Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 22 Thường niên. Năm A. Số 957

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1.  Gr. 20, 7-9. Vâng theo lệnh của Thiên Chúa, ngôn sứ Giêrêmia đã khiển trách Dân Chúa, nên bị họ thù ghét bắt bớ, nhưng ông vẫn cam lòng chịu khổ vì Chúa.  Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.

Bài Đọc 2. Rm. 12, 1-2. Trong bài thánh thư này, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy sống đẹp lòng Chúa, luôn làm mọi việc tốt lành theo ý Chúa chớ không theo thói thế gian.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Tin Mừng. Mt. 16, 21-27. Tin mừng hôm nay thuật lại: sau khi nghe Chúa Giêsu loan báo Nguời phải chịu nạn chịu chết, thánh Phêrô ngăn cản, nên bị Chúa quở trách. Chúa Giêsu còn khẳng định rằng: muốn theo Chúa, chúng ta phải bỏ mình, vác thánh thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa thì sẽ được sự sống.

Đáp ca. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.

Kinh Thánh Tuần TớiEd. 33, 7-9; Rm. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20.

Suy Niệm.  


Là những Kitô hữu, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta vác lấy thập giá hằng ngày của mình mà theo Chúa. Thập giá ở đây là chính bổn phận và trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Vì đức tin, vì Tin mừng và vì Nước Trời, chúng ta có trách nhiệm và bổn phận tham gia, cộng tác và quảng đại để xây dựng Giáo hội và cộng đoàn. Trong gia đình, người chồng và người vợ phải có bổn phận và trách nhiệm quan tâm, lo lắng và đem lại hạnh phúc cho nhau. Người cha và người mẹ phải có bổn phận và trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ, hướng dẫn và làm gương sáng cho con cái. Con cái phải có bổn phận thảo hiếu, kính yêu và vâng lời cha mẹ, đồng thời cũng biết chia sẻ trách nhiệm với gia đình trong khả năng và sức lực của mình. Nếu mỗi người đều biết chu toàn bổn phận của mình một cách ý thức và trách nhiệm là chúng ta đang cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ, là chúng ta đang trồng cây hạnh phúc ở giữa gia đình và xã hội mà chúng ta đang sống. Thập giá của bổn phận sẽ không còn là nỗi khổ mà là niềm vui, vì chúng ta đang cống hiến tài sức và trí tuệ của mình để xây dựng cộng đoàn, đem lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội.

Reflection.

Jeremiah 20: 7-9. The name Jeremiah means "the Lord raises up." But we can tell from the prophet's complaints that Jeremiah feels the Lord has let him down. His friends laugh at him and he decides not to speak for the Lord anymore. Yet the word of God burns in his heart. He must continue doing the work God has called him to do. He chooses to be true to God and himself, despite the suffering he knows will come. How does it feel to be laughed at? Why do some people laugh when they are told something is wrong? Would you like to have a relationship with God like the one Jeremiah had? What might that mean?

Romans 12: 1-2. Paul, like Jeremiah, reminds us that doing God's will is not always easy. We must be ready to do God's will despite the cost to ourselves. Being a spiritual sacrifice often means not putting ourselves first, being different, or becoming transformed to know what is pleasing to God. What are some things about "this age," our own times, that we should not conform ourselves to? How can we learn to judge what is good and pleasing to God?

Matthew 16: 21-27Jesus corrects Peter who did not understand when Jesus said he would go to Jerusalem to suffer, die, and rise again. Peter, like many others, expected Jesus to be a conquering Messiah. Then Jesus tells Peter that he is not judging by God's standards but by man's. Peter had not yet realized that Jesus was going to save us by the cross, and that every disciple must also accept the cross. It will be a part of the life for all his disciples, for all who follow him. Why has the word cross come to mean suffering and sacrifice? What did Jesus show us about suffering? What cross do you think you or others have to carry right now? How can you show you are willing to carry it?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.           

