Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Hai Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Hai. Năm A. Số 947

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Gr. 20, 10-13.  Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Giêrêmia cảnh cáo dân Chúa vì họ phản nghịch lại Thiên Chúa, nên họ thù ghét ông, tìm cách giết ông.  Nhưng ông vẫn trông cậy vào Thiên Chúa, và Chúa đã giải thoát ông.

Bài Đọc 2. 2Rm. 5, 12-15.  Trong bài đọc này, thánh Phaolô nhắc nhở rằng do tội A-dong mà loài người phải chết, nhưng nhờ Adong mới là Chúa Giêsu mà mọi người được ơn nghĩa lại với Thiên Chúa và được sống. Đó là ý nghĩa của bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng. Mt. 10, 26-33. Tin mừng theo thánh Mátthêu của Chúa nhật tuần thứ 12 quanh năm thuật lại Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng, và báo trước các ông sẽ gặp nhiều khốn khó và bách hại.  Nhưng Chúa nói với các ông đừng sợ, vì Người luôn ở với và che chở các ông.   

Đáp caLạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi.

Kinh thánh tuần tới: 2V. 4, 8-16; Rm. 6, 3-11; Mt. 10, 37-42.

Suy Niệm.

Trước khi sai các môn đệ ra đi với sứ mạng rao giảng Tin mừng, Chúa Giê-su dạy các ông đừng sợ hãi trước sự chỉ trích, ghen ghét, chê bai và bách hại của người đời; đồng thời tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.  Đừng sợ phải rao giảng Tin mừng cũng có nghĩa là tuyên xưng và làm chứng cho Chúa là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trước mặt thiên hạ. Đừng sợ! Phải chăng đây cũng là một nhắc nhớ mà Giáo hội không ngừng khích lệ chúng ta, già trẻ, tu sĩ hay linh mục, dù đang sống trong tình huống nào, và nhất là trong xã hội đầy sự cám dỗ của vật chất, của chủ nghĩa cá nhân, lòng ích kỷ và tự ái. Hãy can đảm dấn thân tuyên xưng niềm tin của mình, bằng đời sống tốt lành, công bằng và ngay thẳng, hy sinh phục vụ và có lòng bác ái và quảng đại, hầu chứng tỏ cho thế giới, xã hội này biết rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện, luôn luôn yêu thương và mong ước cho con người hưởng ơn cứu độ. Chúa hứa: “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời.”

Reflection.

Jeremiah 20:10-13. A prophet often has to tell people a truth they do not want to hear. That is what the prophet Jeremiah did. He pleaded with the people of Jerusalem to change their ways and live as God's people. As a result, his enemies were always spreading rumors about him and trying to trap him. Jeremiah suffered greatly because of his enemies' hatred. But he knew he was doing what was right and just. So he trusted God to rescue him. Why do we sometimes not tell people the truth they need to hear? How will the example of Jeremiah help you to be a more honest and truthful person?

Romans 5:12-15. In his letters, Paul often contrasts Christ and Adam. He wants us to remember that the power of sin was set loose in the world through human choice. Just as in the story of Adam, we sin when we prefer our own will to the will of God. Yet sin and death suffered an eternal defeat through Christ. Can you think of some ways that sin leads to worry, anxiety, lack of peace, selfishness, death? Jesus brings grace, love, joy, forgiveness, and peace into our lives. Where do you find the grace of Jesus?

