Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 6 Phục sinh. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 6 Phục sinh. Năm C. Số 890

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 15, 1-29. Bài đọc 1 trích sách Tông đồ công vụ hôm nay  thuật lại sự việc các tông đồ thấy có người bắt những kẻ mới theo đạo phải cắt bì theo luật Môisen, nên quyết định rằng họ chỉ cần tin và làm theo Lời Chúa, thì sẽ được bình an thật trong tâm hồn.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Kh. 21, 10-23. Giáo Hội do Chúa Giêsu Kitô thiết lập được đặt trên nền tảng kiên cố là các tông đồ.  Đó là ý nghĩa thị kiến của thánh Gioan trong sách Khải huyền hôm nay.

Tin Mừng.  Ga. 14, 23-29. Trong Tin Mừng trích thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu Kitô sống lại kêu gọi chúng ta tuân giữ lời của Chúa dạy yêu mến Người để được Người và Cha Người thương mến, được Chúa Thánh Thần đến phù trợ, và nhất là được Người ban bình an.


Đáp ca: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa,
                                 hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.                      

Kinh thánh tuần tới: Lễ Chúa Thăng Thiên

Suy Niệm.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.  Người nhắc tới cả 3 Ngôi Thiên Chúa: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến... Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con." Như thế, giáo lý cơ bản về Ba Ngôi là: Chúa Cha là Đấng sai Chúa Con đến với loài người; Chúa Con vâng lời Chúa Cha đến với loài người để dạy loài người những lệnh truyền; Chúa Thánh Thần lại được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Con, để dạy loài người hiểu sâu hơn những lệnh truyền của Chúa Con. Thái độ con người phải có đối với Ba Ngôi: Yêu mến Chúa Con và tuân giữ những điều Ngài dạy; Chúa Thánh Thần sẽ ban ơn và giúp đỡ họ làm điều đó. Kết quả: Ba Ngôi sẽ "yêu mến", "tỏ mình ra", "ở trong" và ban “bình an của Chúa” cho người ấy.

Reflection.

Acts 15:1-2, 22-29. In recent weeks, our readings from the Acts of the Apostles have shown a growing split between Jews and Gentiles in the early Christian community. Many Jewish Christians in Jerusalem felt that the Gentile believers should be required to fulfill the law of Moses. So Paul and Barnabas went on a peacemaking mission to Jerusalem, where they met with Peter and the others. Together they chose a delegation to return to Antioch with a "peace treaty" letter. In it they assured all Gentiles that the Holy Spirit approved of them as members of the Church. They would not be required to abide by the Mosaic Law. Is there a situation in your life now that needs a peaceful solution? What steps can you take to help that happen?

Revelation 21:10-14, 22-23. Our reading today is filled with symbols that gleam and sparkle. The author envisions the gathering of all Christ's faithful ones in the heavenly Jerusalem. It shines like a diamond; its unsurpassed beauty flows from those who have persevered in faith. Its foundation stones are beautifully inscribed with the names of the apostles. And, most magnificent of all, God is the temple in this shining city. And Jesus is the lamp glowing over all. In this reading, "the holy city, a new Jerusalem" is an image of the Church. It is an image of beauty and light. How can you make the Church more beautiful? How can you help the Church to follow the light of Jesus?

