Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 31 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 31 Thường niên. Năm A. Số 966

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Ml. 1, 14-2, 8-10. Ngôn sứ Malaki khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái. Họ đã không hướng dẫn dân Chúa tôn thờ Chúa là Cha và là Đấn tạo Thành.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Tx. 2, 7-13. Thánh Phaolô hy sinh hhướng dẫn đoàn chiên Chúa phó giao, như ‘’mẹ hiền ấp ủ con thơ’’.  Nhờ đó dân Chúa sẵn sàng đón nhận Lời Chúa.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng. Mt. 23, 1-12. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo dân chúng và các môn đệ hãy làm những gì các kinh sư và biệt phái dạy bảo, nhưng không nên bắt chước việc họ làm, vì họ nói mà không làm, và vì họ háo danh, giả hình và kiêu ngạo.

Đáp caLạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa

Kinh thánh tuần tới: Kn. 6, 12-16; 1Tx. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13.

Suy Niệm.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên án gắt gao thói khoe khoang, giả hình và vụ lợi của những người Biệt phái. Ngược lại thái độ ấy của người biệt phái, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy theo gương Chúa khiêm nhường hạ mình làm tôi tớ phục vụ cho nhau. Người càng làm lớn càng phải biết phục vụ anh chị em nhiều hơn. Chúa Giêsu đã không chỉ dạy các môn đệ phục vụ lẫn nhau mà chính Ngài đã cúi mình rửa chân cho họ. Một hành vi khiêm tốn đến nỗi các môn đệ phải kinh ngạc.  Qua Lời Chúa dạy, chúng ta phải tự hỏi mình: đời sống chúng ta có gì là giả hình hoặc đóng kịch không? Lời nói và việc làm của chúng ta đồng nhất hay khác biệt? Chúng ta hãy nhớ: chúng ta có thể sống đóng kịch, che đậy, giấu giếm người này người nọ, nhưng chúng ta có thể sống mãi như thế và dấu diếm Chúa được không? Không! Chúng ta phải cố sống thành thực với Thiên Chúa cũng như mọi người. Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã đến trần gian để phục vụ và hiến mạng sống mình vì chúng ta, giúp chúng ta biết noi gương Ngài luôn sống bác ái, quảng đại vì hạnh phúc của anh chị em chung quanh.

Reflection.

Malachi 1:14b-2:2b, 8-10. Malachi reminds us how easy it is to forget God's blessings and to turn aside from God's ways. In our first reading the prophet is addressing some of the evils of his day. He says that the people are not serious about giving God glory because their leaders are misguiding them. They have broken the covenant with God and have broken faith with one another. The prophet calls for repentance. Malachi repeats the phrase "lay it to heart" twice in today's reading. What does that mean? How can we take the word of God to heart in our prayer and actions?

1 Thessalonians 2:7b-9, 13. Although Paul was a brilliant apostle, he did not try to influence people by throwing his weight around. He guided the Christian communities with gentleness and fatherly love. He showed his respect for them because he recognized that the word of God was at work within them. What else beside the word of God did Paul want to share with the Thessalonians? Why? What does it mean when Paul says that the word of God is at work within those who believe? Have you ever met anyone in whom the word of God seemed to be at work? What would help us to become persons and a people in whom the word of God is at work?

Matthew 23:1-12.  Today's gospel reminds us that the good example of one person can have far reaching effects. The advice Jesus gives is that our lives--not just our words--should bring the good news to others. In other words, we should practice what we preach. When we fail to do this, we rob our beliefs of their power to affect others. Recall people in your own life who have brought you closer to God. What does Jesus say about service? About humility? How will you act so that your life can be a message of faith to everyone you meet?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Các Lh. – Xin tạ ơn/Gđ. Quốc&Vân

Thứ Ba.    Lh. Giuse Danh/Gđ. Bà Gẫm – Lh. Maria Thủy/Gđ. Bà Ry
Thứ Tư.    Lh. Giuse – Lh. Maria&Phaolo/Gđ. Trần C Thừa
Thứ Năm. Lh. Mồ côi&Tiên nhân – Lh. Giuse&Phero/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Sáu.  Các Lh. – Các Lh. Ân nhân/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Bảy. Lh.Micae&Phaolo/Phương Phạm-Lh.Giacobe&Phero&Phaolo/Trần Thừa
Chúa Nhật.Lh. Giuse -Teresa -Maria – Lh.Tiên nhân/Gđ.Trần Chiểu – Lh. Maria
                   Các Lh. Tiên nhân/Gđ. Phạm V Định – 2Lh Phanxico Xavie/Gđ.Bà Ry

