Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 21 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 21 Thường niên. Năm A. Số 956

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 22, 19-23. Thiên Chúa cất chức cai quản đền thờ của ông Sốp-na vì ông ăn ở bất xứng, và giao cho ông Ê-li-a-kin.  Và Chúa ban ơn giúp ông chu toàn bổn phận.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2. Rm. 11, 33-36.  Trong đoạn thư này thánh Phêrô ca ngợi sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.  Người sắp đặt cho muôn loài nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng. Mt. 16, 13-20.  Nhờ tin vào Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, thánh Phêrô được trao cho “Chìa Khóa Nước Trời” cai quản Hội thánh, và được Thiên Chúa phù trợ cho hoàn thành trách nhiệm.  Đó là nội dung bài Tin mừng tuần này.       


Đáp ca. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời,
xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

Kinh Thánh tuần tớiGr. 20, 7-9; Rm. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27.

Suy niệm.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu trao cho Phêrô "chìa khóa Nước Trời", nghĩa là ông được làm người quản trị của Giáo hội mà Ngài sẽ thành lập. Việc trao trách nhiệm này có một số điều đáng ta lưu ý: Phêrô được giao trách nhiệm sau khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu: "Thầy là Ðức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống". Người lãnh trách nhiệm của Chúa phải có đức tin vào Chúa và đặt trọng tâm vào Ngài.  Chúa Giêsu bảo đảm rằng Thiên Chúa sẽ hỗ trợ cho trách nhiệm của Phêrô: "Ðiều gì con cầm buộc trên trời cũng cầm buộc; điều gì con tháo cởi trên trời cũng tháo cởi." Chúa Giêsu còn nói sẽ xây Giáo hội trên đá Phê-rô này, và trên mỗi người chúng ta hôm nay.  Để trở thành đá nền móng, chúng ta phải biết lắng nghe Lời Chúa và nhất là sau đó đem ra thực hành, áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày.  Mỗi người chúng ta đều có sứ vụ, trách nhiệm xây dựng Giáo hội, xây dựng giáo xứ, mà Chúa đã khởi đầu. Việc xây dựng chính là nỗ lực lắng nghe và sống Lời Chúa, hy sinh phục vụ, cũng như có lòng bác ái và quảng đại trong việc sử dụng ơn lành Chúa ban.  Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm của mình, và xin Ngài giúp sức để chúng ta chu toàn trách nhiệm ấy.

Reflection.

Isaiah 22:19-23In the first reading, God is speaking to Shebna, an official in the king's palace. Shebna has been more concerned with building up his own power than in serving God. He exercises his authority over others rather than for them. So he will be replaced by Eliakim, who will hold the "key of the House of David on his shoulder." This key is a symbol of authority that comes from God. A good leader places his or her trust in the Lord. What "keys" have you been given to exercise authority, at home, at school, in your parish or neighborhood? What ways will you try to serve, lead, and influence others in order to further God's kingdom here on earth?

Romans 11:33-36. Although this second reading is from a letter, it sounds more like a song. Realizing that God created everything and keeps everything in existence, Paul bursts into this hymn of praise. He is awed by God's mysterious ways, which are beyond our understanding. Think of the people in your life whom you might call "wisdom figures." Why? What qualities does a person of wisdom possess? What will you do to become a person of wisdom to others?

Matthew 16:13-20. Jesus asks his disciples the question "Who do you say that I am?" Simon Peter, the spokesman of the group, replies, "You are the Messiah, the Son of the living God." As soon as Simon confesses this deep faith, Jesus changes his name to Peter, which means "rock." Peter is to be the firm foundation on which Jesus will build his Church. Peter would have the authority of leadership in the Church after Jesus' ascension. How do you respond to the question Jesus asked the disciples in today's gospel? How will you live that response?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.           

