Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 23 Thường niên. Năm A. Số 958

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Ed 33, 7-9. Trong bài đọc này, Thiên Chúa sai ngôn sứ Êdêkien đi sửa dạy các kẻ gian ác.  Nếu ngôn sứ sửa dạy mà chúng không nghe thì chúng phải mắc tội.  Còn nếu ngôn sứ không sửa dạy thì phải chịu trách nhiệm. Đó là nội dung bài đọc một hôm nay.

Bài Đọc 2. Rm 13, 8-10. Trong bài đọc này, Thánh Phaolô xác quyết yêu thương là chu toàn lề luật, vì các giới luật đều tóm lại trong việc yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại như chính mình.  Đó là ý nghĩa bài thánh thư này.

Tin Mừng. Mt. 18, 25-30. Trong Tin mừng thánh Máthêu hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu sửa lỗi cho nhau, từ cá nhân với cá nhân, đến công khai bằng cách nhờ người khác giúp đỡ và cộng đoàn cầu nguyện.

Đáp ca. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người,
          các ngươi đừng cứng lòng.
    

Kinh Thánh tuần tới.  Ds. 21, 4-9; Pl. 2, 6-11; Ga. 3, 13-17.

Suy Niệm.

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta một vấn đề quan trọng nhưng rất tế nhị trong cuộc sống chung giữa con người với nhau: đó là việc sửa lỗi người khác. Phải nói ngay rằng đó là một việc tế nhị và khó khăn: tế nhị về phía người được sửa lỗi, khó khăn về phía người sửa lỗi, muốn giúp người khác nên hoàn thiện. Vậy một khi người anh chị em làm điều gì đó sai lỗi có hại đến cộng đoàn, Chúa Giêsu dạy ta phải sửa lỗi như thế nào? Căn bản là đối xử như anh chị em.  Đoạn Tin Mừng hôm nay lập đi lập lại chữ "anh (chị) em" nhiều lần, do đó, chúng ta phải ý thức mục đích sự sửa lỗi không phải là để kết án, mà để thu phục, và giúp cho người anh chị em ăn năn hối cải trở lại với cộng đoàn.  Trên hết sửa lỗi trong đức ái.  Có nghĩa là không dò xét bới móc, vạch lá tìm sâu, bé ít xít ra nhiều, có thái độ kiêu căng hay tự cao hay khinh thường. Sửa lỗi anh chị em trong đức ái là ý thức rằng tôi cũng có lỗi lầm, tôi cũng đầy khuyết điểm và tôi cũng cần người khác sửa lỗi. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được đầy tràn Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới là Ðấng duy nhất "sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta."

Reflection.

Ezekiel 33:7-9In the first reading, the Lord is appointing Ezekiel as the watchman over Israel. Ezekiel must listen to God's word and awaken the people from their spiritual sleep. And if Ezekiel fails to correct the wicked, God will hold the prophet responsible! Can you think of a time when you felt responsible for warning someone?  Why is the prophet's task difficult?

Romans 13: 8-10. If we had to choose a song title to fit this reading from Romans, "God's Law is Love" would be a good choice. Paul tells us that all the commandments are really summed up in one great commandment: "You shall love your neighbor as yourself." What will you do about it?  When Paul says, "Your neighbor," what do you think he means? What does "as yourself" mean?

Matthew 18: 15-20One of the ways Christians show their love for one another is to offer guidance and correction. Jesus expects his disciples to be "watchers," as Ezekiel was. When a member of the community seriously sins against them, they are to speak about it to that person in private. If the sinner refuses to listen, two or three disciples are to offer correction. And if that fails, the entire community should call the sinner to repent. What is the connection between warning someone who is doing something wrong and loving them? Why is the first step "keep it between the two of you?" When someone corrects you, how does it feel? At first? Later? Do you listen? Did you change?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai. Cl. 1,24-2,3; Lc. 6, 6-11.         Lh. An-rê
Thứ Ba.  Cl. 2, 6-15; Lc. 6, 12-19.         Các Lh.
Thứ Tư.  Cl. 3, 1-11; Lc. 6, 20-28.         Xin bằng an
Thứ Năm. Lễ Suy Tôn Thánh Giá.       2 Lh. Maria
Thứ Sáu. 1Tm. 1, 1-14; Ga. 19, 25-27.  Lh. Giuse
Thứ Bảy.  5 giờ chiều.  Lh. Maria Nhương/Gđ. Bà Ri
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Gioakim - Lh. Maria - Lh. Teresa
                              Lh. Phê-rô Hà/Gđ. Thân Thấy
    

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến      Sơ Liên
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương          Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng. Trung Hải/Ng. Kim Giao        Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Lâm Đỗ           Sơ Liên
8. Ng. Hưng Thịnh/Đào Thị Lợi        Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Lê Đình Phong/Vũ Lan               Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr. Giang/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,089            

Quĩ Xây Dựng: Quảng cáo trang web: $400

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 9, sẽ do Hội Đồng Mục Vụ&Bảo Trì phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.   

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ.

Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ  học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau mắn đưa con em đến các lớp và đón các em về đúng giờ.  Để giữ sự an toàn cho các em, và tránh tai nạn có thể xảy ra, xin mọi người tuân theo sự chỉ dẫn của các nhân viên bảo vệ. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quí mọi người, và các nhân viên bảo vệ.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua: 

Gđ. Nguyễn Tuyến&Luyến $2,000
Gđ. Phạm Quang Nam      $1,500
Gđ. Thân Thấy&Thủy        $1,100
Gđ. David Trương             $1,100
Gđ. Trương Anh Hoàng     $1,050
Gđ. Nguyễn Văn Giá         $1,032
Gđ. Nguyễn Đình Thành   $1,000
Gđ. Nguyễn Văn Ái           $1,000
Gđ. Nguyễn Minh Tuấn        $500
Gđ. Trần Quang Minh          $300
Gđ. Nguyễn Văn Ngự          $300

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành.

Xin chú ý! Sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham gia, cộng tác trong chương trình giáo lý và Việt ngữ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 17 tháng 9. Xin mọi người tham dự.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.

Để giúp các em từ 10 tuổi trở lên hát thánh ca, ngợi khen danh Chúa Ca Đoàn Thiếu Nhi sẽ tái lập lại.  Xin phụ huynh khuyến khích cùng ghi danh cho các em tham gia Ca đoàn.  Phiếu ghi danh sau nhà thờ và bên hội trường. 

Tết Trung Thu

Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào tối Chúa nhật, ngày 1 tháng 10, lúc 7 giờ, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người như múa lân, thi trang phục và tài năng. Nếu muốn tham dự tài năng, xin liên lạc với ông Ng. Trung Hải, đt: 918-830-5322. Ngoài ra còn có ăn bánh, phát quà và rước đèn.  Xin mời mọi người tham dự.  

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.

Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ  chiều Thứ Bảy, / 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, xin vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ.  Sau đó sẽ có buổi hướng dẫn.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự thánh thiêng và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không mang thức ăn, nước uống vào trong nhà thờ.  Không tụ tập nói chuyện ồn ào trong nhà thờ.  Không cho giấy lau tay vào bồn cầu. Thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người, để gìn giữ ngôi thánh đường được khang trang và sạch sẽ.Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....