Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 25 Thường niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 25 Thường niên. Năm C. Số 907

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Am. 8, 4-7. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Amốt lên án  một cách gắt gao những kẻ buôn bán gian lận, đầu cơ tích trữ và bóc lột người nghèo. Những người này đã phạm tội, mất lòng Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Tm. 2, 1-8. Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta cầu nguyện với lòng chân thật cho mọi người được bình an, được an cư lạc nghiệp, và sống đẹp lòng Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi. Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Lc. 16, 1-13. Tin mừng trích sách Luca hôm nay thuật lại dụ ngôn người quản lý bất trung, để dạy chúng ta khôn khéo biết dùng của cải Chúa ban cho ở đời này, quảng đại trong những việc bác ái, làm sáng danh Chúa, hay, biết dùng đời sống hôm nay mà lo cho phần rỗi linh hồn chúng ta đời sau.

Đáp ca: Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

Kinh thánh tuần tới: Am. 6, 4-7; 1Tm. 6, 11-16; Lc. 16, 19-31.

Suy Niệm.

Lời Chúa hôm nay, phải là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta những người quản lý của Thiên Chúa. Chúa đã yêu thuơng và tin tưởng giao cho chúng ta quá nhiều gia sản của Ngài. Ngài trao cho chúng ta quản lý tiền của, thời giờ và tài năng. Tất cả những  gì chúng ta có đều là hồng ân Chúa ban. Đó là những nén bạc mà Chúa bảo chúng ta phải sinh lời cho Chúa. Chúa bảo chúng ta phải sử dụng theo ý Chúa. Là người quản lý, không chỉ có bổn phận gìn giữ, sinh lời mà còn biết sử dụng, ban phát theo ý Chúa. Chúa tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Chúa để chúng ta tiếp tục thay Ngài làm cho tha nhân được hạnh phúc, làm cho tình yêu và lòng đại lượng của Ngài trải rộng tới muôn nơi. Như vậy, người quản lý là biết dùng khả năng Chúa ban để phục vụ anh chị em của mình, chứ không phải để chỉ lo cho bản thân.  Xin cho chúng ta biết sử dụng những ân huệ Chúa ban là tiền bạc, thời giờ và khả năng để mua lấy bạn hữu Nước Trời ngõ hầu, mai sau, chính họ, những con người đã được chúng ta trao ban giúp đỡ sẽ đón chào chúng ta ở trên quê trời. Amen.

Reflection.

Amos 8:4-7. The prophet Amos lived eight centuries before Christ, but the warning he issued against greed is still needed today. He calls on dishonest people who cheat others to take a good look at themselves. They are so focused on money that they cannot wait for the Sabbath or holy days to be over. They are not fair with the poor. But their greed is no secret from God. "Never will I forget a thing they have done!" God promises. How much is "enough?" How much food is enough? How much money is enough? How might you share some of them with those who have less? What other ways can you share your "time, talent, and treasure" with those who struggle just to have enough? 

1 Timothy 2:1-8. This reading from the first letter to Timothy was written at a time when Christians were trying to get along with the Roman government. Wisely, they are advised to pray for those who have power over them. They hope to avoid persecution so that they can live in peace. But they also hope for the conversion of their rulers to the Christian faith. Do you remember to pray for those leaders whose decisions affect our nation's values?

Luke 16:1-13. Jesus warns his followers today against allowing money to become their master. They must use money in an intelligent and responsible way. But they must be ever alert to the ways in which concerns about money can take over their lives. Jesus advises them to prove themselves trustworthy in dealing with material wealth. Then they will be more trustworthy in spiritual matters as well. How do you share your money with those who have less? How do you use your money to care for yourself? How do you use your money to care for others?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.   Cn. 3, 27-34; Lc. 8, 16-18.  Lh. Maria/Gđ. Âu Trường&Hương
Thứ Ba.    Cn. 21, 1-13; Lc. 8, 19-21.  Xin bằng an
Thứ Tư.    Eph. 4, 1-13; Mt. 9, 9-13.    Bằng an&Tạ ơn-Lh. Teresa&Giuse
Thứ Năm. Gv. 1, 2-11; Lc. 9, 7-9.        Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.  Gv. 3, 1-11; Lc. 9, 18-22.    Lh. Anna&Maria
Thứ Bảy     Lh. Catarina/Thảo Đinh – Lh. Maria Ng. Thị Châu
Chúa Nhật. Lh.Matino –LhTeresa Đỗ T Nguyệt – Lh.Maria Ngô T Tín
                    Lh. Mátta&Alexis&Lm.Phero - Maria Ng T Châu - Lh.An-rê/Thảo Đinh

