Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Bảy Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Bảy Thường Niên. Năm A. Số 929

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Lv. 19, 1-18. Ông Môisen kêu gọi dân Chúa sống thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng Thánh.  Muốn nên thánh phải yêu thương như Thiên Chúa yêu thương, không được thù ghét, báo thù  ai.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Cr. 3, 16-23. Thấy cộng đoàn Côtintô tự hào cho là khôn ngoan rồi tranh chấp, ghanh ghét và chia rẽ nhau, thánh Phaolô nói cho họ biết tất cả mọi người là Đền Thờ Thiên Chúa.  Phải thương yêu hiệp nhất với nhau, không nên chia rẽ, tranh chấp, thù hận nhau.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Mt. 5, 38-48. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn hai điều luật là không chống lại kẻ gian ác và yêu thương kẻ thù nghịch, để được giống Cha trên trời là Đấng nhân từ quảng đại.    

Đáp ca:  Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.     

Kinh thánh tuần tớiIs. 49, 14-15; 1Cr. 4, 1-5; Mt. 6, 24-34.

Suy niệm.

Trong Tin mừng, Chúa dạy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại ngược đãi mình.  Đây là một lời dạy không đơn giản và dễ dàng. Nhưng đó là giới răn Chúa Giêsu dạy những Ki-tô hữu, những người tin và yêu mến Chúa. Chính Chúa Giêsu, đã làm gương khi bị treo trên thập giá. Ngài đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài và còn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Ngài còn lên tiếng bào chữa cho những kẻ ác hành hạ Ngài với lý do “vì chúng lầm không biết.” Yêu thương và tha thứ sẽ đem đến cho một tâm hồn trạng thái bình an, nhẹ nhàng, trái lại hận thù sẽ đem đến bất an. Thánh Phaolô khẳng định chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, vì thế chúng ta không thể “trang hoàng” đền thờ bằng sự ghen ghét, thù hằn. Đừng biến tâm hồn thành kho chứa thù hằn, hoặc “tổ vi trùng” gieo rắc sự hận thù, tranh chấp, chia rẽ hay trở thành nguồn gây ra bệnh cho những người khác.  Chúa dạy chúng ta phải chất chứa và tô điểm cho tâm hồn bẳng tình yêu thương và nhân ái, bằng quảng đại và tha thứ.

Reflection

Leviticus 19: 1-2, 17-18. The universal call to holiness goes all the way back to the Old Testament. God's people have always been called to be holy. Sometimes we only consider people "holy" if they are suffering, or if they are putting up with a situation which we could never tolerate. But holiness is a day-by-day living as God would have us live. And Leviticus gives us some specifics about God's expectations: dont hate; reprove but dont go overboard and fall into anger and hatred or judgment; don't seek revenge; don't hold grudges. And all of these ways of holiness are summed up in the last two lines: "You shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Holiness is as simple as loving ourselves, our neighbors and our Lord. If a young person asked you what holiness means, how would you respond?

1 Corinthians 3: 16-23. Paul's letter to the Corinthians reminds them that they have received the Holy Spirit and follows the theme of holiness. If the Holy Spirit dwells in us, then we are temples of the Holy Spirit. What are ways we can show respect for our bodies?

Matthew 5:38-48. In today's Gospel from Matthew, Jesus continues his teaching that expands the law. He continues the "You have heard it said, but I say" motif and calls us beyond any idea of revenge and to love--not only our neighbor--but our enemies. In our world today, where there are wars and acts of terrorism and acts of violence toward the vulnerable, whom do we consider our enemies? Some would name our opponents in wars; some would say terrorists; some are naming criminals as the enemy. It is easy to love those who love us, but Jesus asks us to do so much more! In fact, he asks us to be perfect. Whom do you name as enemy and how can you love that enemy? Is there anyone who would name you the enemy? Can you change that?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần. 

