Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh. Năm A. Số 939

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 2, 14-41. Dịp lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô kêu gọi dân Do Thái sám hối tội lỗi, lãnh nhận phép rửa để được cứu rỗi. Và hôm đó có cả ba ngàn người trở lại tin Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 2. 1Pr. 2, 20-25. Trong đoạn thánh thư này, thánh Phêrô kêu gọi các tín hữu hãy tin theo Chúa Kitô là Mục tử, và noi gương Người hy sinh, chịu đựng những khó khăn, đau khổ hằng ngày để làm gương và được cứu rỗi chính mình hay kẻ khác.

Tin Mừng.  Ga. 10, 1-10. Chúa Giêsu tự xưng Người là Mục tử.  Người chăm sóc từng con chiên là chúng ta.  Và Chúa cũng chính là ‘’Cửa Chuồng Chiên.’’ Ai qua Người mà vào thì được cứu rỗi. Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.   

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Kinh thánh tuần tới:  Cv. 6, 1-7; 1Pr. 2, 4-9; Ga. 14, 1-12. 

Suy niệm.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự ví mình là "cửa chuồng chiên" và là "mục tử tốt lành.”  Chúng ta nên biết ở xứ Palestina, người ta nuôi chiên rất đông. Ban đêm, các mục tử dẫn các đàn chiên của mình vào một cái chuồng chung ở giữa đồng cỏ, và chia phiên nhau canh gác ở ngay cửa ra vào. Ðến sáng, từng mục tử qua cửa để vào chuồng và gọi tên các con chiên trong đàn mình. Chúng đã quen tiếng mục tử nên đi theo ra khỏi chuồng đến những đồng cỏ.  Chúa Giê-su, vị Mục Tử tốt lành, biết rõ từng người chúng ta, và vì yêu thương, Ngài thí mạng sống cho chúng ta và dẫn chúng ta tới sự sống thật. Thánh vịnh hôm nay cũng ca ngợi rằng: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tuơi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính. Hôm nay, chúng ta cũng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội luôn có những mục tử như lòng Chúa mong ước. Cảm tạ Chúa, vì qua những mục tử của Chúa, Chúa vẫn luôn thương chăm sóc, chở che và gìn giữ cuộc đời chúng ta trong tình thương quan phòng của Chúa.

Reflection.

Acts 2:14, 36-41Today we hear about the consequences of Peter's fiery proclamation of the Good News. His listeners face the truth: their sins have crucified the Messiah. Deeply shaken, they respond to Peter's message by repenting of their sins A large number seek to be baptized! They open their hearts to God's word and allow themselves to be changed by it.  How can this Easter Season be a season of new life for you as you receive the sacraments?

1 Peter 2:20-25. Today's reading issues a challenge to Christian slaves of the first century and to all of us, who should be slaves, or servants, of God. We are called to follow Jesus' way of life. This means that we must suffer patiently for doing good, just as Jesus suffered for us. Doing the right thing is not always easy. When have you suffered, even in a small way, for doing the right thing?

John 10:1-10We are all familiar with the image of Jesus as the Good Shepherd. But in this reading from John's Gospel, Jesus first refers to himself as "the gate" through which the sheep come to safety. The thieves are those people who try to enter God's kingdom by some other gate. The sheep are those who recognize Jesus as the only door to the green pasture of eternal and abundant life. Think about what an ordinary gate does. It keeps safe whatever is in the yard (like small children, animals, a garden) and keeps out what might be harmful. How is Jesus a gate for your life? How does he keep you safe?  How can you help others to recognize Jesus as the gate for their lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Lễ Thánh Giuse Thợ              Lh. Giuse

Thứ Ba.    Cv. 11, 19-26; Ga. 10, 22-30  Xin bằng an/Gđ. Long&Lưu
Thứ Tư.   1Cr. 15, 1-8; Ga. 14, 6-14.      Lh. Gioan Bao&Anna
Thứ Năm. Cv. 13, 13-25; Ga. 13, 16-20 Lh. Giuse
Thứ Sáu.  Cv. 13, 26-33; Ga. 14, 1-6.    Các Lh./Gđ. Long&Lưu
Thứ Bảy.    5 giờ.   Lh. Ông bà Nội-Ngoại
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Phero - Lh.Teresa- 2Lh. Maria -
                               Xin tạ ơn/Giới Gia trưởng

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Thành Chung/Ng. Ngọc Yến     Sơ Liên/ Ng.Văn Phương
8. Ng. Danh Nhân/Trần Thị Tho          Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Lê Đ Phong/Mai Hoàng                 Sơ Bạch Tuyết/ Ng.Th Ban/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới


5. Hội Hiền Mẫu                                  Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần H Trang        Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Giới Gia Trưởng                           Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ Phong/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,134

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:

Phan Quốc Tuấn&Hoa 500
Gia đình #265              300
Tổng cộng:               $800

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự thánh thiêng, tôn kính và trang nghiêm của ngôi thánh đường, là nơi cầu nguyện và thờ phượng Chúa, xin vui lòng tắt điện thoại, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không nói truyện ồn ào trong thánh đường. Và để gìn giữ sự sạch sẽ không mang nước, thức ăn vào trong nhà thờ.  Chân thành cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Xin Tiền Cho Phần Thưởng.

Để các thày cô các lớp giáo lý và Việt ngữ có tài chánh mua quà làm phần thưởng cho các em vào dịp mãn khóa sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này và tuần tới.  Xin quảng đại.

Giới Gia Trưởng.

Các gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể đầu tháng vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 5.  Xin mời các gia trưởng tham dự để cầu xin Chúa Ki-tô Thánh Thể thánh hóa cuộc sống bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.

Để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ, Chúa nhật tuần vừa qua, hội đã bán thức ăn và số tiền thu được là: $2,740. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp đỡ trong mọi công việc.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy tuần này, ngày 6, lúc 4 giờ 30 trước Thánh lễ. Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Họp Phụ Huynh Lớp Bí Tích Khai Tâm (Xưng tội và rước lễ lần đầu)

Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu, thân mời phụ huynh các em lớp Khai Tâm (lớp 2 và lớp 3) tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ Chúa Nhật.  Cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Tiền Thu Hợp Đồng Làm Lá.

Tuần vừa qua, công ty Ziegler đã gời một chi phiếu với số tiền là $46,607.20 cho hợp đồng làm lá vừa qua. Năm trước (2022) số tiền nhận được là $44,743.40.  Trong tâm tình tri ân Thiên Chúa, chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ mọi công việc, trong suốt hơn một tháng mùa Chay vừa qua.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse.

Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Maria, và cũng trong ngày đầu tháng Năm này, chúng ta cũng mừng kính thánh Giuse Thợ, là bổn mạng của giáo xứ.  Nếu thời tiết thuận tiện, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh tôn vinh Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 7 tháng 5. Giới Gia trưởng phụ trách kiệu Thánh Giuse.  Hội Hiền mẫu kiệu Đức Mẹ. Xin mọi người tham dự.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 

Xin thông báo!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 21, sau đó sẽ có phần phát các phần thưởng cho các em. Xin các phụ huynh tham dự.

Ngày Picnic Giáo Xứ.

Để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban, và để mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic ngoài trời vào Chúa nhật, ngày 21, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng cho các em học sinh.  Xin mời mọi người tham dự để cùng chung vui, và tạo tinh thần hiệp nhất của mọi người trong giáo xứ.

 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....