Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm A_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm A. Số 919

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 35, 1-10. Ngôn sứ Isaia mời gọi mọi người hân hoan, vui mừng, và phấn khởi vì Thiên Chúa sắp đến cứu khỏi mọi khốn khổ phần hồn phần xác.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 tuần này.

Bài Đọc 2. Gc. 5, 7-10. Trong đoạn thư này, thánh Giacôbê tông đồ khuyên dân Chúa chớ chán nản, một lòng kiên tâm chờ Chúa đến, như nhà nông kiên tâm mong chờ cây trổ bông sinh trái. Đó là nội dung bài đọc 2 tuần này.

Tin Mừng.  Mt. 11, 2-11. Thánh Gioan Tiền hô sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu có phải là Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang trông đợi không.  Chúa lấy việc làm của Người minh chứng Người là Đấng Cứu Thế.  Đó là cách Người trả lời cách gián tiếp cho thánh Gioan và cũng là nội dung Tin mừng hôm nay.  

Đáp Ca: Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con.   

Kinh thánh tuần tới: Is. 7, 10-14; Rm. 1, 1-7; Mt. 1, 18-24.

Suy Niệm.

Hôm nay, tiên tri Isaia loan báo cho dân sứ điệp vui mừng vì ngày Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người đã gần kề. Thiên Chúa sẽ lau khô giọt nước mắt. Thiên Chúa sẽ băng bó những vết thương. Thiên Chúa sẽ hiện diện giữa dân Người để ban bình an, hoà bình và thịnh vượng cho dân. Và niềm vui đó càng dâng cao khi Gioan Tiền Hô rao giảng về triều đại của Đấng Thiên Sai đã bắt đầu qua những việc Chúa Giê-su đang thực hiện, đó là "Người mù được sáng, què được đi, người nghèo khó được nghe báo Tin Mừng..."  Những phép lạ này minh chứng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế được sai đến trần gian và cũng là Tin mừng của Người đem đến cho nhân loại. Thiên Chúa đến đem niềm vui cho người nghèo khổ, đem Tin Mừng cho người khát vọng, những người bé mọn, nghèo khổ và yếu hèn.  Những người này là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn được đón nhận Tin Mừng, chúng ta phải có tinh thần thế nào? Tinh thần đó phải được thể hiện ra sao? 

Reflection.

Isaiah 35:1-6, 10.  The prophet Isaiah in today's reading wants God's people to know that God will deliver them from their troubles. Sorrow and sickness and fear will all be left behind as the people joyfully follow the Lord. In the Gospels, Jesus told us many times, "Do not be afraid." Why do you think he told us this many times? What is Jesus calling us to? Is there someone you know who might need to hear this Advent message, "Be strong, fear not! Here is your God!" today? How could you share this message?

James 5:7-10. If you have ever planted a garden, you know how patient a farmer must be. Once the seed is planted, the farmer can only tend it carefully and wait. Complaining about the weather or judging the people who sold him or her the seeds will not make the harvest come any faster. The word "patience" comes from a word that means "to suffer." This gives us the idea that patience is not always easy! Here the apostle James urges us to be patient with ourselves, others, and even with the Lord. How are you called to be patient with yourself this Advent? with others? with God? You might also reflect on ways God and others are being patient with you!

Matthew 11:2-11. When He wants to assure John the Baptist that He truly is the Messiah, Jesus quotes passages from the book of Isaiah. These passages picture the time of the Messiah as marked by the same kind of works that Jesus is doing. Jesus heals the blind, the lame, the deaf, and the lepers. He raises the dead and proclaims the good news to the poor. These loving deeds are proof of his identity. The people of Jesus' time were looking for heroes. So they asked Jesus, "Are you the real one?" The Gospel lists some actions of Jesus, the actions of a real-life hero. What are the actions you look for in a real-life hero? How are these actions like the actions of Jesus?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai. Ds.24,2-17; Mt.21,23-27. Lh.Ân nhân&Thân nhân&Các Lh./Gđ.Tuấn-Linh.

