Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm A_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng. Năm A. Số 920

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 7, 10-14. Bài đọc 1 hôm nay thuật lại ngôn sứ Isaia cho vua Acáp một dấu chỉ để tin tưởng.  Đó là một trinh nữ sẽ sinh một con trai, đặt tên là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta.”

Bài Đọc 2. Rm. 1, 1-7. Thánh Phaolô khẳng định Chúa Cứu Thế sẽ đến như lời các ngôn sứ đã báo trước.  Người thuộc dòng dõi vua Đavít và là Con Thiên Chúa tối cao.  Người đến kêu gọi chúng ta làm dân thánh của Người.

Tin MừngMt. 1, 18-24. Tin mừng hôm nay thuật lại: Thiên Chúa sai thiên thần đến bảo thánh Giuse hãy nhận Đức Maria về nhà làm vợ mình, vì Bà mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và Con Bà sinh ra là Đấng Cứu Chuộc lòai người, là “Thiên Chúa Ở Cùng ChúngTa.”

Đáp Ca: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Đế hiển vinh.

Kinh Thánh Tuần Tới: Hc. 3, 2-14; Cl.3,12-21; Mt.2,13-15;19-23

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời biết sẵn sàng đón nhận Chúa Cứu thế vào cuộc đời và gia đình mình. Đó là thánh Giuse và  Đức Maria. Giuse kết hôn với Maria nhưng khám phá ra: Maria đã có thai. Ông âm thầm suy nghĩ ngày đêm thì Thiên thần Chúa hiện đến với ông trong một giấc mơ và báo cho ông biết: con trẻ trong bào thai Maria là Con Thiên Chúa. Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse được Thiên Chúa mạc khải cho biết mầu nhiệm này như trong mầu nhiệm truyền tin cho Đức Maria trở thành Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa. Thánh Giuse đã chú tâm lắng nghe và mau mắn thực hiện thánh ý Chúa, với một lòng tin yêu vâng phục tuyệt vời cũng như thái độ “Xin Vâng” của Mẹ Maria trong biến cố truyền tin. Vì vậy, để dọn mình cách tốt đẹp nhất mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, cũng như để sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình, chúng ta hãy noi gương thánh Giuse, sửa soạn đón nhận lời Chúa và can đảm sống thánh ý Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Reflection.  

Isaiah 7:10-14. Does your name have a special meaning? Today's reading tells us the special title, or name, of the Messiah. His virgin mother will call him Emmanuel, which means "God with us." We have the joy of knowing that Mary was the virgin mother who gave birth to Jesus, Emmanuel. How can you bring Jesus to the world? How are you a sign that Jesus is with us?

Romans 1:1-7. Paul was a master letter writer who had a great gift for opening people's minds and hearts to God. In this opening of his letter to the Christians at Rome, he identifies himself and his mission. He is an apostle sent by God to preach the good news to all nations. The apostle reminds us that we are called "to belong to Jesus Christ." We are called "to holiness." Holiness does not mean perfection. It means being ready for Jesus, being willing to live in "obedient faith." What does this mean for you this year?

Matthew 1:18-24. Although Saint Joseph usually remains in the shadows of the gospels, in today's reading he emerges into the sunlight. We can see him clearly as a man who clearly loves Mary. When an angel assures him in a dream that Mary's child was conceived through the Holy Spirit, Joseph dares to believe. Joseph's faith is richly rewarded. He becomes the foster father of Mary's child. And he receives the honor of naming the child Jesus, a name that means "Yahweh saves." There is an old saying, "The path of true love never runs smooth." This may not be true for everyone, but it seemed to be true for Mary and Joseph. What can smooth things out in a relationship between parents and children, husband and wife, friend and friend?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần. 

Thứ Hai.   Tl. 13, 2-25; Lc. 1, 5-25.        Lh. Maria

Thứ Ba.    Is. 7, 10-14; Lc. 1, 26-38.      Lh.Maria&Phaolo&Anna&GioanBao&Lh.
Thứ Tư.    Dc. 2, 8-14; Lc. 1, 39-45.      Lh. Maria&Anton/Gd. Ng H Thịnh&Hiên
Thứ Năm. 1Sm. 1, 24-28; Lc. 1, 46-56. Lh. Maria
Thứ Sáu.  Mal. 3, 1-24; Lc. 1, 57-66.     Lh.Giuse&Catarina
Thứ Bảy. 5 giờ. – Giuse&Augutino
Chúa Nhật. Lh.Matino - Lh.Teresa - 2Lh.Maria Tín&Châu - Lh. Augutino

Phụng Vụ Tuần Này.    

