Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 27 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 27 Thường niên. Năm A. Số 962

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 5, 1-7. Trong bài đọc 1 hôm nay, tiên tri I-sa-i-a cảnh cáo dân Do Thái là vườn nho của Thiên Chúa.  Thiên Chúa đã thương chăm sóc họ, nhưng họ không lắng nghe và cứ phản bội Người, nên Người đã bỏ họ.  Đó là nội dung của bài đọc  này.

Bài Đọc 2. Pl. 4, 6-9.  Trong đoạn thư gởi ngườI Phi-lip-phê, thánh Phaolô khuyên chúng ta đừng lo lắng chi, cứ phó thác mọi việc cho Chúa khi cầu nguyện, và ra sức sống công chính, thánh thiện theo gương Người.

Tin Mừng. Mt. 21, 33-34. Thợ làm vườn nho lúc đầu là dân Do Thái, đặc biệt là các lãnh tụ tôn giáo của họ.  Họ không làm lợi cho vườn nho là Nước Chúa mà còn giết các sứ giả và chính Con Thiên Chúa, nên Thiên Chúa giao Nước Chúa cho dân mới là Hội Thánh do Con Một Chúa lập nên. 

Đáp ca.  Vườn nho của Chúa là nhà Is-ra-en.     

Kinh Thánh tuần tới: Is. 25, 6-10; Pl. 4, 12-20; Mt. 22, 1-10. 

Suy niệm.

Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn “Người thợ làm vườn nho.” Thiên Chúa là chủ vườn nho. Vườn nho đầu tiên ám chỉ dân Do Thái, là dân riêng của Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và dẫn đưa họ về Đất Hứa. Vì yêu thương, Chúa đã sai các tiên tri đến dạy dỗ họ. Nhưng sự thương yêu và lo lắng của Chúa được đáp lại bằng sự phản bội và vô ơn. Họ giết các tiên tri và còn giết cả Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa để chiếm lấy vườn nho làm của riêng. Mỗi người chúng ta là một tá điền trong vườn nho của Chúa, là Giáo hội, là giáo xứ. Vì yêu thương, Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác, và muốn chúng ta sử dụng  để sinh hoa lợi và mở rộng vườn nho của Người, chứ không phải để chúng ta chỉ sử dụng theo ý riêng tư, tạo tư lợi, danh vọng cho bản thân. Chúng ta hãy suy nghĩ câu này: “Nào còn việc gì phải làm cho chúng ta mà ta mà Chúa đã không làm? Sao Chúa trông mong chúng ta sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại!”  Nếu chúng ta từ chối không sử dụng ơn lành theo ý Chúa, thì sẽ đến lúc Người sẽ lấy đi và trao cho kẻ khác. Và sẽ có ngày chúng ta phải bị phán xét về thái độ và cách sử dụng những ơn lành này.

Reflection.

Isaiah 5:1-7. In today’s first reading, the prophet Isaiah describes God as the owner of a beautiful vineyard that has been carefully tended. The owner does everything possible to produce a healthy crop of grapes. But he winds up with sour wild grapes. The first reading is also a parable in which Isaiah compares God's people to a vineyard that produces sour grapes. This happens because they have failed to produce good works. They ignore the poor and treat others unjustly. Does it sound as if Isaiah wrote this message for our times?

Philippians 4:6-9. If some of us spent as much time praying as we do worrying, we would experience God's peace in our hearts. Paul encourages us to thank God and ask God for all that we need. Instead of thinking so much about our troubles and failings, we are to think more about what is good in our lives. Most importantly, we are to keep on doing virtuous actions. What are some things that we worry about or are anxious about? What does St. Paul say we should do instead of worrying?

Matthew 21:33-43. Jesus compares God to a vineyard owner whose messengers go to the tenants of the vineyard to collect his share of the grapes at harvest time. But the tenants beat, stone, or murder the owner's messengers. When the owner sends his son, the tenants treat him as they did the messenger. They kill the son, hoping to keep the vineyard, his inheritance, for themselves. The son in the parable is Jesus, of course, and the messengers are God's prophets, who speak in God's name. Jesus is reminding us that the kingdom will be taken away from those who do not give God a harvest of good works. How can we accept Jesus and his messengers in our lives? What prayers can help us offer the harvest of our lives and work to God?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.  

