Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm A. Số 944

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Xh. 43, 4-9. Trong bài đọc trích sách Xuất hành, Thiên Chúa hiện ra với Môisen, tỏ cho ông biết Nguời là Đấng Thương Xót.  Người thương xót nhận lời ông tha tội thờ bò vàng cho dân Do Thái.  Người cũng nhân từ tha tội cho chúng ta.

Bài Đọc 2. 2Cr. 13, 11-13. Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu ở cùng chúng ta, ban bình an hạnh phúc cho chúng ta.

Tin Mừng. Ga. 3, 16-18. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết Thiên Chúa là tình yêu.  Người thương loài người đến nỗi ban Con Một Người chịu chết chuộc tội  mọi người.  Ai tin thì được sống muôn đời.

Đáp ca.  Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.     

Kinh Thánh tuần tới:  Kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Suy niệm.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm căn bản đức tin của chúng ta. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu hiệp nhất: một tình yêu sáng tạo, một tình yêu cứu độ và một tình yêu thánh hóa. Khi mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không những muốn chúng ta xác tín hơn vào tín điều quan trọng này, nhưng còn khuyên bảo chúng ta hãy sống mầu nhiệm yêu thương hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi như những chi thể trong Thân Thể Chúa Ki-tô, và còn để cho mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chiếu tỏa ra trong đời sống hằng ngày tới mọi người chung quanh. Bài Tin mừng cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Người Con duy nhất của Ngài cho thế gian, để ai tin vào Người Con ấy thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.  Từ niềm tin vào Chúa Ba Ngôi, thánh Phao-lô trong bài đọc 2 khuyên bảo tất cả Kitô hữu hãy vui mừng và sống hòa thuận thương yêu nhau, bởi vì họ được Thiên Chúa yêu thương và ban cho dư đầy ân sủng. Xin cho Lời Chúa soi sáng cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng ấy, để sống đức tin của mình một cách tích cực hơn.

Reflection.

Exodus 34:4b-6, 8-9This encounter between Moses and God takes place on Mount Sinai after the Israelites have sinned by worshiping a golden calf. Yet God has forgiven them and is about to renew the covenant with Israel. Moses hears God identified as merciful, kind, forgiving, and faithful. On behalf of the unfaithful people, Moses seeks God's pardon. Does this reading describe God as you know God? Name one way you have experienced God's kindness and mercy.

2 Corinthians 13:11-13. In his farewell to the Christians of Corinth, Paul advises them to cooperate with one another and live peacefully. When they meet, they are to greet each other lovingly as true followers of Christ. In the closing blessing, Paul entrusts his friends to the Blessed Trinity. Where in your life do you need the "grace of the Lord Jesus, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit?" How will you find it?

John 3:16-18. In today's gospel reading, Jesus is speaking to a Pharisee named Nicodemus. Nicodemus has come to consult Jesus because he recognizes that Jesus is a great teacher sent by God. However, Nicodemus has not yet recognized that Jesus is the Son of God, who has come to save all who believe in him. Those who hear Jesus and accept his word will have eternal life.  What is your response to this message? How can you share it with others?   

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Tb. 1,3-2,1-8; Mc. 12, 1-12.  Lh.Gioan Bao&Anna&Phero&Các Lh.

Thứ Ba.    Tb. 2, 9-14; Mc. 12, 13-17.   Đọc kinh –Chịu lễ
Thứ Tư.    Tb. 3, 1-17; Mc. 12, 18-27.   Đọc kinh –Chịu lễ
Thứ Năm. Tb. 6, 10-11; Mc. 12, 28-34. Xin tạ ơn Đức Mẹ
Thứ Sáu.  Tb. 11, 5-17; Mc. 12, 35-37. Xin bình an
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Xin tạ ơn – Lh. Giuse&Maria
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Anna-Teresa-2 Lh. Maria - Lh. Phero/Gđ.Hoàng Chương

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                        Cho Rước Mình Thánh                    

5. Hội Hiền Mẫu                                 Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8. Không có Thánh lễ 8 giờ sáng
10. Ng. Trung Hải/Trần Thị Hường    Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Giang/Ng. Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến      Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban

8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho             Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Nhóm gia trưởng                         Sơ Bạch Tuyết/Ng. Trung Hải/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,304

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:

Phụ huynh lớp Khai tâm 560
Nguyễn Toán&Loan        100
Đỗ David&Vy                    50
Tổng cộng:                 $710

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Kỷ Niệm 30 Năm Hồng Ân Linh Mục.

Trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa, linh mục chánh xứ sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng 30 năm hồng ân linh mục Chúa nhật hôm nay.  Xin mọi người tham dự để cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Sau Thánh lễ 10 giờ sáng sẽ có tiệc mừng. Kính mời mọi người tham dự.

Linh Mục Giáo Phận Thường Huấn.

Xin chú ý! Tuần này, các linh mục địa phận sẽ dự tuần thường huấn, vì thế Thánh lễ Thứ Hai sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Và sẽ không có Thánh lễ 6 giờ chiều Thứ Ba và Thứ Tư, nhưng vẫn đọc kinh lúc 5 giờ 30 chiều, sau đó có rước lễ. 

Cung Nghinh Thánh Thể

Chúa nhật ngày 11 là ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Nhóm Linh thao sẽ phụ trách phần khiêng kiệu, và Nhóm gia trưởng sẽ phụ trách những phần phụng vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mời mọi người tham dự để cùng tôn kính hồng ân cao quí mà Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho nhân loại, trong năm phục hưng lòng tôn sùng Thánh Thể.

Phục Hưng Lòng Tôn Sùng Thánh Thể.

Giáo hội Công giáo Hoa kỳ đã đưa ra một chương trình 3 năm, từ 19 tháng 6, năm 2022, đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2025, để phục hưng lòng tôn sùng Thánh Thể Chúa Ki-tô của tất cả mọi người.  Đức giám mục giáo phận đã chỉ thị các giáo xứ: trong các Thánh lễ Chúa nhật, bắt đầu từ tuần tới, ngày 11, kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, dành thời giờ sau chịu lễ, để kính thờ Chúa Giê-su Thánh Thể.  Thêm vào đó, trong giáo xứ chúng ta, mỗi đoàn thể trong sẽ thay phiên có giờ chầu Thánh Thể trong tháng.  Vì thế, xin quí trưởng và phó của tất cả các nhóm, hội, đoàn thể trong giáo xứ vui lòng đến tham dự buổi họp quan trọng vào Thứ Bảy tuần tới, ngày 10, lúc 7 giờ 30 chiều, để biết ngày, giờ chầu của nhóm mình.  Chân thành cám ơn mọi người.

Sổ Gia Đình Công Giáo.

Giáo xứ sẽ phát hành sổ gia đình Công giáo cho tất cả gia đình có ghi danh và sinh hoạt trong giáo xứ vào giữa Tháng Bảy sắp tới theo danh sách hiện có. Và chỉ phát cho những gia đình có tên trong danh sách mà thôi. Những gia đình nào chưa ghi danh gia nhập, xin điền vào mẫu ghi danh trong hộp ở cuối nhà thờ, cho vào rổ xin tiền từ nay cho tới giữa Tháng Bảy. Khi ghi danh con em học giáo lý&Việt ngữ, hay lãnh nhận các Bí tích sẽ phải trình sổ gia đình.

Ngày Picnic Địa Phận Mừng 50 Thành Lập.

Trong dịp mừng 50 năm thành lập, giáo phận sẽ tổ chức 1 buổi picnic cho tất cả giáo xứ trong giáo phận vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6. Tại giáo xứ Thánh Henry, Owasso. Từ 2 giờ 45 đến 10 giờ tối. Có nhiều tiết mục như diễn hành lần hạt bằng nhiều ngôn ngữ, thi làm bánh và trình diễn các vũ điệu dân tộc. Thánh lễ do Đức giám mục chủ tế sẽ vào lúc 4 giờ chiều. Xin đọc chương trình và chi tiết trên bảng để ở trước nhà thờ. Xin kêu gọi mọi người cùng tham dự để thể hiện tinh thần hiệp nhất của người Công giáo trong giáo phận Tulsa.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.

Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay hơn, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 6, tại nhà thờ chánh tòa, lúc 2 giờ 30 chiều. Sau đó có buổi tiếp tân.  Nếu muốn tham dự, xin e-mail: religiousformation@dioceseoftulsa.org, và cho biết tên vợ chồng, địa chỉ và số năm kết hôn để địa cho vào chương trình và gởi giấy mời. Hạn chót ghi danh: Chúa nhật hôm nay.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự thánh thiêng, tôn kính và trang nghiêm của ngôi thánh đường, là nơi cầu nguyện và thờ phượng Chúa, xin vui lòng tắt điện thoại, và những máy điện tử khác. Không mang nước, thức ăn vào trong nhà thờ. Không nói chuyện ồn ào.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....