Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 20 Thường niên. Năm A. Số 955

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 56, 1-7. Trong bài đọc này, ngôn sứ Isaia loan báo: ai sống công chính, tuân giữ luật Chúa sẽ được cứu rỗi, và Nhà Chúa là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  Đó là ý nghĩa của bài đọc này.

Bài Đọc 2. Rm. 11, 13-32.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói ông được Chúa sai đến với anh chị em lương dân, để giúp họ tôn thờ Chúa mà được cứu rỗi.

Tin Mừng. Mt. 15, 21-28.  Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu trừ qủy cho con gái một bà ngoại đạo ở Canaan, vì bà khiêm tốn tin tưởng Chúa.  Muốn được cứu rỗi, cần khiêm tốn tin tưởng, không phân biệt người nào, dân tộc nào.


Đáp ca. Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa,
             hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

Kinh Thánh tuần tới. Is 22, 19-23; Rm. 11, 33-36; Mt. 16, 13-23.

Suy Niệm.

Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện một người mẹ có đứa con gái bị quỷ ám được Chúa chữa lành.  Không biết nhờ đâu mà bà biết được danh tiếng Ngài, nhưng bà, một người ngoại đạo, tin Chúa có thể chữa cho con bà được khỏi bệnh. Chúa Giêsu đã đến trần gian để quy tụ muôn người thành gia đình của Thiên Chúa. Người đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái với dân ngoại. Đối với Chúa, người Do Thái hay người ngoại không phải là điều kiện để Người thực hiện những phép lạ, mà điều quan trọng là lòng thành tin. Lòng tin đôi khi phải trải qua thử thách. “Này bà, bà có lòng tin mạnh mẽ. Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Lòng tin là điều kiện để con gái bà được khỏi quỷ ám. Lòng tin cũng giúp bà kiên trì trong lời van xin, mặc dầu cảm thấy mình bị chối từ. Lòng tin đã giúp cho bà được lãnh nhận ơn cứu độ.  Bà đã hoàn toàn tin tưởng, yêu mến, vâng phục Đức Giêsu, bằng chứng là, bà tự nhận mình là chó, tự đánh mất phẩm giá của một con người, để được nhận làm con Thiên Chúa, hưởng gia nghiệp, ơn cứu độ của Người. 

Reflection.

Isaiah 56:1, 6-7. In the first reading Isaiah points out that God intends salvation to be available for all persons. God does not make distinctions based on ethnicity, social class, or economic standing. The prophet affirms that in God's eyes, believing in the Lord and keeping God's commandments are what really matter. These are the criteria by which we will be judged. The joy of God's kingdom awaits all who are faithful. Why do people discriminate against others?

Romans 11:13-15, 29-32. The second reading also speaks about discrimination. The first members of the Church were Jews who were unwilling to accept non-Jews into the Church. St. Paul reminds them that he is the "apostle to the Gentiles." The discriminating attitude of the early members paved the way for Paul to preach the gospel to the Gentiles. It also enabled the Gentiles to respond more easily without the influence of the Jewish culture. Are you able to look at a difficult situation and see the potential for good that is there? What can we do to cultivate a more positive attitude in our own lives, within our families, with our colleagues?

Matthew 15:21-28. In the gospel reading, Jesus meets with a very determined Canaanite woman who begs him to help her troubled daughter. Since the woman was a Gentile, the apostles wanted to send her away, but Jesus continued to speak with her. She truly believed that Jesus could help her daughter, and despite what seemed like his initial reluctance, she simply wasn't going to give up. She persisted, even begging him. Eventually Jesus praised her undaunting faith and healed her daughter. Jesus' reply is one we would all love to hear: "O woman, great is your faith! Let it be done as you wish." Have you ever experienced rejection because of your gender, race, or religion? How did you deal with it?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.           

