Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Năm A_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Năm A. Số 923

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1.  Is. 60, 1-6. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Thiên Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ.  Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.   Đó là ý nghĩa của bài đọc này.

Bài Đọc 2. Ep. 3, 2-6.  Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà đến cứu độ mọi dân mọi nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với Người.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.

Tin Mừng.  Mt. 2, 1-12.  Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước.

Đáp Ca: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.  

Kinh Thánh Tuần Tới: Is 49, 3. 5-6; 1 Cr 1, 1-3; Ga 1, 29-34.

Suy Niệm.

Hiển linh có nghĩa là chiếu tỏa ánh sáng ra. Thiên Chúa, qua mầu nhiệm Giáng sinh của Đức Giê-su Ki-tô tỏa ánh sáng hồng ân cứu độ cho nhân loại.  Ba nhà đạo sĩ đã được ngôi sao chỉ dẫn trong một cuộc hành trình tìm kiếm và đến với Hài Nhi Giê-su nằm trong máng cỏ. Cuộc sống của mỗi người Ki-tô chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Đức Giêsu là ánh sao dẫn lối chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta vui mừng nghe tiếng dạy bảo và bước theo Ngài. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta lo âu sợ hãi. Hãy kiên trì tiến bước trong hành trình với niềm tin.  Lạy Cha, xưa Cha đã dùng ánh sao lạ mà dẫn ba vua đến Bê lem bái thờ con Cha. Hôm nay xin Cha khơi dậy nơi tâm hồn chúng con niềm khao khát tìm đến với Ðức Giêsu Con Cha, và để được Ngài soi dẫn vững bước đi theo Ngài trong an bình và vui mừng. Xin Cha giúp chúng con luôn sống trung thành với giáo huấn của Đức Giê-su, để trở thành những ánh sao sáng dẫn người khác đến với Người.

Reflection

1 Isaiah 60:1-6.  What a vision the prophet gives us of the way life should be, and one day shall be! He sees a new Jerusalem bursting in the future with the riches and abundant life of the Lord. Pilgrims from every nation stream into the holy city to praise God, who has called them home. Their hearts throb with wonder, joy, and gratitude. How does the presence of the Lord shine upon yourself, your parish, your family? How can you bring the presence of the Lord to the people around you?

Ephesians 3:2-3, 5-6. A message similar to that of the first reading is given to the people of Ephesus: the good news of Jesus is meant for all people, not just a few. All people are called to share in the promise of Jesus Christ.  This letter was written to the Ephesians. They were Gentiles. Imagine how they felt, being told that they were now "co-heirs with the Jews (God's chosen people) and sharers of the promise." They were no longer left out, but included. How can you carry this message of inclusiveness to your neighborhood, your parish, your school?

Matthew 2:1-12.  Today we celebrate the showing forth (epiphany) of Jesus to the nations beyond Israel. When astrologers, or magi, from the East saw a new star appear in the sky, they accepted it as a sign that a great leader had been born. Without knowing where the star would lead them or what they would find, the magi set out bearing gifts. Their faith and courage were rewarded when God revealed to them his own Son. On our faith journeys, we, too, have to remain alert for the signs through which Jesus reveals his presence to us. His "stars" are all around us, in the beauty of creation, in the Church, in the arts and sciences, in the uniqueness of each person. How will you be alert to the "stars" around you? How can you let Jesus shine through you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần  

Thứ Hai.   Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.  Linh Xin tạ ơn Chúa

Thứ Ba.    Dt. 2, 5-12; Mc. 1, 21-28. Lh. Anna&Gioan Bao/Gđ. Tuất&Tú Nguyễn
Thứ Tư.    Dt. 2, 14-18; Mc. 1, 29-39. Lh. Anton Tâm/Gđ.My H Ng.
Thứ Năm. Dt. 3, 7-14; Mc. 1, 40-45. Xin bình an
Thứ Sáu.  Dt. 4, 1-11; Mc. 2, 1-12. Lh. Gioan Bao./Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Bảy. 5 giờ. Lh. Teresa - Lh. Phê-rô Ng. Duy Kỷ/Gđ. BQP Ng. Duy Kỷ
Chúa Nhật. Lh.Matino - Lh.Maria Châu – Lh.Teresa – Lh. Maria&Anna/Gđ.Ng.Tuất&Tú
                    Xin tạ ơn&Bình an&Lh TTNN

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                       Cho Rước Mình Thánh                    

5. Hội Hiền Mẫu                             Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Viết Phương
8. Ng. Văn Cả/Lê Thị Hiên             Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/
10. Ng. Tr Hải/Ng. Kim Giao          Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới


