Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 31 Thường niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 31 Thường niên. Năm C. Số 913

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Kn. 11,22-12,2. Thiên Chúa thương yêu mọi loài Người đã tạo dựng nên.  Cả những người tội lỗi Người cũng thương và nhẫn nại chờ đợi họ ăn năn hối cải trở về để Người tha thứ. Đó là ý nghĩa bài đọc một.

Bài Đọc 2. 2Tx. 1,11-2,2. Thánh Phaolô cầu xin cho các tín hữu sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa để làm sáng danh Chúa.  Ngài khuyên họ đừng băn khoăn lo lắng về tin đồn ngày tận thế sắp đến.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Lc. 19, 1-10. Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu ban ơn cứu độ cho ông Giakêu và gia đình. Và để đáp lại lòng thương xót, nhân từ của Chúa, ông quyết tâm thay đổi đời sống, quyết tâm đổi mới và làm việc bác ái, đền bù gấp bốn thiệt hại do tội ông gây ra.

Đáp Ca: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa,
         con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
   

Kinh thánh tuần tới: Mcb. 7, 1-14; 2Tc. 2, 16-3,5; Lc. 20, 27-38.

Suy Niệm.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đi tìm và cứu vớt một người tội lỗi là ông Gia-kêu. Ông Gia-kêu từ một người ích kỷ, gian dối và tội lỗi, bị mọi người khinh miệt, trở thành một người mà Chúa tuyên bố: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này." Sau đó, để thực hành lòng sám hối và quảng đại, ông đã phân phát tài sản cho người nghèo, và đền bù những thiệt hại đã gây cho người khác.  Có hai yếu tố quan trọng tạo nên sự thay đổi đó: một là sự mong ước và những cố gắng của chính Gia-kêu, đó là: "tìm cách xem mặt” và "chạy tới phía trước, leo lên cây sung để xem Chúa Giêsu."  Hai là lòng nhân từ của Chúa Giêsu. Ngài "nhìn lên" ông, gọi ông: "xuống mau đi", và đưa đề nghị đến nhà ông: "Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Chúa Giêsu cho chúng ta biết: "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."  Một điều chúng ta cảm nghiệm sâu xa và xác tín trong cuộc sống là dù chúng ta ở đâu và tội lỗi thế nào đi nữa, Chúa vẫn thương yêu chúng ta. Chúa vẫn tìm kiếm chúng ta, vẫn chờ đợi để ban ơn tha thứ và muốn gắn bó mật thiết với chúng ta.

Reflection.

Wisdom 11:22-12:2In this reading we are presented with a "God's eye view" of the universe and of our own lives. Yet, far from making us and the rest of our world feel small and insignificant, we are reminded of our own dignity and of the great value of everything God has made. Every plant, every animal, every person God made is loved by God and deserves our respect and love as well. Do we love the universe, nature, our world as God the Creator loves them? Do we love ourselves and other human beings as God the Creator loves us? How can we do this?

2 Thessalonians 1:11--2:2. The writer of this letter is encouraging the Christians in Thessalonica. They are in the midst of a conflict. They are being led astray by a false prophet who has told them that the "day of the Lord" has already come! The Church, the body of Christ, is moving forward, always preparing for the kingdom. To whom do you look for encouragement? How can you encourage others?

Luke 19:1-10The incident in today's Gospel may well be a God's eye view of each one of us! We are all "little," like Zaccheus, trying to see Jesus from a distance, and often getting ourselves up into trees or into other difficult situations and needing Jesus to come by and call us back down to earth, back down to an honest relationship with him. "When you come down from there, and admit your need," says Jesus, "we'll talk, heart to heart." How are you like the "old Zaccheus," before he met Jesus? How are you like the "new Zaccheus," after he was found and saved by Jesus? Would you like Jesus to "come to your house?"   

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.  Pl. 2, 1-4; Lc. 14, 12-14.  Tạ ơn - Lh. Maria

Thứ Ba.   Lễ Các Thánh        Lh.Gioan,Phaolo,Maria,Anna/Gđ. Ngọc Uyên
Thứ Tư.   Lễ Các Linh Hồn   Lh. Đa Minh/Hải Trần – Lh. Các Lm/Gđ. Bà Yêu
Thứ Năm. Pl. 3, 308; Lc. 15, 1-10    Các Lh./Gđ. Ngọc Uyên
Thứ Sáu.  Pl. 3,17-4,1; Lc. 16, 1-8.  Lh. Maria
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Lh. Cha mẹ/Gđ. Ngọc Uyên
Chúa Nhật. Lh.Matino Phương –Lh.Teresa Nguyệt- Lh.Tiền Nhân/Gđ. Trần Chiểu
                    2Lh.Maria Tín&Châu - Lh.Madalena/Gđ.Anthony&Lan Ng.
                    Lh.TTNN/Gđ.Long&Hoài - Lh. Tiên nhân/Gđ. Phạm Định

Phụng Vụ Tuần Này.     