Phụng Vụ Tuần Này.  Thừa Tác Viên

         Đọc Lời Chúa                            Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Thành Chung/Lâm Đỗ              Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Nhân/Lê Thị Hiên                     Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10. Lê Đình Phong/Trần Mai Khanh   Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Trường Giang/Ng Tr. Hải

Phụng Vụ Tuần Tới.


5. Ng. Hưng Thịnh/Hồng Nguyễn        Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương            Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Ng. Trường Giang/Mai Hoàng       Sơ Ánh Tuyết/ Lê Đ. Phong/Ng. Th. Ban

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,278                  

Tiết canh dê: $1,010

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình

Đinh Công Hoạt             500
Teresa Đỗ Thu Nguyệt   500
Nguyễn Thị Tuyết Anh   300
Nguyễn Duy Lương       200
Tổng cộng:              $1,500

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Chân Thành Cám Ơn. 

Chân thành cám ơn mọi người đã phụ giúp mọi công việc tổ chức Tết Trung thu tối Chúa nhật tuần vừa qua, nhất là các em tham gia những tiết mục. Xin xem hình ảnh trong trang web giáo xứ. Xin Chúa trả công cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu.

Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền là $2,830. Chân thành cám ơn các hội viên và những người hy sinh nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.

Xin cha mẹ chú ý! Vì lý do chưa chuẩn bị và sắp xếp kịp các phòng học, cho nên các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ không học Chúa nhật hôm nay. Sẽ học lại Chúa nhật tuần tới.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Các lớp giáo lý dự tòng và chuẩn bị hôn nhân sẽ học như thường lệ.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Tương Xứng.

Trong dịp đến dâng Thánh lễ  kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000 đô la, để giúp trả nợ ngôi thánh đường, và kêu gọi tất cả mọi gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng.  Những gia đình đã hưởng ứng được đăng trong danh sách để trước thánh đường. Xin kêu mời mọi gia đình hưởng ứng lời kêu gọi của Đức giám mục.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Giúp Lễ.  

Các em học sinh nam từ lớp 4 trở lên muốn gia nhập Hội giúp lễ xin ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin cha mẹ khuyến khích và ghi danh các em. Để tiện việc sắp xếp, xin ghi rõ ngày và giờ Thánh lễ các em có thể giúp lễ.  Sau đó sẽ có những buổi tập dượt.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.

Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ  chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Những thừa tác viên đương nhiệm, xin cũng vui lòng ghi tên lại. Xin đánh dấu vào ngày và giờ Thánh lễ muốn tham gia. Xin cám ơn.

Cung Nghinh Đức Maria Và Thánh Giuse.

Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Mọi người được kêu gọi sống Ba Mệnh Lệnh của Đức Maria khi Mẹ hiện ra với 3 trẻ ở Fatima: Lần hạt Mân côi; Tôn sùng Mẫu Tâm và Cải thiện đời sống, để xin ơn bình an cho gia đình, cho giáo xứ và cho bệnh dịch sớm chấm dứt.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 2 tháng 10. Giới Gia trưởng phụ trách kiệu Thánh Giuse, và Hội Hiền Mẫu sẽ đảm trách kiệu Đức Mẹ và những phần phụng vụ trong Thánh lễ. Xin mọi người tham dự.

Rao Hôn Phối.

  • Anh Huỳnh Đức Hải, con ông bà Vũ Đức Hùng, hiện ngụ tại thành phố Wichita, KS, muốn kết hôn với chị Lê Thị Anh Thuyên, con ông bà Lê Tấn Phát. Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào chiều Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10, lúc 2 giờ, tại giáo xứ.
  • Anh Đinh Hoàng Quân, con ông bà Đinh Quang Thịnh, giáo dân trong giáo xứ, muốn kết hôn với chị Nguyễn Thị Thúy Vi, con ông bà Nguyễn Cao Vọng, giáo xứ Bình an, Việt Nam. Hôn lễ sẽ cử hành tại Việt Nam.

Nếu ai biết những đôi này có trở ngại gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....