5. Ng. Thành Chung/Trần K Thảo        Sơ Ng. Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Danh Nhân/Trần Hồng Trang    Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng
10. Lê Đình Phong/Vũ Lan                  Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,489                  

Lễ Thánh Gia: $475             

Quĩ Xây Dựng:  Các gia đình:

Teresa Nguyệt   10,000
Trần Ngọc Ánh       200
Hải Tăng                200
Đỗ Kim Loan          200
Đỗ Cẩn                  100
Phan Minh Quân     50
Tổng cộng:   $10,750

Đóng góp Tương xứng Với Đức giám mục: 

Trần Quân&Mai $1,000; Lê Huy Bình&An $1,000

Chào Mừng.  

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lịch Phụng Vụ 2023.

Còn một số lịch Phụng vụ 2023 để ở cuối nhà thờ. Nếu gia đình nào chưa có, xin đến lấy 1 cuốn.  Giáo xứ chân thành cám ơn các công ty thương mại, văn phòng, cửa tiệm và ân nhân đã bảo trợ lịch năm nay, và được đăng trong tờ cuối cuốn lịch. Nếu cần dịch vụ, xin chiếu cố. 

Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ.

Xin cha mẹ chú ý! Các lới giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ dẫn con em đến hội trường để vào các lớp học.  Xin tuân theo sự chỉ dẫn của ban an ninh trật tự. Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.

Cám ơn Chúa! Đợt 1 của chương trình gói bánh mừng Tết năm nay đã thành công tốt đẹp, nhờ sự hy sinh giúp đỡ của nhiều người. Nếu ai đặt mua bánh, xin qua hội trường để nhận bánh.

Đợt 2 bắt đầu từ Thứ Tư tuần này, và sẽ gói số bánh nhiều hơn đợt 1. Công việc: Thứ Tư: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, / ngâm và rửa lá./ Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, / nấu và xay đậu, / lau và cắt lá. Cần nhiều người giúp lau và cắt lá. / Thứ Sáu -7 giờ sáng: gói bánh và nấu bánh. / Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu. / Sáng Chúa Nhật-giao bánh.  Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ giúp đỡ.

Nếu ai muốn đặt bánh, xin điều vào phiếu cuối nhà thờ, hay liên lạc với anh Danh: 918-408-6574; bà Mi: 918-960-7062.  

Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bao Thư Dâng Cúng Và Vé Số Mừng Xuân Mới.

Còn một số hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2023 tại cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình. Kèm theo hộp thư có những vé số xuân sẽ xổ vào dịp mừng năm mới vào Chúa nhật, ngày 22 tháng 1, 2023. Xin mọi người mau mắn hoàn lại cuống vế số và tiền để ban tổ chức kịp thời chuẩn bị.  Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành. 

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Đức giám mục kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ hưởng ứng đóng góp tương xứng. Đến nay đã có 91 gia đình đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã tham gia đóng góp ở cuối nhà thờ.  Danh sách cần tên của gia đình ông bà!  Xin kêu gọi mọi gia đình tham gia, đóng góp để tạo công phúc.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đoàn Vũ Phụng Vụ.  

Để giúp cho Thánh lễ Tân Niên thêm phần trang trọng, sẽ có phần vũ phụng vụ. Chị Đỗ Thu Hương và các em sẽ phụ trách. Các em sẽ bắt đầu tập dượt sau giờ học giáo lý và Việt ngữ Chúa nhật hôm nay, từ 2 giờ đến 5 giờ.   Xin cha mẹ khuyến khích và tạo điều kiện cho các em tham gia. Chân thành cám ơn những người phụ trách và sự hợp tác của quí phụ huynh. Xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Chương Trình Mừng Tết Quý Mão.   

Chương trình mừng Tết Quý Mão sẽ được tổ chức như sau:  

Thứ Bảy, ngày 21: Thánh lễ Giao Thừa sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ tối, sau đó đốt pháo.

Chúa nhật, ngày 22, Thánh lễ Tân niên mừng Xuân Mới sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng, bắt đầu với nghi thức dâng hương.  Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng.   Sau Thánh lễ 10 giờ sáng, sẽ xin lộc thánh, đốt pháo, tiệc mừng, văn nghệ và xổ số. Nếu ai hay nhóm nào muốn tham dự phần văn nghệ giúp vui, xin liên lạc với ông phó chủ tịch Nguyễn Trung Hải, số điện thoại: 918-830-5322. Xin mời mọi người tham dự. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....