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                     

5. Hội Hiền Mẫu                                       Sơ Liên/Ng. Thanh Ban
8. Ng.Thành Chung/Ng.Minh Phương      Sơ Liên/Sơ Phượng/ Phạm V Tiến
10. Ng. Thanh Ban/Hoàng Mai                 Sơ Bạch Tuyết Ng. Trung Hải/Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Đỗ Kim Loan       Sơ Liên/Vũ Khương

8. Ng. Minh Phú/Trần Hồng Trang    Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr Trực
10. Các lớp Giáo lý                         Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,165      

Lễ Các Thánh:  $2,062     

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 11, sẽ do Hội đồng Mục vụ và Bảo trì phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Hội Chợ Mùa Thu.

Theo ban tổ chức cho biết hội chợ Mùa Thu vừa qua đã thu được số tiền là: $15,076. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc, nhất là những người đã giúp đỡ chuẩn bị và dọn dẹp hội trường, các em điều khiển các trò chơi, những người đã hy sinh nấu những món ăn, chuẩn bị ẩm thực, và ân nhân đã tặng 4 con dê.  Xin Chúa trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.

Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lể 10 giờ sáng hôm nay lúc 11 giờ 30.  Xin cha mẹ phụ huynh mau mắn đem các em đến đúng giờ, và mau lẹ đón các em về lúc 2 giờ trưa. Vì lý do an toàn, xin đừng để các em phải đợi lâu sau khi tan học, và xin vui lòng tuân theo sự chỉ dẫn lưu thông của ban an ninh.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Đỗ Kim Huyền           $1,050
Gđ. Nguyễn Dương         $1,000
Gđ. Trần Văn Sinh&Thúy $1,000
Gđ. Nguyễn Hồng Diệp      $500
Gđ. Lê Văn Ý&Thiêm         $500
Gđ. Tăng Hải                      $200

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.    

Ca Đoàn Thiếu Nhi.

Chúa nhật này, các em sẽ tập hát từ 1 giờ trưa đến 2 giờ. Chúa nhật tuần sau ngày 12, các em sẽ phụ trách hát lễ 10 giờ sáng.  Xin phụ huynh đưa các em đến nhà thờ lúc 9 giờ 30 sáng để ôn lại các bài hát trước Thánh lễ.

Bảo Trợ Lịch Phụng Vụ 2024.

Giáo xứ đang tiến hành thực hiện lịch phụng vụ năm 2024, và cần sự bảo trợ của cá nhân, cửa tiệm, văn phòng, công ty hay nhà hàng muốn đăng quảng cáo trong lịch. Danh sách các ân nhân đã nhận bảo trợ và số tiền:

LT Insurance Group  $1,000
Spa Avalon Nails          $500
Cali Pronail & Spa        $500
Miami Nails                  $500
Chợ Quê Hương         $500
Phở Nhi                       $500
Asian Cuisine              $500

Xin Thiên Chúa ban ơn lành. Muốn ủng hộ hay bảo trợ, xin liên lạc với linh mục chánh xứ, hay chị Nguyễn Ngọc Yến, điện thoại: 918-519-7880.

Hoạt Cảnh Giáng Sinh.

Tuần này nhóm hoạt cảnh sẽ chọn một số em tham gia hoạt cảnh Giáng sinh. Chúa nhật tuần sau, các em sẽ ở lại tập dượt sau giờ học đến 5 giờ chiều.  Xin cha mẹ đến đón các em lúc 5 giờ chiều.  Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa ban ơn lành cho mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng.

Tuần tĩnh tâm mùa Vọng sẽ được tổ chức từ tối Thứ Sáu, ngày 8 đến 10 tháng 12, và sẽ do linh mục Nguyễn Quốc Linh dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Linh mục Nguyễn Quốc Linh thường giảng thuyết trong Ngày Thánh Mẫu, tại dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc.  Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....