Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Phục sinh. Năm C_2022

  Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ  3 Phục sinh. Năm C. Số 887

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 5, 27-41. Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta biết các tông đồ đã tin Chúa sống lại, sẵn sàng hy sinh làm chứng Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại cứu độ loài người.  Các ngài còn lấy làm vinh hạnh được chịu khổ cực vì Chúa.

Bài Đọc 2. Kh. 5, 11-14. Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Chúa Kitô như là một con chiên bị hiến tế, đã được tôn vinh.  Thánh nhân có ý dạy chúng ta can đảm chịu đau khổ vì Chúa để được vinh hiển.  Đó là nội dung bài đọc này.

Tin Mừng. Ga. 21, 1-19.  Tin mừng thánh Gioan hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các tông đồ tại bờ biển Tibêria, cho họ được mẻ lưới đầy cá.  Sau khi ăn điểm tâm, Chúa Kitô sai các ông đi lưới người và chọn thánh Phêrô thay mặt Người chăm sóc đoàn chiên.

Đáp ca:  Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

Kinh thánh tuần tới: Cv. 13, 14-52; Kh. 7, 9-17; Ga. 10, 27-30.

Suy Niệm.

Tin mừng cho chúng ta biết Chúa Ki-tô đã hiện ra với các môn đệ ở bờ hồ Ti-bê-ri-sa, và sau bữa ăn, Ngài đã hỏi Phêrô ba lần: Con có yêu mến Thầy không? Trước khi đặt Phêrô làm đầu Hội Thánh, thay mặt cho Ngài ở trần gian, Ngài muốn ông phải yêu mến Ngài một cách quảng đại hơn những người khác. Đồng thời Ngài cũng muốn sửa lại sự yếu đuối của Phêrô vì đã chối bỏ Ngài ba lần trong cuộc thương khó. Và Phêrô cũng đã bày tỏ tình yêu của mình một cách đơn sơ và chân thành, bằng cách trả lời: Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Chúa Giêsu đã ân thưởng lòng yêu mến ấy bằng cách trao ban cho Phêrô sứ mạng chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Ngài. Qua dòng thời gian, biết bao nhiêu vị tử đạo đã đi trên dấu chân của Phêrô, sẵn sàng hy sinh mạng sống để tôn vinh Thiên Chúa. Ngày nay cũng vậy, biết bao nhiêu người đang âm thầm chịu đựng những khổ đau, những thiệt thòi, để làm chứng cho đức tin của mình. Những người này đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người đời.

Reflection.

Acts 5:27-32, 40b-41. Although Peter and some of the other apostles had been imprisoned and beaten, they continued to preach in Jesus' name. They also dared to accuse the religious authorities of putting Jesus to death. Despite the danger to themselves, the apostles spoke out with great courage. Do you remember that, shortly after the death of Jesus, the apostles were so frightened that they hid in an upper room and locked the doors? After reading today's scripture passage, how would you describe their behavior? Why do you think they are acting so differently?

Revelations 5:11-14. The second reading describes a vision of the heavenly court in which a huge crowd of angels and all living beings are gathered. They are all singing the praises of the Lamb of God, Jesus the Lord. By his death and resurrection, Jesus has reconciled us with God and given us cause for great joy.

John 21:1-19 or 21:1-14.  In today’s gospel, the risen Christ appears to the apostles on the shore at Lake Tiberias. They are anchored at a distance and do not recognize him. But when they follow his advice and wind up with a sagging net full of fish, John figures out that the stranger is Jesus. Coming ashore, they enjoy the picnic breakfast Jesus has prepared for them. We also know from the rest of the Gospel that Jesus called Peter aside after they ate. He asked Peter to "feed my lambs. Tend my sheep." Why do you think the apostles took Jesus' advice to lower their net?   We share a special meal as Jesus' disciples today. It is the Eucharist. We also recognize that Jesus calls us to care for others. How will you show your love to those who join in the celebration of the Eucharist with you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.   Cv. 6, 8-15; Ga. 6, 22-29.    Lh. Anton
Thứ Ba.    Cv. 7, 51-59; Ga. 6, 30-35.  Lh. Maria
Thứ Tư.    Cv. 8, 1-8; Ga. 6, 35-40.      Lh. Matino
Thứ Năm. Cv. 8, 26-40; Ga. 6, 44-51.  Lh. Maria
Thứ Sáu.  Cv. 9, 1-20; Ga. 6, 53-60.    Lh. Giuse
Thứ Bảy.   5 giờ chiều.   Lh. Gioan Bao
Chúa Nhật. 8&10 Lh. Vincente/Gđ. Bình&An -Lh. Matino TrầnPhương/Nhóm bạn
                             Lh.Maria Ngô Th Tín
 

