Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm A. Số 934

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Ed. 37, 12-14. Bài đọc 1 trích sách Êdêkiel hôm nay cho chúng ta biết Dân Chúa đang bị lưu đày bên Ai Cập như ở trong cõi chết.  Chúa sai ngôn sứ Êdêkiel báo cho họ biết: Chúa sẽ cưú họ sống, và sẽ cho họ trở về xứ sở.

Bài Đọc 2. Rm. 8, 8-11. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô xác quyết: dù thân xác chúng ta phải chết vì tội lỗi, Chúa Thánh Thần cũng sẽ cho chúng ta được sống và được nên công chính.

Tin Mừng.  Ga. 11, 3-45. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu khóc thương Ladarô chết, và làm phép lạ cho ông sống lại.  Chúa luôn thông cảm mọi nỗi thống khổ của chúng ta, và ban sự sống đời đời cho những ai tin cậy Người.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.

Đáp Ca: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

Kinh thánh tuần tới:  Chúa nhật Lễ Lá. Bài Thương Khó.

Suy niệm.

Trong bài Tin mừng hôm nay, trước khi cho Lagiarô đã chết và chôn trong mồ bốn ngày được sống lại, Chúa Giêsu nói “Thầy là sự sống lại và là sự sống lại. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” Đối với người Công giáo, tin vào sự sống và sự chết là mầu nhiệm cao cả, lớn lao. Trong Thánh lễ, ngay sau khi truyền phép, vị chủ tế đọc : “Đây là Mầu nhiệm đức tin” mọi người thưa: “Con tuyên xưng Chúa đã chết đi. Con tuyên xưng Ngài đã sống lại…” Đức Kitô đã hy sinh mạng sống cho từng người. Tình yêu của Ngài là tình yêu vô vị lợi, tình yêu tự hiến. Chết mới nói lên tất cả mọi sự. “Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta.” Chúa đã chết đi và sống lại để cho nhân loại được sống.  Đức Giêsu Ki-tô cũng chính là sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là sự sống, là nguồn sống cho nhân loại. Chúa đã chiến thắng sự chết, tiêu diệt sự chết và phá tan mọi nguyên nhân gây ra cái chết. Xin ban cho những ai tin vào Chúa luôn tìm được sự sống như thánh Phaolô đã viết: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi.” (Pl 1, 21 )

Chương Trình Chúa nhật Lễ Lá, Tuần Thánh và Phục Sinh.   


Chúa Nhật Lễ Lá. Thánh lễ vọng chiều Thứ Bảy lúc 5 giờ.
                               Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng.
Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước lá qua nhà thờ.
                              2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội

Thứ Hai & Thứ Tư Tuần Thánh.
5:30 chiều: Ngắm đứng và Dâng hạt. 
6 giờ 15 chiều:  Thánh lễ

Thứ Ba Tuần Thánh. 
Thánh lễ 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 giờ chiều.
5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Ngắm đứng - Dâng hạt. Chịu lễ.
5 giờ 30 chiều: Thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Holy Family

Thứ Năm Tuần Thánh
8 giờ tối: Thánh lễ Tiệc Ly.
9 giờ 30: Chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu Tuần Thánh. 
6 giờ chiều: Ngắm đứng và Dâng hạt.
7 giờ chiều: Đi đàng Thánh giá ngoài trời.
8 giờ tối: Suy tôn Thánh giá và hôn chân.

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh
8 giờ tối: Thánh lễ vọng Phục Sinh. – Bí tích Thánh Tẩy.

Chúa Nhật Phục Sinh. 
8&10 giờ sáng - Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.       