         Đọc Lời Chúa                              Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ               Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Lê H Bình/Võ Ánh Tuyết                Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10. Lê Đ Phong/Phạm Lan Thanh     Sơ Ánh Tuyết / Lê Đ. Phong/Ng. Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Hội Hiền Mẫu                                 Sơ Nguyễn Liên/Ng. Viết Phương
8. Ng.Thành Chung/Lê Th Hiên         Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Thái
10. Ng. Thanh Ban/Lê Th. Xuân        Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Trường Giang/Ng Tr. Hải
  

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,514   

Quĩ Xây Dựng:  Các gia đình:

Lm. chánh xứ  200
Đỗ Cẩn           100
Tổng cộng:  $300

Đóng góp tương xứng với Đức Giám Mục: Các gia đình:

Nguyễn Hải&Trúc        1,000
Nguyễn Thành&Giang 1,000
Trần Thị Tho                   500

Hân Hoan Chào Mừng.   

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Lễ Các Thánh.

Xin chú ý! Thứ Ba tuần này, ngày 1 tháng 11, là Lễ Các Thánh, lễ trọng và buộc.  Thánh lễ tại giáo xứ sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.   

Lễ Các Linh Hồn

Thứ Tư, ngày 2, là Lễ Các Linh Hồn. Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 6 giờ chiều. Xin mọi người tham dự để cầu nguyện cho các linh hồn.

Kêu Gọi Tham Gia Hội Đồng Mục Vụ.

Trong tinh thần xây dựng giáo xứ trong tình hiệp nhất, và như lời Chúa phán: “"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mt 22,28), xin kêu gọi những người được mời, hy sinh nhận lời tham gia Hội đồng Mục vụ.  Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Xin mời các gia trưởng hy sinh thời giờ tham dự giờ chầu Thánh Thể chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 4, lúc 5 giờ 30 chiều, để xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hoá bản thân và cầu cho các gia đình trong giáo xứ.

Hội Hiền Mẫu.

Hội Hiền Mẫu cũng có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày 5, lúc 4 giờ 30 chiều.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Khai Tâm.

Thân mời phụ huynh các em lớp Khai Tâm, (Lớp 2 và lớp 3, xưng tội và rước lễ lần đầu) tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh Lễ 10 giờ Chúa Nhật tuần tới, ngày 6 tháng 11, trong nhà thờ, để biết những tin tức quan trọng liên quan đến việc lãnh nhận các Bí tích của các em, và nghi thức dâng hiến trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật sau đó, ngày 13. 

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp đến dâng Thánh lễ  kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Ngài kêu gọi tất cả mọi gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng. Đến nay đã có 67 gia đình hưởng ứng. Trong tinh thần tạo công phúc, và hiệp nhất với Đức giám mục, quí cha, quí sơ và mọi người, trong sự cố gắng giảm số nợ và tiền lời phải trả cho thánh đường, xin mọi gia đình quảng đại cùng hưởng ứng, tham gia. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Thêm Sức Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ.

Các em trong lớp Thêm Sức sẽ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Địa Phận vào thứ Bảy tuần này, ngày 5 tháng 11, từ 9 giờ sáng đến 8:30 tối tại Trung Tâm Cox Business Convention Center Downtown Tulsa.  Xin cha mẹ phụ huynh đưa các em đến hội trường giáo xứ vào lúc 8 giờ sáng và thầy cô sẽ đưa các em đến địa điểm tham dự.  Xin cha mẹ phụ huynh đến đón các em tại hội trường giáo xứ vào lúc 9 giờ tối.  Chân thành cảm ơn.

Tháng 11, Tháng Các Linh Hồn.

Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin lễ chỉ cho các linh hồn thân nhân đã qua đời trong tháng này, và được đăng trên tờ Tin mừng, xin vui lòng cho biết trước 2 tuần. Và cũng có thể cho biết ngày muốn xin. 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....