Thứ Hai.   Tl. 2, 11-19; Mt. 19, 16-22.  Lh. Giuse&Maria

Thứ Ba.    Tl. 6, 11-24; Mt. 19, 23-30.  Lh. Anna/Gđ. Kim Phạm
Thứ Tư.    Tl. 9, 6-15; Mt. 20, 1-16.     Xin tạ ơn
Thứ Năm. Kh. 21, 9-14; Ga. 1, 45-51. Xin khỏe mạnh/Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Sáu.  Ru. 1, 1-22; Mt. 22, 34-40.  Lh. Anna/Gđ. Kim Phạm
Thứ Bảy.     5 giờ chiều. Các Đẳng Lh./Gđ. Xuân Tuyết
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Maria – Lh. Teresa - Lh. An-rê –Lh. Anna/Kim Phạm
                              Lh. Anton&Teresa/Gđ. Phạm V Định – Tạ ơn/Hội Hiền Mẫu

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                         Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Danh Nhân/Trần K Thảo          Sơ Liên
8. Ng. Thành Chung/Lê Th Hiên         Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Lê D. Phong/Phương Nguyễn      Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan     Sơ Liên
8. Ng. Danh Nhân/Trần Thị Tho     Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Hội Hiền Mẫu                           Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ. Phong/Ng. Tr Giang

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,014                      

Hỗ trợ truyền giáo: $1,352

Quĩ Xây Dựng:  Quảng cáo trên trang web: $400

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 22, sẽ do Ca đoàn phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. 

Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.

Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay. Giáo xứ chân thành cám ơn tấm lòng hy sinh của các thày cô giáo, và các giáo lý viên đã tình nguyện giúp đỡ dạy dỗ và hướng dẫn các em. Ngay sau khi các em vào lớp học, sẽ có buổi họp phụ huynh, cha mẹ của các em.  Xin cha mẹ tham dự buổi họp quan trọng này, và xin hy sinh giúp đỡ phụ giúp các công việc. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp đăng trong bảng cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Danh sách 24 gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua: 


Gđ. Ẩn Danh                 $5,000
Gđ. Vũ Quốc Trọng       $1,100
Gđ. Vũ Đức&Xoa          $1,100
Gđ. Ngô Kim Tâm         $1,100
Gđ. Mark Toản Nguyễn $1,100
Gđ. Đinh Thiên Trấn      $1,050
Gđ. Nguyễn V Chương $1,050
Gđ. Đinh Quang Thịnh  $1,035
Gđ. Lê Văn Anh            $1,032
Gđ. Trần Mộng Trinh    $1,000
Gđ. Trần Văn Hinh       $1,032
Gđ. Lê Quang Trung       $500
Gđ. Lý Bảo Trọng           $550
Gđ. Nguyễn Văn Quý     $500
Gđ. Trần Quang Thành  $500
Gđ. Trương Long&Thắm$500
Gđ. Nguyễn Đình Hòa    $500
Gđ. Nguyễn Chơn Phán $500
Gđ. Nguyễn Xuân Tuyết $400
Gđ. Lê Đình Phong        $350
Gđ. Trần Văn Tâm         $300
Gđ. Hồ Văn Song          $300
Gđ. Ông bà cố Bảo        $200
Gđ. Đinh Quang Huy     $100

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này, ngày 20. Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn, và giúp những công việc khác. Xin mọi người mua ủng hộ.  

Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Chuẩn Bị Hôn Nhân.

Xin chú ý! Lớp giáo lý dự tòng và chuẩn bị hôn nhân sẽ khai giảng vào Chúa nhật tuần sau, ngày 27 tháng 8, sau Thánh lễ 10 sáng tại nhà thờ.

Rao Hôn Phối.

  • Anh Nguyễn Hà, con ông bà Nguyễn Dũng&Loan, muốn kết hôn với chị Nguyễn Vy, con ông bà Nguyễn Quỳnh&Diễm. Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 9.
  • Chị Vanessa Vân Nguyễn, con ông bà Nguyễn Lợi&Huê, muốn kết hôn với anh Ryan Lawler, con ông bà Eddie&Teresa Lawler.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9.

Nếu ai biết những đôi này có trở ngại gì, xin cho linh mục quản nhiệm biết. Chân thành cám ơn.

Ly Tình Thương.

Chương Trình Ly Tình Thương của các lớp Giáo Lý - Việt Ngữ niên khóa 2022-2023 thu được $2,400.  Số tiền này đã được gởi về bốn vùng truyền giáo ($600 mỗi nơi)  tại Tây Nguyên, Gia Lai, Kontum và Quảng Trị, để giúp các em thiếu nhi mua sách vở cho niên học tới.  Xin cám ơn các em, quý thầy cô cùng phụ huynh đã hưởng ứng chương trình Ly Tình Thương.  Đây là một nghĩa cử cao đẹp hàng năm của con em chúng ta trong các lớp GL-VN, luôn nhớ và san sẻ chút quà khiêm tốn đến những thiếu nhi cùng trang lứa trong các vùng sâu bên quê nhà. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....