Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 32 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 32 Thường niên. Năm A. Số 967

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Kn 6, 13-17. Bài đọc 1 trích sách Khôn ngoan hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Đức Khôn Ngoan sẵn sàng đến với những ai biết tìm kiếm nó, để nó giúp sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Thiên Chúa đến cứu thoát.  Đó là ý nghĩa của bài đọc 1.

Bài Đọc 2. 1Tx 4, 12-17. Trong đoạn thư gởi người Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu chớ buồn phiền sợ sệt, mà phải lo chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Chúa Giêsu.  Người đã sống lại thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người.

Tin Mừng. Mt 25, 1-13. Những cây đèn đầy dầu của 5 cô khôn ngoan trong Tin mừng nhắc chúng ta biết dự trữ những việc bác ái, hy sinh và quảng đại, trong tinh thần tỉnh thức sẵn sàng đón chờ giây phút Thiên Chúa đến cứu thoát chúng ta, vì Thiên Chúa đến bất ngờ, vào ngày giờ chúng ta không biết trước.

Đáp ca. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa.   

Kinh Thánh Tuần Tới. Cn. 31, 10-13; 1Thêx. 5, 1-6; Mat. 25, 14-30.

Suy Niệm.

Bài Tin Mừng là một dụ ngôn của Chúa Giêsu để dạy chúng ta một bài học là phải luôn sẵn sàng chờ đợi ngày giờ Chúa đến. Ngày tận thế, ngày Chúa đến để phán xét toàn thể nhân loại, ngày nào Chúa trở lại thì không ai biết được, chỉ cần nhớ rằng ngày đó rất bất ngờ. Đàng khác, dụ ngôn này cũng muốn nhắc tới ngày chết của mỗi người, ngày ấy cũng rất bất ngờ, không ai biết trước được. Chúa Giêsu ân cần nhắn nhủ chúng ta: hãy khôn ngoan như năm cô trinh nữ đem đèn và trữ cả dầu. Một ngày nào đó cuộc đời chúng ta sẽ chấm dứt, chúng ta không biết ngày đó là ngày nào, nên chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta phải lo tính cho linh hồn mình, phải luôn sẵn sàng bằng cách luôn gìn giữ dầu của cây đèn đức tin của chúng ta luôn luôn cháy sáng. Dầu là đời sống tốt lành, khiêm nhường, thánh thiện, bác ái, sống và trung thành với giới răn của Chúa trở thành những chứng nhân cho Chúa Kitô.  Bởi vì chỉ có những người có đức khôn ngoan của Thiên Chúa mới nhận ra, và sắm sửa cho mình loại dầu thiêng liêng này, để đốt cháy sáng đời sống đức tin.  Biết sống như thế mới bảo đảm được hạnh phúc đời đời.

Reflection.

Wisdom 6:12-16. Several writings of the Hebrew Scriptures are called "wisdom" books because they help us think about and understand humanity's long search for wisdom. Wisdom is the God-given gift to know what is right and to do it. Today's poetic reading pictures wisdom as a woman. She is splendid and eternal. Wisdom willingly appears to those who "keep vigil" for her. Wisdom comes to those who seek her in the scriptures, in prayer, and in a life focused on God. A wise person tries to make the best choices for his or her actions and life. What are some ways we can get mixed up when we try to understand what is the right thing to do? Have you ever prayed to know what to do? What are some ways people become wise? Have you ever learned from the experience of making a wrong choice?

1 Thessalonians 4:13-18.   One of the hardest experiences in life is the death of a loved one. Paul understood this very well and assured the Thessalonians that their loved ones who had died in Christ would rise again. How can Paul’s letter be a source of hope for you?

Matthew 25:1-13. Why do we need the gift of wisdom? Why do we need to be prepared daily for Christ's coming? The parable in today's Gospel provides some answers. According to the parable, five foolish bridesmaids go out to meet the bridegroom without bringing any extra oil for their lamps (the bridegroom in this story represents Christ). When the bridegroom finally arrives at midnight, the foolish bridesmaids have to run off in the opposite direction to purchase more oil. By the time they get back, the door to the wedding celebration is locked. And the groom says to them "I do not know you."

