 sáng đến 12 giờ
  • 12 giờ: Ăn trưa. 
  • 1 giờ trưa- Tĩnh tâm các em học sinh. Xin cha mẹ đưa các em đến hội trường.
  • 5 giờ 30: Thánh lễ vọng Chúa nhật  8 giờ tối- tĩnh tâm

Chúa Nhật Lễ Lá. 

  • 8&10 giờ sáng: Thánh lễ.
  • 2 giở 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội     

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....