Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 24 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 24 Thường niên. Năm A. Số 959

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Hc. 27,30-28,7. Đoạn sách Huấn ca hôm nay nêu lên nhiều lý do, kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau, nhất là chúng ta có tha thứ cho nhau thì Thiên Chúa mới thương tha tội chúng ta.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 2. Rm. 14, 7-9. Chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa, vì tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa.  Do đó, chúng ta không có lý do gì từ khước không tha thứ cho nhau.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng. Mt. 18, 21-35.  Tin mừng hôm nay thuật lại hai người mắc nợ.  Chúng ta mắc nợ Chúa gấp ngàn lần hơn lỗi anh chị em đối với chúng ta.  Chúng ta có tha thứ lỗi lầm cho nhau thì Thiên Chúa mới tha tội chúng ta.


Đáp ca: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót,
               chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

Kinh Thánh Tuần Tới: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20-27; Mt. 20, 1-16.  

Suy Niệm.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn về hai con nợ để dạy chúng ta về sự tha thứ. Một ông quan mắc nợ nhà vua một món tiền rất lớn (10 ngàn nén vàng), nhưng đã được nhà vua tha hết. Khi ông quan này trở ra gặp một người bạn chỉ thiếu mình có 100 nén bạc (chỉ bằng 1 phần triệu số nợ đối với nhà vua) và đã khẩn thiết van xin bằng chính những lời lẽ mà ông quan đã xin với vua, ông quan ấy nhất định không tha. Ðược biết việc ấy, nhà vua bắt giam ông quan cho tới khi trả hết đồng xu cuối cùng. Dụ ngôn này muốn  cho chúng ta thấy tội của chúng ta đối với Thiên Chúa nặng gấp triệu lần tội người khác phạm tới ta; đồng thời cũng muốn cho biết rằng nếu ta không tha cho người khác để đưa đến kết quả là Chúa không tha cho ta. Có tha thứ cho người khác thì khi chúng ta cầu nguyện ta mới đáng được Chúa thứ tha. Tóm lại, Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta tha thứ, nhưng cũng dạy chúng ta làm một việc khác khó hơn, đó là biết xin lỗi. Muốn thế, chúng ta phải khiêm tốn hạ mình. Chúng ta nên biết rằng hạ mình xin lỗi không phải là nhục nhã, trái lại sẽ sinh nhiều kết quả rất tốt: đối với bản thân, nó làm tăng uy tín của mình, đối với cuộc sống chung, nó hàn gắn những vết thương do những va chạm gây ra và giúp cho cuộc sống chung được ấm êm hạnh phúc hơn.

Reflection.

Sirach 27: 30-28:9. The Book of Sirach contains many maxims, or brief sayings, about how we should conduct our lives. Today’s first reading gives us several maxims on why and how to forgive our enemies. We are told that even though "wrath and anger are hateful things" that harm us, we sometimes hang on tight to them. Forgiveness is good for us and for those who have harmed us. If we refuse to pardon others, how can we expect God to pardon us?

Romans 14:7-9. Paul believes that a Christian should have one answer to two basic questions: For whom are you living? For whom would you die? The answer is: our Lord Jesus Christ. He has given everything for us, and we belong to him. In what ways will you live for Christ?

Matthew 18:21-35. Like Peter we can sometimes think we can limit forgiveness to a certain number of times. We say to ourselves, "I have forgiven that person two times already. I’m not forgiving again." Yet Jesus insists that we forgive again and again, just as God forgives us. Today’s parable reminds us that God is always ready to forgive. But God expects us to forgive others too. This is part of our understanding of the Sacrament of Reconciliation. The message of forgiveness and reconciliation is a strong one in today’s gospel. Take a moment to think about it. When will you celebrate the sacrament of Reconciliation?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần. 

Thứ Hai.  1Tm. 2, 1-8; Lc. 7, 1-10.        Lh. Đa minh/Gđ. Xuân Tuyết

Thứ Ba.   1Tm. 3, 1-13; Lc. 7, 11-17.    Lh. Phê-rô
Thứ Tư.   1Tm. 3, 14-16; Lc. 7, 31-35. Các đẳng Lh./Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Năm. Lễ kính thánh Mát-thêu        Lh. Giuse/Gđ. Bà Hân
Thứ Sáu.  1Tm. 6, 2-12; Lc. 8, 1-3.       Xin tạ ơn/Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Tạ ơn&Bình an
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Gioakim - Lh. Maria - Lh. Teresa
                              Lh. Đa Minh Mão/Gđ. Thân Thấy

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                        Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Thành Chung/Lâm Đỗ         Sơ Liên
8. Ng. Hưng Thịnh/Đào Thị Lợi      Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Lê Đình Phong/Vũ Lan             Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr. Giang/Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Ng. Ngọc Yến    Sơ Liên

8. Ng. Thành Chung/Lê Thị Hiên     Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Đoàn Q Dũng/Ngô Thủy Tiên    Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ. Phong/Đoàn Th. Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,086            

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 9, sẽ do ban Ẩm thực, Vệ sinh và An ninh phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.   

Tết Trung Thu

Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào tối Chúa nhật, ngày 1 tháng 10, lúc 7 giờ, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người như múa lân, thi trang phục và tài năng. Nếu muốn tham dự tài năng, xin liên lạc với ông Ng. Trung Hải, đt: 918-830-5322. Ngoài ra còn có ăn bánh, phát quà và rước đèn.  Xin mời mọi người tham dự.  

Nghi Thức Tuyên Hứa Và Phép Lành.

Xin chú ý! Sẽ có nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho các giáo lý viên, thày cô và những cộng tác viên tham gia, cộng tác trong chương trình giáo lý và Việt ngữ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay, ngày 17 tháng 9. Chân thành cám ơn tấm lòng hy sinh của các thày cô, giáo lý viên và mọi người trong các ban: ẩm thực, vệ sinh và an ninh tình nguyện giúp đỡ trong mọi công việc để chương trình giáo lý và Việt ngữ được tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua: 

Gđ. Nguyễn Minh Anthony $1,200
Gđ. Nguyễn Ngọc Nga       $1,050
Gđ. Phạm Ngọc Quyền      $1,050
Gđ. Pham Liên                   $1,032
Gđ. Nguyễn Đăng Khoa     $1,032
Gđ. Vũ Chuẩn                    $1,000
Gđ. Vân&Ryan Lawler       $1,000
Gđ. Trương Văn Thanh     $1,000
Gđ. Lê Văn Thuận                $500
Gđ. Nguyễn Hữu Long         $500
Gđ. Lê Bá Khấn                   $500
Gđ. Lê Đình Phong              $350
Gđ. Dr. Tony Hồ                   $200

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Bán Thức Ăn.

Để gây quĩ cho giáo xứ, Ban Bảo trì và nhóm Ẩm thực sẽ ban thức ăn bánh hỏi thịt nướng sáng Chúa nhật hôm nay. Chân thành cám ơn mọi người, và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.  Xin mua ủng hộ.

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 24.  Xin những người được mời nấu những món ăn, hy sinh nhận lời giúp.  Chân thành cám ơn mọi người. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.

Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ  chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, vui lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ.  Sau đó sẽ có buổi hướng dẫn.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự thánh thiêng và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào vị thế rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không mang thức ăn, nước uống vào trong nhà thờ.  Không tụ tập nói chuyện ồn ào trong nhà thờ.  Không cho giấy lau tay vào bồn cầu. Thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....