John 14:23-29. In the gospel today, Jesus continues to speak about love. Those who live will experience God's love in their lives and the gift of peace that only Christ can give. Jesus also promises to send the Paraclete, or the Comforter, to his disciples. The Paraclete is the Holy Spirit, who will guide the Church for all time. Jesus' followers will not be left on their own. What does loving Jesus and being true to his word have to do with the gift of peace that he promises?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.   Cv. 16, 11-15; Ga                   Lh. Anna/Gđ. Bà Trần V Ngọc
Thứ Ba.    Cv. 16, 22-34; Ga. 16, 5-11.   Xin tạ ơn/Gđ. Phi&Thái
Thứ Tư.    Cv. 17, 15-22; Ga. 16, 12-15. Xin Gđ bằng an
Thứ Năm. Cv. 18, 1-8; Ga. 16, 16-20.     Xin tạ ơn Chúa
Thứ Sáu.  Xp. 3, 14-18; Lc. 1, 39-56. Thánh lễ 8 giờ sáng - Lh. Matino
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Xin tạ ơn thượng thọ/Gđ. Xuân Mai
                Xin tạ ơn kỷ niệm 50 năm hôn phối/Gđ. Đỗ Tr Quýnh
Chúa Nhật. 8&10 - Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn
                    Lh. Augutino/Gđ.Nhi Lê- Lh.Maria Ngô Th Tín
    

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Ng. Đức Nội/Ng. Ngọc Yến    Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Nhân/Trần Hồng Trang    Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10 Lê Đình Phong/My Vũ Lê.     Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr Giang/Ng. Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan   Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Văn Cả/Lê Thị Hiên        Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Thân nhân                           Quí linh mục

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,359

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:

Nguyễn Trung Trực&Nguyệt 500
Gia đình# 140                       500
Kim Ngọc (#91)                     200
Ẩn danh                                200
Đoàn Dũng&Nguyệt               50
Tổng cộng:                     $1,450

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Tên Nhóm Gia Trưởng.

Nếu gia trưởng nào muốn tham gia nhóm gia trưởng, xin ghi tên vào trong danh sách cuối nhà thờ.  Thời hạn chót ghi tên là Chúa nhật, ngày 12 tháng 6.  Xin kêu mời các gia trưởng tham gia.

Quĩ Quyền Sống.

Sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ để giúp cho quĩ Quyền Sống.  Quĩ này giúp các phụ nữ mang thai, và nhất là các bà mẹ sinh con không có nơi nương tựa, có những nhu cầu cần thiết để nuôi con.  Xin mọi người rộng lượng.

 

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  

 

Xin thông báo!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, ngày 22, sau đó sẽ có phần phát các phần thưởng. Xin mọi người tham dự để khuyến khích các em.

Trong niềm vui mừng cảm tạ tri ân Thiên Chúa, một niên học đã chấm dứt với nhiều thành quả tốt đẹp. Chân thành cám ơn các thầy cô, phụ huynh cha mẹ, các ban, nhóm và mọi người đã hy sinh tham gia và giúp đỡ trong mọi công việc. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, trả công và ban nhiều ơn lành hồn xác cho mọi người.

Ngày Picnic Giáo Xứ.

Để tạ ơn Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng tất niên cho các em học sinh.  Xin mời mọi người tham dự.

Hội Hiền Mẫu.

Trong lần bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $2,640.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần Này.

Để tham dự Thánh lễ phong chức linh mục  chiều Thứ Sáu tuần này, ngày 27, tại nhà thờ chính tòa, nên Thánh lễ tại giáo xứ sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ chiều.

Chương Trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.”  

Đến nay đã có 138 gia đình quảng đại tham gia chương trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân do Đức giám mục địa phận khởi xướng. Có 1 gia đình tham gia tuần vừa qua. Xin đọc danh sách các gia đình tham gia và số tiền trong danh sách ở cuối nhà thờ. Đức giám mục tha thiết kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại tham gia.  Xin Thánh Gia ban nhiều Hoa Quả Tốt Lành cho mọi người.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.

Đức Giám mục Địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 hay hơn 50 năm, vào chiều Chúa nhật, ngày 26 tháng 6, tại nhà thờ chánh tòa, lúc 2 giờ 30. Sau đó có buổi tiếp tân.   

Nếu muốn tham dự, xin e-mail: religiousformation@dioceseoftulsa.org và cho biết tên vợ chồng, địa chỉ và số năm để địa phận gởi giấy mời. Hạn chót ghi danh: 1 tháng 6.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè.  Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến: 918-340-3831, hay anh Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....