Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm A. Số 937

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 2, 42-47. Bài đọc 1 trích sách Tông đồ công vụ hôm nay thuật lại sự kiện các tín hữu sơ khai tin Chúa Giêsu Kitô sống lại, nên sốt sắng, chuyên cần cầu nguyện dự lễ, sống bác ái và hiệp nhất, nên nhiều người tin theo Chúa. 

Bài Đọc 2. 1Pr. 1, 3-9.  Thánh Phêrô chúc tụng Chúa Giêsu sống lại đã ban cho chúng ta niềm tin, niềm tin đó sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, mặc dầu chúng ta còn phải chịu gian khổ ở đời này.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Ga. 20, 19-31.  Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại Chúa Giêsu sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta hôm nay.


Đáp Ca: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,
              vì đức từ bi của Người muôn thuở.

Kinh Thánh Tuần Tới: Cv. 2, 14-28; 1Pr. 1, 17-21; Lc. 13-35.

Suy niệm.

Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại sự kiện Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các tông đồ có cả Tôma. Và Tôma đã tuyên xưng đức tin của mình sau khi đã nhìn thấy những vết thương nơi tay chân và trái tim của Chúa. Qua đó, Chúa mời gọi các Ki-tô hữu hãy có một lòng tin, không đặt nền tảng trên giác quan, mà trên những chứng từ trong đời sống đức tin của những người đã “thấy” và “chạm” vào những vết thương trong thân thể của Chúa Ki-tô, để được được kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô Phục sinh. Thế giới hôm nay còn nhiều những hoài nghi và những người không tin. Cách duy nhất giúp họ tin là làm sao cho họ "thấy" được Chúa, "chạm" được Người qua đời sống của những người không thấy mà tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh. Ước gì chúng ta  trong số những người được Chúa Giêsu công khai chúc phúc: "Phúc cho những ai tuy không thấy mà vẫn tin." 

Reflection.

Acts 2:42-47What an example of community life our reading from Acts describes! We see how the early Christians shared four basic activities that drew them together. They lived by the teachings of the Twelve. They shared their possessions with one another. They prayed together daily in the Temple. Lastly, they gathered to celebrate the Eucharist in their homes.  What parts of the life of the early Christians do you find yourself living as a Christian today? In what ways would you like to be more like the early Christians? How can you make efforts to do this?

1 Peter 1:3-9The second reading, written to those who had recently become baptized Christians, helps them to appreciate who they now are. Their Baptism gives them the courage to be different from those who do not have the gift of faith. These Christian converts love Jesus and believe in him, even though they have never seen him. They rejoice greatly as they grow in resurrection faith. Because we have faith in Jesus Christ, a faith more precious than gold, we will never have to "go without" God's love, no matter what trials we may have to endure. Our security is found in God's love. How do you live in this security? How can you help others to live in this security?

John 20:19-31What a surprise for the disciples! The risen Christ comes to them through locked doors, breathes on them, and says, "Receive the Holy Spirit." By the power of the Spirit, the disciples will forgive sins and communicate the peace of Jesus himself. However, there is another part to this gospel story. The story revolves around Thomas but it is also about us. Sometimes we are like Thomas and miss the most important part of our faith, belief in Jesus! But "blest" are we who are guided in faith by the Holy Spirit. Thomas is known as "the Doubter." However sometimes doubt can be a good thing. Why? What did Thomas' doubt lead to? 

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần. 

Thứ Hai.   Cv. 4, 23-31; Ga. 3, 1-8.     Tạ ơn/Gđ. Phúc&Ngà

Thứ Ba.    Cv. 4, 32-37; Ga. 3, 7-15.   Xin tạ ơn/Gđ. Loan&Châu
Thứ Tư.    Cv. 5, 17-26; Ga. 3, 16-21. Lh. Anre/Gđ. Giá&Thương
Thứ Năm. Cv. 5, 27-33; Ga. 3, 31-36. Lh. Gioan Bao
Thứ Sáu.  Cv. 5, 34-42; Ga. 6, 1-15.   Xin bằng an/Gđ. Phúc&Ngà
Thứ Bảy.  8 giờ.    Lh.Dominico&Simon&Giuse/Gđ. Thắng Trần
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Phero - Lh.Teresa- 2Lh.Maria-
                               Lh.Ôbà NN&TN/Gđ. Giá&Thương