Thứ Hai. 1Tx. 4, 13-18; Lc. 4, 16-30. Lh. Đa Minh

Thứ Ba. 1Tx. 5, 1-11; Lc. 4, 31-37. Lh. Giuse/Gđ. Bà Cao
Thứ Tư. Cl. 1, 1-8; Lc. 4, 38-44. Lh. Catarina
Thứ Năm. Cl. 1, 9-14; Lc. 5, 1-11. Các đẳng Lh./Gđ. Bà Cao
Thứ Sáu. Sinh nhật Đức Mẹ. Các Lh.&Bằng an
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh. An-rê – Xin bằng an
Chúa Nhật. 8&10. Lh.Catarina/Gđ.Ng V Cả - Các Lh.&Bằng an/Gđ. Phạm V Định
                              Lh. Maria - Lh. Teresa - Lh. An-rê - Xin bằng an/Gđ. Bà Cao

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                     

5. Hội Hiền Mẫu                                      Sơ Liên
8. Ng. Thành Chung/Trần H Trang         Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng. Trường Giang/Trần Th Hường   Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Hải/Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới


5. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến      Sơ Liên
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương          Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng. Trung Hải/Ng. Kim Giao        Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr. Giang/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,855            

Quĩ Xây Dựng: Gđ. Nguyễn Văn Thái $1,200 (Bàn cho lớp học)

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 9, sẽ do gia đình Tận hiến phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.   

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ.

Các lớp giáo lý và Việt ngữ nghỉ học Chúa nhật tuần này, và sẽ  học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 10.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau mắn đưa con em đến các lớp và đón các em về đúng giờ.  Để giữ sự an toàn cho các em, và tránh tai nạn có thể xảy ra, xin mọi người tuân theo sự chỉ dẫn của các nhân viên bảo vệ. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quí mọi người, và các nhân viên bảo vệ.

Thánh Lễ Thứ Hai. Xin chú ý!

Thứ Hai tuần này, ngày 4, là lễ Lao động.  Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ chiều.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp trên bảng trước nhà thờ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Danh sách 20 gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua: 

Gđ. Trương Tuấn&Linh       $1,500
Gđ. Nguyễn Ngọc Hoàng    $1,400
Gđ. Nguyễn Trung Dũng     $1,200
Gđ. Nguyễn Đức Toán        $1,100
Gđ. Đỗ Bá Lâm Viên           $1,100
Gđ. Nguyễn Thị Nhẫn         $1,100
Gđ. Nguyễn Thanh Bảo      $1,050
Gđ. Trần Minh Đức             $1,040
Gđ. Đặng Quang Hoành     $1,032
Gđ. Mai Dung                      $1,032
Gđ. Nguyễn Ngân Tâm       $1,032
Gđ. Bùi Minh Hoan             $1,032
Gđ. Vũ Duy Lương             $1,032
Gđ. Nguyễn Nam Huân      $1,032
Gđ. Trần Thắng Vũ             $1,032
Gđ. Trần Ái Hoàng             $1,000
Gđ. Nguyễn Hồng Nguyên $1,000
Gđ. Nguyễn Đình Chót         $500
Gđ. Đỗ Cẩn                          $500
Gđ. Võ Văn Duy                   $200

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh công sức trong mùa hè nóng lực vừa qua, để sửa chữa ngôi nhà thờ cũ thành những lớp học giáo lý và Việt ngữ cho các em.  Chân thành cám ơn gia đình anh chị Nguyễn Văn Thái đã ủng hộ 12 cái bàn cho những lớp học. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành.

Xin chú ý! Sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham gia, cộng tác trong chương trình giáo lý và Việt ngữ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 17 tháng 9. Xin mọi người tham dự.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.

Lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ tập họp lại Ca Đoàn Thiếu Nhi để giúp các em từ 10 tuổi trở lên hát thánh ca, ngợi khen danh Chúa.  Nếu con em mình thích hát, xin phụ huynh khuyến khích cùng ghi danh cho các em tham gia Ca đoàn.  Phiếu ghi danh hiện có sau nhà thờ và bên hội trường. 

Tết Trung Thu

Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào tối Chúa nhật, ngày 1 tháng 10, lúc 7 giờ, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người như múa lân, thi trang phục và tài năng. Nếu muốn tham dự tài năng, xin liên lạc với ông Ng. Trung Hải, đt: 918-830-5322. Ngoài ra còn có ăn bánh, phát quà và rước đèn.  Xin mời mọi người tham dự.   


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....