Thứ Hai.   Thánh lễ 8 giờ sáng.            Xin tạ ơn/Gđ.Lê H Bình
Thứ Ba.    Gn. 3, 1-10; Lc. 10, 38-42.   Đọc kinh&Chịu lễ
Thứ Tư.    Gn. 4, 1-11; Lc. 11, 1-4.       Đọc kinh&Chịu lễ.
Thứ Năm. Ml. 3, 13-20; Lc. 11, 5-13.    Xin như ý/Gđ. Huỳnh T Dũng
Thứ Sáu.  Ge. 1, 13-15; Lc. 11, 15-26. Xin bằng an/Gđ. Huỳnh T Dũng
Thứ Bảy.  5 giờ chiều. Lh. Mát-ta/Gđ. Bà Trinh (Bà Kỷ) TX.
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Rosa - Maria – Teresa – Xin bình an/Gđ. Lê H Bình
                              Lh. Giuse Riễm/Gđ. Bà My – Lh. Tê-rê-sa, mới qua đời.
                

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                        Cho Rước Mình Thánh                     

5. Hội Hiền Mẫu                                 Sơ Liên
8. Lê Huy Bình/Trần H Trang             Sơ Liên/Sơ Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng. Trường Giang/Ng. Hồng Ân  Sơ Bạch Tuyết Ng. Tr Hải/Ng. Tr Giang

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Lâm Đỗ               Sơ Liên

8. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ Thu Hương      Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Các lớp giáo lý                             Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ Phong/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,589      

Quĩ Xây Dựng:   Đội Lân Trung Thu: $203

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 14, sẽ do nhóm Linh thao phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.   

Chúa Nhật Bác Ái Công Giáo.

Hàng năm vào đầu tháng 10, cơ quan Bác ái Công giáo của địa phận xin tiền để hỗ trợ cho các chương trình mục vụ giúp đỡ người nghèo địa phương như: cung cấp tài chánh, quần áo cho người nghèo khổ, vô gia cư, bệnh tật, những người mẹ có con sơ sanh bị bỏ rơi không nơi nương tựa và những di dân. Do đó sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin quảng đại

Thánh Lễ Thứ Hai Và Trong Tuần.

Xin Chú Ý! Các linh mục trong địa phận sẽ dự tuần tĩnh tâm, vì thế Thánh lễ Thứ Hai sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Thứ Ba và Thứ Tư đọc kinh lúc 5 giờ 30 chiều và sau đó có nghi thức rước lễ.   

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.


Gđ. Nguyễn Kim Nhật      $1,050
Gđ. Nguyễn Minh Phương  $300

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Cám Ơn.

Trong lần bán thức ăn Chúa nhật tuần vừa qua Nhóm Bảo trì và Ẩm thực đã thu được số tiền là $5,291. Chân thành cám ơn mọi người, và xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.

Ca Đoàn Thiếu Nhi, với 25 em tham gia, đã tập hát lần đầu vào Chúa nhật tuần rồi. Các em rất hăng say và chăm chỉ tập.  Chúa nhật tuần tới, ngày 15, các em sẽ phụ trách hát lễ 10 giờ sáng.  Xin quý phụ huynh đưa các em ca viên đến nhà thờ lúc 9 giờ 30 để ôn lại các bài thánh ca trước Thánh lễ.  Xin cám ơn.

Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách Và Cho Chịu Lễ.

Tuần này là tuần cuối cùng ghi danh những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, trong các Thánh lễ vọng 5 giờ chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật.  Xin ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ.  Những người đương nhiệm, xin cũng vui lòng ghi tên lại. Sẽ có buổi hướng dẫn cho các người ghi tên đọc sách sau Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 15.  Xin tham dự.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức và Khai tâm (Lớp 2).

Thân mời tất cả quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức và Khai tâm tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật hôm nay.  Lớp Thêm sức tại phòng bát giác của nhà thờ cũ.  Lớp Khai tâm trong nhà nguyện. Quý phụ huynh sẽ được thông báo về chương trình học của các em cùng một số điều cần thiết mà các em cần hội đủ cho việc lãnh nhận các Bí tích.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Chân Thành Phân Ưu.  

Bà Theresa Nguyễn Xuân Loan (Bà Quế) đã qua đời tuần vừa qua.  Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các con và gia đình, các cháu và thân bằng quyến thuộc trong tang quyến. Nguyện cho linh hồn Theresa sớm được hưởng Thánh nhan Chúa trên Nước trời. 

Chương trình cầu nguyện và Thánh lễ An táng như sau: 

  • Cầu nguyện Thứ Năm và Thứ Sáu lúc 7 giờ 45 tối tại nhà quàn Floral Haven. 
  •  Thánh lễ An táng Thứ Bảy, lúc 10 giờ sáng.

Sau đó sẽ hỏa táng tại nghĩa trang Floral Haven. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....