Matthew 10:26-33. As Jesus prepares the apostles for their mission, he challenges them to face persecution with courage. They are to announce the reign of God by shouting it from the housetops. They are to proclaim in public the truths he has revealed to them in private. Their enemies may harm the disciples' bodies. But their souls are safe in God's hands. Jesus insists that God loves us so much that God has counted every hair on our heads! And God is stronger than all our enemies put together. Have you shared your faith in any way with others? If not, why not? Why is it hard to do this?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.      Xin bằng an/Gđ. Trần Thái     

Thứ Hai. St. 12, 1-9; Mt. 7, 1-5.        Lh. Đaminh&Anna

Thứ Ba.  St. 13, 2-18; Mt. 7, 6-14.    Lh. Micae&Batolomeo
Thứ Tư.  St. 15, 1-18; Mt. 7, 15-20.  Lh. Anre&Tổ tiên
Thứ Năm. Kính Thánh Phêrô&Phaolô, Tông đồ.  Xin bằng an&Như ý
Thứ Sáu.  St. 17, 1-22; Mt. 8, 1-4.   Xin tạ ơn/Gđ. Đoàn Phi&Hương
Thứ Bảy.    5 giờ chiều.  Lh. Maria – Lh. Teresa –
Chúa Nhật. 8&10. 2 Lh.Maria – Lh. Teresa –
                              Lh. Giuse/Gđ. Kiệt&Kim Liên - Lh. Phêrô/Gđ. Đoàn Phi&Hương

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan         Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Danh Nhân/Đỗ Thu Hương     Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Đoàn Q Dũng/Vũ Lan                   Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Giang/Lê Đ. Phong

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Hội Hiền Mẫu                                 Sơ Nguyễn Liên/ Ng. V Phương

8. Ng. Hưng Thịnh/Đào Thị Lợi         Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Trung Hải/Đoàn Th Nguyệt   Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr. Hải/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,261

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:

Nguyễn Luân  200
Ẩn danh          100
David Đỗ          50
Tổng cộng: $350

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hội Hiền Mẫu Bán Thức Ăn Và Chầu Thánh Thể.

Để gây quĩ cho giáo xứ, Hội Hiền Mẫu sẽ bán thức ăn sáng Chúa nhật hôm nay. Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn. Xin mọi người mua ủng hộ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Và Hội sẽ có giờ chầu tôn sùng Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy tuần này, ngày 1 tháng 7, lúc 4 giờ 30 chiều trước Thánh lễ. Xin mời mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể Chúa Ki-tô Thứ Bảy hôm nay, ngày 24, sẽ do Ca đoàn đảm trách.  Thứ Bảy, ngày 1 tháng 7, sẽ là giờ tôn sùng của Hội Hiền Mẫu.  Xin mọi người tham dự để cùng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tíchThánh Thể.

Sổ Gia Đình Công Giáo.

Giáo xứ sẽ phát hành sổ gia đình Công giáo và gởi tới tất cả gia đình trong giáo xứ. Xin điền những chi tiết cá nhân và các Bí tích của những người trong gia đình, sau đó linh mục chánh xứ sẽ ký tên và đóng dấu.  Khi ghi danh con em học giáo lý&Việt ngữ, hay lãnh nhận các Bí tích sẽ phải trình sổ gia đình.

Rao Hôn Phối.

Anh Mát-thêu Phạm Minh Thế, con ông bà Phạm Ngọc Quyền, muốn kết hôn với chị Cêcilia Vương Tú Hiền Ngân, con ông bà Vương Văn Hoàng, Việt Nam.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại Thánh đường giáo xứ vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 7, lúc 2 giờ chiều.  Nếu ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.  Chân thành cám ơn.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.  

Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay hơn, vào chiều Chúa nhật hôm nay, ngày 25 tháng 6, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family, lúc 2 giờ 30 chiều. Sau Thánh lễ sẽ có buổi tiếp tân. Xin mời những vợ chồng mừng kỷ niệm tham dự.   

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô.

Hàng năm vào Tháng Sáu và trong dịp kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Giáo hội Hoa kỳ có cuộc quyên tiền cho quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô. Quĩ đặc biệt này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh để cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai, và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn.  Do đó, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau rước lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại.    

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè

Chân thành cám ơn những người đã hy sinh cắt cỏ chung quanh khu vực giáo xứ. Giáo xứ cần nhiều người hy sinh cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ. Và để gìn giữ sự sạch sẽ, không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu. Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....