Thứ Hai.   1Tx. 1, 1-10; Mt. 23, 13-22. Xin tạ ơn

Thứ Ba.    1Tx 2, 1-8; Mc. 6, 17-29.     Xin bằng an&Như ý/Gđ. Thành&Nhủ
Thứ Tư.    1Tx. 2, 9-13; Mt. 23, 27-32. Lh. An-rê/Gđ. Bà Kim Tiên
Thứ Năm. 1Tx. 3, 7-13; Mt. 24, 42-51. Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.  Đn. 7, 9-14; Ga. 1, 47-51.    Xin bằng an/Gđ. Bà Kim Tiên
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh. Maria Xuân Thủy/Gđ. Mark Nguyễn
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Maria – Lh. Teresa - Lh. An-rê-
                              Lh. Phan Xaviê/Gđ. Phạm V Định – Xin Tạ ơn/Gđ. Bà Cao

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                         Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan       Sơ Liên
8. Ng. Danh Nhân/Trần Thị Tho       Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Hội Hiền Mẫu                             Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ. Phong/Ng. Tr Giang

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Hội Hiền Mẫu                                     Sơ Liên

8. Ng. Thành Chung/Trần H Trang        Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng.Trường Giang/Trần Th Hường  Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Hải/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,774       

Lễ Đức Mẹ Lên Trời: $2,837             

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 2, sẽ do hội Hiền mẫu phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. 

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành.

Xin chú ý! Sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham gia, cộng tác trong chương trình giáo lý và Việt ngữ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 17 tháng 9. Xin mọi người tham dự. Xin chân thành cám ơn tấm lòng hy sinh và quảng đại của tất cả mọi người, trong công việc dạy dỗ giáo lý và tiếng Việt, và giúp đỡ những công việc khác. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Danh sách 15 gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua: 


Gđ. Nguyễn Văn Thái       $2,000
Gđ. Nguyễn Kiệt&Bích      $1,500
Gđ. Lê Viết Quốc              $1,500
Gđ. Hà Phước Thọ           $1,500
Gđ. Lê Đình Tom              $1,500
Gđ. Nguyễn Đức Toàn      $1,100
Gđ. Nguyễn Tiến Chương $1,100
Gđ. Lý Cảnh Trên             $1,100
Gđ. Đỗ Hoàng Quang      $1,100
Gđ. Phạm Định&Lợi         $1,000
Gđ. Nguyễn Cao Thăng   $1,000
Gđ. Đỗ Đức Hạnh            $1,000
Gđ. Lâm Minh Tuấn             $600
Gđ. Nguyễn Dennis&Luyến $500
Gđ. Đỗ Kim Loan                 $200

Chúc Mừng Ngày Mừng Bổn Mạng Hội Hiền Mẫu.

Giáo xứ hân hoan chúc mừng Hội Hiền mẫu trong dịp mừng Thánh bổn mạng Monica.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Monica, ban nhiều ơn lành cho mọi người. Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy tuần này, ngày 2 tháng 9.  Xin mời mọi người tham gia.

Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $3,000. Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp những công việc khác. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Xin chú ý! Lớp giáo lý dự tòng và chuẩn bị hôn nhân sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay, ngày 27 tháng 8, sau nhà thờ. Xin mọi người tham dự để biết chi tiết và chương trình.

Nhóm Gia Trưởng Chầu Thánh Thể.

Nhóm sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 9, tuần này, lúc 5 giờ 30 chiều.  Xin mời mọi người tham dự.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.

Lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ tập họp lại Ca Đoàn Thiếu Nhi để giúp các em từ 10 tuổi trở lên hát thánh ca, ngợi khen danh Chúa.  Nếu con em mình thích hát, xin phụ huynh khuyến khích cùng ghi danh cho các em tham gia Ca đoàn.  Phiếu ghi danh hiện có sau nhà thờ và bên hội trường.  Các em sẽ được tập thánh ca trong giờ học Việt Ngữ và sẽ hát mỗi tháng một lần trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật.

Rao Hôn Phối.

  • Anh Nguyễn Hà, con ông bà Nguyễn Dũng&Loan, muốn kết hôn với chị NGuyễn Vy, con ông bà Nguyễn Quỳnh&Diễm. Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 9.
  • Chị Vanessa Vân Nguyễn, con ông bà Nguyễn Lợi&Huê, muốn kết hôn với anh Ryan Lawler, con ông bà Eddie&Teresa Lawler.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9. 

Nếu ai biết những đôi này có trở ngại gì, xin cho linh mục quản nhiệm biết. Chân thành cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....