Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm C. Số 892

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 2, 1-11. Bài đọc một hôm nay trích sách Tông đồ công vụ thuật lại sự việc các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ họp trong nhà Tiệc ly.  Và Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống, cho các ông nói được các thứ tiếng và can đảm loan báo Tin Mừng. Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Cr. 12, 3-13.  Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ơn sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, xây dựng Thân thể Chúa Kitô, Hội thánh Chúa nơi trần gian.  Đó là nội dung đoạn Thánh thư này.

Tin Mừng.  Ga. 20, 19-23.  Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an và Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho Chúa và tha tội cho mọi người. 


Đáp ca: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,
               và xin canh tân bộ mặt trái đất.   

Kinh thánh tuần tới:  Lễ Chúa Ba Ngôi.

Suy Niệm.

Mùa Phục Sinh kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày Sinh Nhật của Giáo hội, cũng là ngày khởi đầu công cuộc rao giảng Tin mừng của Chúa Ki-tô Phục sinh. Chúa Thánh Thần đã biến đổi các Tông đồ từ những người yếu hèn trở nên những người can trường rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu. Các ngài không còn “đóng kín cửa vì sợ người Do Thái”; nhưng đã ra đi loan báo Tin mừng cho dân chúng đang tụ họp chung quanh nơi các Ngài ở, và đã có nhiều người ăn năn sám hối và xin chịu Phép Rửa để gia nhập Giáo hội Chúa. Xin Chúa Thánh thần luôn ngự trong tâm hồn và ban ơn can đảm cho các tín hữu hôm nay, để họ lấy cuộc sống làm chứng cho Chúa, sống đạo đức, ngay thẳng, công chính, khiêm nhường, quảng đại, và yêu thương đối với mọi người. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục canh tân và giúp chúng ta biết đem ơn sủng Chúa ban, hiệp nhất phục vụ xây dựng Giáo hội, cộng đoàn, và giáo xứ. Xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ và hướng dẫn Giáo hội qua mọi cuộc thử thách, và luôn giữ vững đức tin tinh tuyền giữa bao chủ trương sai lạc của thế giới hôm nay.

Reflection.

Acts 2:1-11. Today we celebrate the day when the Holy Spirit came upon the disciples of Jesus. They were "filled with the Holy Spirit" and never again would be content to keep their faith to themselves. Now they were all fired up by the Spirit to share the Good News with everyone. Down came the barriers of fear. Down came the language barrier! All the pilgrims gathered in Jerusalem from many nations could instantly understand the disciples. And they, too, were filled with the powerful Spirit of God. When we receive the Holy Spirit in Baptism and Confirmation, we are opening ourselves to a powerful force. The Spirit is a mighty wind that blows new life into us. The Spirit is fire that destroys anything that keeps us from God. How is the Spirit "wind and fire" in your life? Ask the Spirit to open you to his power.

1 Corinthians 12:3-7, 12-13. Paul's letter today gives us two "proofs" that show we are cooperating with the Holy Spirit. First, we as a community can truly say, "Jesus is Lord." Second, each of us uses his or her gifts for the good of the community. We pull together to help bring about the reign of God among all people. Each one of us is unique. How are you different in your gifts and talents? How do you use them for the benefit of all?

John 20:19-23. Once again we are reliving Easter night with Jesus and the disciples. He breathes on them, communicating the gift of the Holy Spirit. They gladly receive Jesus' Spirit and his ministry of forgiving sins. Peace and forgiveness are gifts from Jesus in the Holy Spirit. Do you need to be a more peaceful and forgiving person?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.   St. 3, 9-20; Ga. 19, 25-34.   Lh. An-rê/Gđ. Ng V Giá
Thứ Ba.    1V. 17, 1-16; Mt. 5, 13-16.   Đọc kinh – Chịu lễ
Thứ Tư.    1V. 18, 20-39; Mt. 5, 17-19. Đọc kinh – Chịu lễ
Thứ Năm. 1V. 18, 41-46; Mt. 5, 20-26. Lh. An-rê/Gđ. Ng V Giá
Thứ Sáu.  1V. 19, 9-16; Mt. 5, 27-32.   Xin tạ ơn/Gđ. Bảo&Hồng
Thứ Bảy.   5 giờ chiều. Lh. Lan Công Văn – Lh. An-rê/Gđ. Ng V Giá
Chúa Nhật. Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn – Xin tạ ơn kỷ niệm hôn phối.
                    Lh.Augutino/Nhi Lê - Lh.Maria Ngô Th Tín - Lh. Luca&Maria

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Hội Hiền Mẫu                              Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho          Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10 Ng.Tr Giang/Phan Thanh Ngà   Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr Giang/Lê Đình Phong
       

Phụng Vụ Tuần Tới.