Thứ Hai.   Hc. 1, 1-10; Mc. 9, 14-29.          Lh. Augutino/Gđ. #17

Thứ Ba.    Hc. 2, 1-11; Mc. 9, 30-37.          Xin bình an&Như ý
Thứ Tư.    Lễ Tro – Ăn chay; kiêng thịt.  Tạ ơn Thánh gia/Gđ. Bà Đinh T Cao
Thứ Năm. Đnl. 30, 15-20; Lc. 9, 22-25.      Lh. Rosa/Gđ. Tiến&Kim Anh
Thứ Sáu.  Is. 58, 1-9; Mt. 9, 14-15.            Xin tạ ơn/Gđ. #17
Thứ Bảy.     5 giờ. Lh. Maria
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Gioan Bao - Lh.Teresa - 2 Lh.Maria
                              Xin bằng an/Gđ. Bà Đinh T Cao

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                            Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan         Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Danh Nhân/Trần Hồng Trang   Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr Hải/Ngô Thủy Tiên             Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Th Ban/Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới


5. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến      Sơ Ng. Liên/ Ng. Văn Phương
8. Ng. Th Chung/Đỗ Thu Hương       Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Bùi Hồng Phúc/Ng. Phương        Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,004               

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình 

Lưu Huyến&Thảo (Vé số) $1,000
Linh mục chánh xứ                200
Tổng cộng:                      $1,200

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Phân Ưu.

Bà Maria Trương Thị Thơm (Bà Bích) đã qua đời sáng Thứ Ba tuần vừa qua. Sẽ có buổi cầu nguyện vào tối Thứ Hai, lúc 7 giờ 30 tối, tại nhà quàn Floral Haven.  Thánh lễ An táng sẽ vào sáng Thứ Ba lúc 10 giờ sáng.  Sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang Floral Haven.  Giáo xứ chân thành chia buồn cùng mọi người trong tang quyến và bạn bè thân thuộc.  Xin cho linh hồn Maria được sớm hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Thứ Tư Lễ Tro.  

Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro tuần này, ngày 22.  Thứ Tư Lễ Tro là ngày ăn chay và kiêng thịt. Tất cả mọi người từ 18 tới 59 tuổi phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.  Phải kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay.  Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối. Và trong Thánh lễ sẽ có nghi thức xức tro.

Chương Trình Làm Lá

Xin thông báo! Công việc làm lá mùa chay năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Năm tuần này, ngày 23, lúc 8 giờ sáng.  Vì đây là công việc hàng năm để gây quĩ cho chương trình xây dựng giáo xứ, và cần nhiều người giúp từ sáng cho đến chiều tối, cho nên, xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.  

Luật Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng làm những việc đạo đức như cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, sống bác ái, quảng đại, và hãm mình từ bỏ các thói hư tật xấu, hy sinh thời giờ giúp làm lá, như là một việc ăn năn, đền tội, và tham dự tuần tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Mỗi chiều Thứ Sáu trong mùa chay sẽ đi đàng Thánh giá, suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su, lúc 5 giờ 30 chiều, trước Thánh lễ 6 giờ.  Xin mời tham dự.

Phụ Huynh Công Tác Ẩm Thực Và Vệ Sinh.

Giáo xứ chân thành cám ơn tất cả phụ huynh và những ai tham gia cộng tác trong công việc chuẩn bị những bữa ăn trưa hàng tuần cho các em học sinh.  Và cũng cám ơn những người hy sinh giúp lau dọn vệ sinh sạch sẽ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ tối Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3, và sẽ do linh mục Nguyễn Thảo Nam, dòng Tên hướng dẫn. Xin mọi người sắp xếp công việc và chuẩn bị thời giờ tham dự.             

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ.  Không nhai sinh gôm và không nói chuyện ồn ào một cách bất kính trong nhà thờ.  Xin sử dụng khu vực phía cuối nhà thờ. Để gìn giữ sự sạch sẽ, xin vui lòng không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu. Cám ơn sự chú ý và hợp tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....