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.  Các Lh – 4Lh. Giuse – Lh. Anre&Matta/Gđ.Trần H Cường

Thứ Ba.   Lh.Tiền nhân – Lh. Maria – Lh. Ông bà Tổ tiên/Gđ. 306
Thứ Tư.   Các Lh.–Lh.Gioan Bao/Gđ.Huê V –Lh.Maria&Các Lh.Gia tộc/Gđ.Hinh-Tường
Thứ Năm.Lh.Đaminh–Lh.Phaolo/Gđ.Huệ Vũ-Lh.Batolomeo&Teresa/Gđ.Trần H Cường
Thứ Sáu. Các Lh Sơ sinh – Các Lh./Gđ. Huệ Vũ – Lh. Vinh sơn
Thứ Bảy. CácLh .– Lh.Anton&Maria/Gđ.Trần H Cường - Lh.Dominico/Gđ. Bà Cao
                 Lh.Toma&Theresa/Gđ.Bảo&Hồng
Chúa Nhật. Lh.Giuse -Teresa -Maria–2Lh.Giuse&Maria&Tiên nhân- Lh. Maria/Tr. Thu
                    Các Lh./Ng. Luân – Lh.Mồ côi/Gđ.Tr. Chiểu – Lh.Phero/Gđ.Hạnh Tuyền
                    Lh.Tiền nhân NN/Gđ.Long&Hoài -Lh.Gioan Bao An/Gđ.Huệ Vũ

Phụng Vụ Tuần Này.       

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Danh Nhân/Đỗ Kim Loan       Sơ Liên/ Vũ Khương
8. Ng. Minh Phú/Ng. Minh Ngọc       Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Các lớp giáo lý                            Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Th Ban/Đoàn Th Nguyệt

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Nhân/Trần K Thảo       Sơ Liên/ Ng. Thanh Ban

8. Lê Huy Bình/Trần H Trang            Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Trần V Thái
10. Ng. Tr Giang/Trần Mai Khanh     Sơ Bạch Tuyết/Đoàn Q Dũng/Phạm V Tiến

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,724

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 18, sẽ do Hội Đền tạ phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Hội Hiền Mẫu.

Hội Hiền Mẫu sẽ bán thức ăn sáng Chúa nhật tuần này.  Chân thành cám ơn những người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp những công việc khác.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  Xin mua ủng hộ.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Hoàng Long&Lưu (18) $1,200
Gđ. Lê Liên                         $1,050
Gđ. Lê Văn Thuận              $1,000
Gđ. Hồ Phong                     $100

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.
    

Ca Đoàn Thiếu Nhi.

Các em sẽ phụ trách hát lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay.  Chân thành cám ơn các em, phụ huynh và những người tập hát cho các em.

Bảo Trợ Lịch Phụng Vụ 2024.

Giáo xứ đang tiến hành thực hiện lịch phụng vụ năm 2024, và cần sự bảo trợ của cá nhân, cửa tiệm, văn phòng, công ty hay nhà hàng muốn đăng quảng cáo trong lịch. Danh sách các ân nhân đã nhận bảo trợ tuần này và số tiền:

Cali Pronail & Spa                $1,000
5 Star Air                              $1,000
The CT Nail Louge               $1,000
Nguyen Custom Cabinetry      $500
Nhà Hàng Trang Lê                 $500
Phở Đa Cao                            $500
Nhà Hàng Việt Hương            $500
Lee Nguyen Realto Associate $500

Xin Thiên Chúa ban ơn lành. Muốn ủng hộ hay bảo trợ, xin liên lạc với linh mục chánh xứ, hay chị Nguyễn Ngọc Yến, điện thoại: 918-519-7880.

Trao Thừa Tác Vụ Đọc Lời Chúa Và Trao Thánh Thể.

Xin tất mọi người đã ghi danh đọc Lời Chúa và trao Thánh Thể vui lòng tham dự nghi thức trao ban Thừa tác trong Thánh lễ 8 hay 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 3 tháng 12. Chân thành cám ơn sự hy sinh của mọi người.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh.

Tuần này nhóm hoạt cảnh sẽ ở lại tập dượt sau giờ học đến 5 giờ chiều.  Xin cha mẹ đến đón các em lúc 5 giờ chiều.  Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa ban ơn lành cho mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.

Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ tối Thứ Sáu, ngày 8 đến 10 tháng 12, và sẽ do linh mục Nguyễn Quốc Linh dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Linh mục Nguyễn Quốc Linh thường giảng thuyết trong Ngày Thánh Mẫu, tại dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

Cung Nghinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ vào Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11, nhưng sẽ mừng vào Chúa nhật, ngày 26, Lễ Chúa Ki-tô Vua. Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mọi người tham dự để tôn kính và vinh danh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta. Xin các ngài cầu bầu giúp cho chúng ta noi gương các ngài sống đạo và  trung thành với Chúa Kitô.  Hội Đồng mục vụ sẽ phụ trách khiêng kiệu.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....