Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh. Năm A. Số 940

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1.Cv.6, 1-7. Bài đọc thuật lại dân chúng kêu trách công việc phân phát lương thực không đồng đều, nên các tông đồ chọn bảy người lo việc đó, còn các ông chuyên lo cầu nguyện và giảng dạy.  Nhờ đó số tín hữu gia nhập Giáo hội ngày càng thêm đông. Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Pr. 2, 4-9. Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ vinh dự và trách nhiệm của chúng ta là những kẻ được tuyển chọn, phải sống xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần và làm chứng cho Chúa. Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Ga. 14, 1-12.  Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ tin Người, vì Người với Thiên Chúa Cha là một.  Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.  Ai tin theo Người sẽ được sống muôn đời.

Đáp ca. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
                     như chúng con đã trông cậy Chúa.
     

Kinh Thánh Tuần Tới:  Cv. 8, 5-17; 1Pr. 3, 15-18; Ga. 14, 15-21.

Suy niệm.

Chúa Giêsu nói: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy, và ai nhìn thấy Thầy là nhìn thấy Cha Thầy, nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha." Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa và qua mầu nhiệm nhập thể, đã mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha là ai, dạy bảo chúng ta chân lý nào phải sống, và chỉ dẫn con đường nào phải đi để được bình an đời này và hạnh phúc đời sau. Chúa Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa Cha, và dẫn đưa chúng ta trở về cùng Chúa Cha.  Ngài cũng kêu gọi chúng ta sống chân lý của Người dạy để có sự sống, trở thành hình ảnh của Ngài cho anh chị em xung quanh. Chúng ta cảm tạ, tri ân về hồng ân Chúa ban, và đồng thời khiêm tốn ý thức về trách nhiệm của mình, cố gắng trở nên hình ảnh của Chúa, là đường, là sự thật và là sự sống, để dẫn anh chị em xung quanh đến với Chúa, và cùng đi chung con đường về Nước Trời.  Xin Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh củng cố niềm tin, hướng dẫn và biến đổi mỗi người chúng ta mỗi ngày một trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa nhiều hơn.

Reflection. 

Acts 6:1-7.  In today's reading, we see the Twelve choosing seven men to serve as deacons. Their primary ministry would be to distribute food to the needy. The role of the deacon in the Church has expanded since the time of the apostles, but deacons are always to be true to their vocation of service. (The word deacon comes from the Greek word diakonia, which means "service."). How can you help your parish in its call to serve its own people, its community, and the world? Are you drawn to help a particular group in its service?

1 Peter 2:4-9. Have you ever noticed the cornerstone of your church or of any public building? The cornerstone is a large stone at the bottom corner of a building where two walls come together. It is often inscribed with the date when the building was built. This reading gives us the wonderful image of Jesus as the cornerstone of the Church. And we are the "living stones" built on the foundation of Christ.  How can you be a "living stone" in the building of the Church? How can you contribute to the beauty and strength of the Church?

John 14:1-12. Jesus and his disciples are gathered for the Last Supper. He tells them that he is going to "prepare a place" for them but Thomas points out that they do not know the place or the way to get there. What Thomas and the others have not yet grasped is that Jesus himself is the way. When Philip asks Jesus to "show us the Father," Jesus makes it clear that he and God the Father are one. The words and works of Jesus are the words and works of the Father. What does it mean to you to go the way of Jesus in our world today?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.       

Thứ Hai.   Cv. 14, 5-18; Ga. 14, 21-26.   Lh. Maria

Thứ Ba.    Cv. 14, 19-28; Ga. 14, 27-31. Lh. Tiên nhân
Thứ Tư.    Cv. 15, 1-6; Ga. 15, 1-8.         Các Lh./Gđ. Phạm Định&Thanh
Thứ Năm. Cv. 15, 7-21; Ga. 15, 9-11.     Xin bằng an
Thứ Sáu.  Cv. 15, 22-31. Ga. 15, 12-17. Lh. Maria Lê Th Nghĩa/Gđ. Phùng Bình
Thứ Bảy.     5 giờ. Lh. Maria Võ Th Vui/Gđ. Phùng Bình
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Anna - Lh.Teresa- 2Lh. Maria -
                              Lh. Giuse Phùng K Thức/Gđ. Phùng Bình

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                         Cho Rước Mình Thánh                    

5. Hội Hiền Mẫu                              Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần H Trang    Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Giới Gia Trưởng                       Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ Phong/Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Đỗ K Loan          Sơ Nguyễn Liên/ Ng. V Phương

8. Lê Huy Bình/Đỗ Th Hương          Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Bùi Hồng Phúc/Trần M Khanh   Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Ng. Tr Hải

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,834

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:

Nguyễn Long&Nga     1,000
Nguyễn Nhung&Tuyết   500
Hải Tăng (Gđ. 150)       300
Đoàn Dũng&Nguyệt       50
Nguyễn Tiến Dũng         50
Tổng cộng              $1,900

Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự thánh thiêng, tôn kính và trang nghiêm của ngôi thánh đường, là nơi cầu nguyện và thờ phượng Chúa, xin vui lòng tắt điện thoại, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không nói truyện ồn ào trong thánh đường. Và để gìn giữ sự sạch sẽ không mang nước, thức ăn vào trong nhà thờ.  Chân thành cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.  

Cung Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse.

Thánh Năm là Tháng Hoa kính Đức Maria, và cũng trong ngày đầu tháng Năm này, chúng ta cũng mừng kính thánh Giuse Thợ, là bổn mạng của giáo xứ.  Nếu thời tiết thuận tiện, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh tôn vinh Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật. Giới Gia trưởng phụ trách kiệu Thánh Giuse.  Hội Hiền mẫu kiệu Đức Mẹ. Xin mọi người tham dự.

Xin Tiền Cho Phần Thưởng.

Để các thày cô các lớp giáo lý và Việt ngữ có tài chánh mua quà làm phần thưởng cho các em vào dịp mãn khóa sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này.  Xin quảng đại. Số tiền xin tuần vừa qua là $1,520.  Chân thành cám ơn mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc bán crawfish tuần vừa qua, và những người đã mua ủng hộ.  Số tiền thu được là: $8,006.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

Bế Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ. 

Xin thông báo!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 21, sau đó sẽ có phát phần thưởng cho các em. Xin các phụ huynh tham dự.

Ngày Picnic Giáo Xứ.

Để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban, và để mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic ngoài trời vào Chúa nhật, ngày 21, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi phát phần thưởng cho các em học sinh.  Xin mời mọi người tham dự để cùng chung vui, và tạo tinh thần hiệp nhất của mọi người trong giáo xứ.

Rao Hôn Phối.

Anh Raphael Nguyễn Đức Tiến, con ông bà Nguyễn Đức Thắng, Việt Nam, muốn kết hôn với chị Matta Đoàn Nguyễn Thu Mai, con bà Nguyễn Thị Thủy.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cửa hành vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5, lúc 2 giờ chiều tại Thánh đường giáo xứ.  Ai biết đôi này có trở ngại gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.

Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay hơn, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 6, tại nhà thờ chánh tòa, lúc 2 giờ 30 chiều. Sau đó có buổi tiếp tân. Nếu muốn tham dự, xin e-mail: religiousformation@dioceseoftulsa.org, và cho biết tên vợ chồng, địa chỉ và số năm kết hôn để địa cho vào chương trình và gởi giấy mời. Hạn chót ghi danh: 1 tháng 6. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....