         Đọc Lời Chúa                       Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Danh Nhân/Trần K Thảo      Sơ Nguyễn Liên/
8. Lớp giáo lý dự bị hôn nhân         Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/
10. Ng. Tr Giang/Ngô Th Tiên         Sơ Ánh Tuyết /Đoàn Th Nguyệt

Chương Trình Giáng Sinh và các phần phụng vụ. 

Thứ Bẩy, ngày 24, Đêm vọng Giáng Sinh.

9 giờ tối. Hát vọng Giáng sinh - 9 giờ 15. Hoạt cảnh Giáng Sinh
10 giờ- Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Đọc Lời Chúa: Nguyễn Tr Hải / Đỗ Thu Hương
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Sơ Ánh Tuyết, sơ Bích Phượng; Ng. Tr Giang
Giúp Lễ: Tất cả các em tham dự Thánh lễ
Lời nguyện: Nguyễn Ngọc Yến.
Dâng Của Lễ: Nhóm hoạt cảnh.

Chúa nhật, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)

Thánh lễ lúc 11 giờ sáng.
Đọc Lời Chúa: Nguyễn Trường Giang / Trần Thu Hường
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Sơ Ng Liên/Ng V Cả/ Ng V Phương/ Ng Th Ban
Giúp Lễ: Tất cả các em tham dự Thánh lễ
Lời nguyện: Lê Thị Hiên
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,605          

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm: $2,723

Quĩ Xây Dựng:  Các gia đình:

Trương Hoàng&Anh Lý (gđ. 270) 500
Trương Tôn Bảo Long                  500
Nguyễn Hưng Thịnh                     200
Ông bà cố Huỳnh Thúc Bảo         100
Tổng cộng:                            $1,300

Đóng góp Tương xứng Với Đức giám mục: Gia đình Lê Kevin&Hà $1,000

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay.  Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Hân Hoan Chúc Mừng.

Giáo xứ hân hoan chúc mừng 17 học viên khóa học chuẩn bị hôn nhân năm nay. Chân thành cám ơn các đôi vợ chồng đã chia sẻ những kinh nghiệm đời sống hôn nhân gia đình với tham dự viên.  Và chân thành cám ơn sơ Vương Bích Phượng, Dòng Mến Thánh Giá, đã hy sinh dạy và hướng dẫn lớp học.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.

Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng hôm nay, xin các cha mẹ mau mắn đem các em qua hội trường để vào lớp học. Để giữ sự an toàn cho các em, xin mọi người tuân thủ sự điều hành lưu thông trong bãi đậu xe của các nhân viên an ninh.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Nhóm Hoạt Cảnh Giáng Sinh. 

Chúa nhật tuần này các em sẽ tập dượt hoạt cảnh sau giờ học đến 5 giờ chiều. Các em sẽ tổng dượt vào 2 tối Thứ Năm và Thứ Sáu tuần này từ 7 đến 9 giờ tối. Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.

Chương trình gói bánh mừng Tết năm nay sẽ được tổ chức vào 2 đợt.  Đợt thứ nhất, bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 4 tháng 1, 2023.  Đợt thứ 2 tuần sau đó, ngày 11.  Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để giúp đỡ  được thành công và tốt đẹp như những năm trước.  Chân thành cám ơn. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bao Thư Dâng Cúng Và Vé Số Mừng Xuân Mới.

Hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2023 hiện đã có tại cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình. Kèm theo hộp thư có những vé số xuân sẽ xổ vào dịp mừng năm mới vào Chúa nhật, ngày 22 tháng 1, 2023.  Xin mọi gia đình mua ủng hộ.  Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành. 

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Đức giám mục kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ hưởng ứng đóng góp tương xứng. Đã có 86 gia đình đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã tham gia đóng góp ở cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Linh Mục Hưu Dưỡng Địa Phận.

Để giúp cho các linh mục địa phận có những nhu cầu và điều kiện cần thiết cho cuộc sống hưu dưỡng, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong Thánh lễ Vọng và Chúa nhật Lễ Giáng sinh tuần này.  Xin mọi người quảng đại.   


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....