Thứ Hai.   Đn. 13, 1-9; Ga. 8, 1-11.         Lh. Maria
Thứ Ba.    Ds. 21, 4-9; Ga. 8, 21-30.       Lh. Anna
Thứ Tư.    Đn. 3, 14-20; Ga. 8, 31-42.     Lh. Dominico&Maria
Thứ Năm. St. 17, 3-9; Ga. 8, 51-59.        Lh. Giuse
Thứ Sáu.  Gr. 20, 10-13; Ga. 10, 31-42.  Lh. Maria
Thứ Bảy.     5 giờ. Lh. Maria
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Anna - Lh.Teresa-2 Lh.Maria - Lh. Anna/Gđ.Ng. B Anh

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                                Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan             Sơ Nguyễn Liên/ Ng. V Phương
8. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ Thu Hương      Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Đoàn Q Dũng/Phạm Lan Thanh    Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đình Phong/Ng. Tr. Hải

Phụng Vụ Tuần Tới


5. Hội Hiền Mẫu                                Sơ Ng. Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Danh Nhân/Lê Thị Hiên         Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr Giang/Ng. Th Ban            Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,657                       

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:

Trần Chiểu            1,000
Linh mục chánh xứ  200
Lê Quang Trung      100
Tổng cộng:       $1,300

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Làm Lá.

Trong niềm cảm tạ Thiên Chúa, sau hơn một tháng, công việc làm lá năm nay đã hoàn tất một cách rất tốt đẹp vào trưa Thứ Bảy. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh tham gia, cộng tác và giúp đỡ mọi công việc. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức.

Thân mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật tuần này ngày 26 sau Thánh Lễ 10 sáng tại nhà nguyện.  Quý phụ huynh sẽ bàn thảo về việc tổ chức ngày các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào Chúa Nhật ngày 16 tháng 4, trong Thánh Lễ 10 giờ sáng.  Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Ngắm Đứng-Dâng Hạt. 

Xin chú ý! Sẽ tiếp tục ngắm đứng và dâng hạt từ Thứ Hai đến Thứ Năm tuần này lúc 5:30 chiều, và Thánh lễ sẽ vào lúc 6 giờ 15. Những ai muốn tham dự, xin vui lòng đến đúng giờ để phân chia. 

Hội Hiền Mẫu Chầu Thánh Thể.

Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày 1, lúc 4 giờ 30 chiều. Xin mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Tổng Cộng Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.

Số tiền xin được sau 2 lần cho tĩnh tâm là: ($1,747+1,743) $3,490.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ bắt đầu từ tối Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3, tuần này, và sẽ do linh mục Nguyễn Thảo Nam, dòng Tên hướng dẫn. 12:30 trưa Thứ Bảy có tĩnh tâm cho các em học sinh.  Xin cha mẹ đem các em đến dự.  Xin kêu gọi mọi người sắp xếp công việc chuẩn bị thời giờ tham dự. Sau đây là chương trình tĩnh tâm.    

 

Chương Trình Tĩnh Tâm

 Thứ Sáu. 7 giờ 15 tối – Thánh lễ.
                  8 giờ tối - tĩnh tâm
 Thứ Bảy. 10 sáng đến 12 giờ: Ăn trưa.
                  1 giờ trưa - Tĩnh tâm các em học sinh. 

                 Xin cha mẹ đưa các em đến hội trường.
                 5 giờ tối: Thánh lễ vọng.
                 8 giờ tối: tĩnh tâm
Chúa Nhật Lễ Lá. 8&10 giờ sáng: Thánh lễ.
                              2 giở 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội

Luật Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.  Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày.

Chân Thành Phân Ưu.

Bà Anna Nguyễn Thị Tình là thân mẫu của anh Sinh, chị Thu, chị Thủy, anh Lâm, anh Sơn và anh Hải đã qua đời sáng Thứ Hai tuần vừa qua.  Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các con và gia đình, các cháu, chắt và thân bằng quyến thuộc. Xin cho linh hồn Anna chóng được hưởng Thánh nhan Chúa trên Nước trời. 

Sau đây là chương trình cầu nguyện và Thánh lễ an táng.

- Thứ Hai, ngày 27, Thánh lễ phát tang lúc 6 giờ 15 tối.
- Thứ Ba và Thứ Tư cầu nguyện lúc 7:30 chiều, tại nhà quàn Moore (51&Mingo).
- Thánh lễ An táng sẽ vào Thứ Năm, lúc 10 giờ sáng.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....