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                        Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Danh Nhân/Trần K Thảo    Sơ Liên/Ng.Văn Phương
8. Ng. Huy Bình/Đào Th Lợi         Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Lớp Thêm Sức                      Sơ Bạch Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ           Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban

8. Ng. Th Chung/Lê Th Hiên         Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr Hải/Phan Thanh Ngà    Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Ng. Tr Hải

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. Tổng cộng: $13,681       

Quỉ Đất Thánh: $1,650                    

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:

Kathy Lantz                    1,000
Bùi M Hòa Hiệp&Becky     500 (Tiền hoa PS)
Phạm Thị Thủy (Gđ. 106)  500
Nguyễn H Vương&Hoàng 500
Tony Hồ                             200
Lê Bằng                            100
Lê Đình Phong                   60
Thân Thấy                          50
Tổng cộng:                $2,950

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hân Hoan Chúc Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chúc mừng 18 em học sinh lãnh nhận Bí tích Thêm sức do Đức giám mục giáo phận trao ban.  Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho các em, gìn giữ và hướng dẫn các em trung thành với đức tin, và giúp các em có những lựa chọn, quyết định sáng suốt và tốt lành để làm chứng cho Chúa Ki-tô Phục sinh trong cuộc sống.

Đức Giám Mục Ban Bí Tích Thêm Sức.

Giáo xứ hân hoan chào mừng Đức giám mục giáo phận Đavid Konderla đến giáo xứ dâng Thánh lễ 10 giờ sáng ban Bí tích Thêm sức, và tất cả thân nhân của các em học sinh lãnh nhận Bí tích.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Các Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.

Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 23. Xin đưa các em đến đúng giờ, và vì lý do an toàn, xin không để các em đứng chờ một mình sau giờ học. Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 23. Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh hợp tác với hội.  Chân thành cám ơn mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ phụ giúp các công việc mừng lễ Phục sinh được tốt đẹp và sốt sắng.  Các người chuẩn bị bữa ăn cho tuần tĩnh tâm, các em giúp lễ, quí ông trong nhóm Tông đồ, quí vị trong Hội đồng mục vụ, nhóm lưu thông, ca đoàn và nhóm sử dụng nhạc cụ, quí anh chị anh phụ trách âm thanh, chụp hình và video, các em chuẩn bị trứng; người ủng hộ và trang hoàng hoa Phục sinh, và tất cả mọi người giúp đỡ trong nhiều công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bán Tôm. (Crawfish)

Để gây quỹ cho giáo xứ, quý anh trong ban Bảo Trì sẽ nấu và bán crawfish Thứ Bẩy, ngày 29 tháng 4, tại hội trường. Nếu muốn đặt mua, xin liên lạc quý anh chị: Chị Hường: 918-808-9609.  Hoặc anh Danh: 918-408-6574.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè

Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ chung quanh khu vực nhà thờ trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, chương trình và ngày giờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý! 

Xin mọi người chú ý và cẩn thận khi vào chỗ đậu xe, và nhất là khi de xe ra, để không va chạm, làm hư móp những xe chung quanh.  Và để giữ sự tôn kính, xin vui lòng tắt điện thoại, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không nói truyện ồn ào trong thánh đường. Và để gìn giữ sự sạch sẽ, không mang nước, thức ăn vào nhà thờ.  Chân thành cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.    

Tĩnh Tâm Nhận Định Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh.  

Thời gian: Tháng 5, từ 18-23, 2023.

Cho ai:       Các thanh thiếu nữ, tuổi 17-33.
Mục đích:  Cơ hội để cầu nguyện và kết hợp với những phụ nữ khác, trong cộng đoàn nữ tu, để nhận định ơn gọi tu trì. An opportunity for young women to join other like-minded women in encountering Christ within the unique setting of a religious community.
Địa điểm: St. Catherine Covent (5250 Gasmer Dr., Houston, TX, 77035).

Muốn biết thêm chi tiết, more info/request registration, xin vào trang điện tử của nhà dòng: www.houstondominicans.org/vocations

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....