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        


5. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ         Sơ Mai Liên / Ng. Th Ban
8. Ng. Nhân/Trần Thị Tho      Sơ Mai Liên / Sơ Bích Phượng / Ng. V Phương
10. Hội Hiền Mẫu                   Ng. Tr Giang / Ng. Tr Hải / Lê Đình Phong

Phụng Vụ Tuần Tới.


5. Hội Hiền Mẫu                       Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Văn Cả/MaryThảo Vũ    Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. V Cả
10. Phụ Huynh                         Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr Giang/Ng. Th Ban
   

Tài Chánh.

 Quĩ Điều Hành. $4,116

Quĩ Xây Dựng.  Các gia đình:  

Trần Uyên Phương 500
Đỗ Kim Loan           300
Nguyễn Thu            150
Đỗ Cẩn                   100
Lý Cảnh Trên          100
Tổng cộng:       $1,150

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Buổi Lắng Nghe.

Để Đức giám mục địa phận biết những mục vụ cần thiết trong giáo xứ và địa phận, giúp ngài cung cấp những đề tài cho Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, sẽ có buổi “lắng nghe” vào Thứ Tư tuần này, ngày 4 tháng 5, từ 7 đến 9 giờ chiều, tại hội trường. Xin mời mọi người hy sinh thời giờ tham dự.

Tiền Thu Hợp Đồng Làm Lá.

Tuần vừa qua, công ty Ziegler đã gời một chi phiếu với số tiền là $44,743.40 cho hợp đồng làm lá vừa qua. Trong tâm tình tri ân Thiên Chúa, chân thành cám ơn tất cả sự hy sinh giúp đỡ và tham gia của mọi người.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Tiền Cho Phần Thưởng.

Để các thày cô của lớp giáo lý và Việt ngữ có tài chánh mua quà làm phần thưởng cho các em vào dịp mãn khóa sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này và tuần tới.  Xin quảng đại.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm.

Xin cha mẹ của các em lớp giáo lý khai tâm đưa các em đến nhà thờ lúc 8 giờ 45 sáng, Thứ Bảy tuần này, ngày 7, để các em dọn mình nhận Bí tích Xưng Tội lần đầu. Các em sẽ rước lễ lần đầu trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 8.  Cám ơn sự hợp tác của cha mẹ.

Nhóm Gia Trưởng.

Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Sáu tuần này, ngày 6.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu xin Chúa Ki-tô Thánh Thể thánh hóa cuộc sống bản thân và cầu nguyện cho gia đình. Nếu gia trưởng nào muốn tham gia nhóm gia trưởng, xin ghi tên vào trong danh sách cuối nhà thờ.  Thời hạn ghi tên đến Chúa nhật, ngày 12 tháng 6.  Xin kêu mời.

Hội Hiền Mẫu. 

Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy tuần này, ngày 4, lúc 4 giờ 30 trước Thánh lễ. Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

 

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 

 

Xin thông báo!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 22, sau đó sẽ có phần phát các phần thưởng cho các em. Xin các phụ huynh tham dự.

Ngày Picnic Giáo Xứ.

Để tạ ơn Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật, ngày 22, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng tất niên cho các em học sinh.  Xin mời mọi người tham dự.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thảnh cám ơn các em trong đoàn dâng hoa kính Đức Maria. Chị Đỗ Thu Hương và các em phụ tá đã hy sinh thời giờ để tập cho các em.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!  

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử khác trong nhà thờ. Và để gìn giữ sự sạch sẽ, không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu.  Không xả rác chung quanh nhà thờ. Chân thành cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người. 

Chương Trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.”  

Đến nay đã có 133 gia đình quảng đại tham gia chương trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân” do Đức giám mục địa phận khởi xướng. Xin đọc danh sách các gia đình tham gia ở cuối nhà thờ. Đức giám mục tha thiết kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại tham gia.  Xin Thánh Gia ban nhiều Hoa Quả Tốt Lành cho mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....