Thứ Ba.  Xp 3, 1-13; Mt. 21, 28-32. Lh. Tiên nhân&Các Lh.
Thứ Tư.    Is. 45, 6-25; Lc. 7, 18-23. Lh. Augutino
Thứ Năm. Is. 54, 1-10; Lc. 7, 24-30. Lh. Micae
Thứ Sáu.  Is. 56, 1-10; Lc. 7, 24-30. Lh. Maria Ng. Thi Duyên/Gđ. Nhi&Tý
Thứ Bảy.  5 giờ. – Lh. Teresa - Lh. Maria Ngô Th Tín/Gđ. Ôbà Ngô K Tâm
Chúa Nhật. Lh.Matino - Lh.Teresa- 2Lh.Maria – Lh. Augutino
Lh. JohnHuong-JosephĐại-Anna Hạnh-Lành-MariaTruat-Tien&Loan/Gđ.Paul&Uyên

Phụng Vụ Tuần Này.     

         Đọc Lời Chúa                          Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Thành Chung/Ng. Ngọc Yến    Sơ Nguyễn Liên/
8. Ng. Danh Nhân/Đỗ Thu Hương      Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/
10. Bùi Hồng Phúc/Vũ Lan                 Sơ Ánh Tuyết /Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới.


5. Ng. Danh Nhân/Trần K Thảo         Sơ Nguyễn Liên/ Ng. V Phương
8. Lớp Giáo lý Dự bị Hôn nhân          Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/Trần V Thái
10. Ng. Tr Giang/Ngô Th Tiên            Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr Giang/Ng. Tr Hải

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,077

Quĩ Xây Dựng:  Các gia đình:

Bùi Loan&Tiến Lâm 2,000
Trần A Thư                 500
Vũ Đình Hiệu             100
Nguyễn Mau Nghi      100
Ẩn danh                     100
Đoàn Dũng&Nguyệt    50
Tổng cộng:          $2,850

Các gia đình tưởng nhớ linh hồn Maria Nguyễn Thị Duyên: Nguyễn Nhân&Nương 100; Chị Hoa 50; Liên Jamon 50. 

Đóng góp Tương xứng Với Đức giám mục: Các gia đình: 

Dan Bao (Gđ. 299)    1,000
Phạm Định&Thanh    1,000
Lâm Hải&Hiền           1,000
Ruby Nails                 1,000
Hoàng Tùng&Hường 1,000

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng linh mục Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, đã hy sinh thời giờ đến giảng tĩnh tâm, và mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.

Xin cha mẹ chú ý! Vì tĩnh tâm, cho nên sẽ không có các lớp giáo lý và Việt ngữ Chúa nhật tuần này.

Nhóm Hoạt Cảnh Giáng Sinh.  

Tuần này các em sẽ tập dượt hoạt cảnh sau Thánh lễ 10 giờ sáng đến 2 giờ 30 chiều. Xin cha mẹ đến đón các em lúc 2:30 giờ.  Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bí tích Hòa giải

Sẽ có nghi thức thống hối và xưng tội bắt đầu vào lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật hôm nay.  Có nhiều linh mục đến giúp giải tội. Xin mọi người mau mắn tới đúng giờ để tham dự nghi thức thống hối.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Đức giám mục kêu gọi tất cả mọi gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng. Tuần này có thêm 5 gia đình hưởng ứng. Đến nay đã có tổng cộng là 85 gia đình hưởng ứng. Xin đọc danh sách các gia đình đã  tham gia đóng góp ở cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bao Thư Dâng Cúng Và Vé Số Mừng Xuân Mới.

Hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2023 hiện đã có tại cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình, và xin sử dụng bao thư khi đóng góp, để ban tài chánh dễ dàng khi ghi vào sổ sách. Kèm theo hộp thư có những vé số xuân sẽ xổ vào dịp mừng năm mới.  Xin mọi gia đình mua ủng hộ.  Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành. 

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ. 

Thứ Bẩy, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.


9 giờ tối. Hát vọng Giáng sinh - 9 giờ 15. Hoạt cảnh Giáng Sinh
10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa: Nguyễn Tr Hải/Đỗ Thu Hương
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Sơ Ánh Tuyết, sơ Bích Phượng; Ng. Tr Giang
Giúp Lễ: Tất cả các em tham dự Thánh lễ
Lời nguyện: Nguyễn Ngọc Yến.
Dâng Của Lễ: Nhóm hoạt cảnh.

Chúa nhật, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)

Thánh lễ lúc 11 giờ sáng.


Đọc Lời Chúa: Nguyễn Trường Giang / Trần Thu Hường
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Sơ Ng Liên/Ng V Cả/ Ng V Phương/ Ng Th Ban
Giúp Lễ: Tất cả các em tham dự Thánh lễ
Lời nguyện: Lê Thị Hiên
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....