5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan           Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Nhân/Đào Thị Lợi                    Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Ng. Vũ Quang/Trần Thu Hường  Sơ Ánh Tuyết/Ng. Th Ban/Ng. Tr Giang

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,096

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:

Nguyễn Thanh Ban       1,000
Nguyễn Ngọc (Gđ. #104) 200
Hải Tăng                          200
Tổng cộng:                $1,400

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Thánh Lễ Trong Tuần.

Xin chú ý! Vì linh mục quản nhiệm sẽ tham dự khóa thường huấn của các linh mục địa phận, vì thế, Thánh lễ Thứ Hai tuần này, ngày 6, sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 giờ chiều.  Thứ Ba và Thứ Tư: Không có Thánh lễ 6 giờ chiều. Nhưng vẫn đọc kinh lúc 5 giờ 30, và sau đó có rước lễ.

Bán Thức Ăn.

Để giúp cho quĩ trả nợ thánh đường mới, ban ẩm thực sẽ bán thịt nướng và bánh hỏi thịt nướng sáng Chúa nhật hôm nay, ngày 5, bên hội trường. Xin mời mọi người mua ủng hộ.

Bán Crawfish Gây Quĩ.

Trong dịp mừng Ngày Của Cha, ban Bảo trì cũng sẽ nấu và bán crawfish vào Thứ Bẩy, ngày 18, tại hội trường.  Nếu muốn đặt mua crawfish, xin gọi điện thoại hoặc gởi lời nhắn đến quý anh chị có tên sau đây: Chị Hường: điện thoại số: 918-808-9609.  Chị Linh: 918-645-5069. Hoặc anh Danh: 918-408-6574. Xin kêu mọi người mua ủng hộ. 

Ghi Tên Nhóm Gia Trưởng.

Nếu gia trưởng nào muốn tham gia nhóm gia trưởng, xin ghi tên vào trong danh sách cuối nhà thờ.  Thời hạn chót ghi tên là Chúa nhật, ngày 12 tháng 6.  Xin kêu mời các gia trưởng tham gia.

Chương Trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.”  

Đến nay đã có tổng cộng 138 gia đình quảng đại tham gia chương trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân do Đức giám mục địa phận khởi xướng. Xin đọc danh sách các gia đình tham gia và số tiền trong danh sách ở cuối nhà thờ. Đức giám mục tha thiết kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại tham gia.  Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse, ban nhiều Hoa Quả Tốt Lành cho mọi người.

Ngày Bí Tích Thêm Sức.

Xin thông báo! Đức giám mục giáo phận David Konderla sẽ đến giáo xứ để ban Bí tích Thêm sức cho các em trong lớp Thêm sức năm nay, vào Chúa nhật, ngày 26 tháng 6, trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mọi người tham dự để cầu nguyện cho các em.  Chân thành cám ơn.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.

Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 hay hơn 50 năm, vào chiều Chúa nhật, ngày 26 tháng 6, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family, lúc 2 giờ 30 chiều. Sau đó có buổi tiếp tân. Nếu muốn tham dự, xin e-mail: religiousformation@dioceseoftulsa.org và cho biết tên vợ chồng, địa chỉ và số năm để địa phận gởi giấy mời.

Xin Chú Ý!  

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ. Và để gìn giữ sự sạch sẽ, không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè.  

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ và bảo trì khu vực chung quanh nhà thờ trong mùa hè. Xin kêu gọi mọi người hy sinh giúp đỡ.  Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến: 918-340-3831, hay anh Danh: 918-408-6574, để biết ngày giờ và công việc. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....