Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay. Năm B. Số 983

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Xh. 20, 1-17.  Bài đọc sau đây thuật lại sự việc sau khi Thiên Chúa cứu dân Do thái khỏi đời sống nô lệ bên Ai cập, Người ban cho họ 10 điều răn, để giúp họ trung thành thờ phượng kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ, sống bình an, hòa thuận với mọi người. Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.

Bài Đọc 21Cr. 1, 22-25.  Trong khi dân Do thái và Hy lạp tìm dấu lạ và khôn ngoan thế gian, thánh Phaolô rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa.  Đó là ý nghĩa của bài đọc thứ 2 tuần này.

Tin MừngGa. 2, 13-25.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu lên Đền Thờ, thấy dân chúng buôn bán trong đó, thì nổi giận đánh đuổi họ, vì Người muốn mọi người tôn trọng sự trang nghiêm, và thánh thiêng của Đền Thờ, là thân thể Người, là nhà cầu nguyện, và là Nhà Chúa ngự.      

Đáp ca. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.  

Kinh Thánh tuần tới:  2Sb. 36, 14-23; Ep. 2, 4-10; Ga. 3, 14-21.

Suy Niệm

Nhà thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị và là nơi chúng ta đến để cầu nguyện, thờ phượng Chúa. Qua việc thanh tẩy đền thờ trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta phải luôn gìn giữ sự thánh thiêng của ngôi nhà thờ, để lời cầu nguyện và sự thờ phượng của chúng ta đẹp lòng Chúa và được Chúa nhận lời. Khi đến Nhà thờ chúng ta phải có thái độ tôn kính và mến yêu. Nhưng quan trọng hơn vẫn là ngôi Đền thờ thiêng liêng, là chính tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự, vì thế chúng ta phải luôn luôn thanh tẩy để xứng đáng với Chúa. Tin mừng kêu gọi chúng ta hãy ăn năn thống hối thanh tẩy tâm hồn khỏi những thói hư tật xấu, tham lam, gian dối và ích kỷ hay coi trọng tiền bạc hơn Chúa. Hãy thanh tẩy những sự kiêu căng, ghen ghét, thù hằn làm ô uế cung thánh của Chúa. Trong mùa Chay này, ta hãy cố gắng thanh tẩy bản thân, để tâm hồn và thân xác ta trở thành một Đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự.

Reflection.

Exodus 20:1-3, 7-8, 12-17If you have ever wondered where the Ten Commandments appear in the Bible, here is the answer in today's first reading from Exodus. These are the commandments as God delivered them to Moses on Mount Sinai. Recall that the first three commandments guide us in our relationship with God and our duties towards him. The remaining commandments guide our relationships with others and our responsibilities towards them.  Which of God's laws do you think the world is most in need of right now? Why?  What does this reading have to say about why the Sabbath day is holy? How do you and your family keep Sundays holy?

1 Corinthians 1:22-25. In Jesus' time, the Greeks were the intellectual and artistic leaders of the world. They took great pride in their wisdom. But they lacked faith. Paul's letter informs his readers that for Jews and Greeks alike, Christ crucified is a "stumbling block" to their worldly wisdom. They could not imagine believing in a God who would lay down his life out of love for his people. Is there anything in Jesus himself or in his teachings that is a stumbling block or an obstacle to you at this point in your life? Explain.

John 2:13-25. Watch out for Jesus in today's gospel! He has come up to the temple at Passover time and he is very angry about what he sees there. So he brandishes a whip to drive the money changers and sacrificial animals out of the temple. "Stop turning my Father's house into a marketplace!" he says with frightening authority. His disciples attribute his emotional outburst to zeal or intense passion for the house of God. Does the fiery anger of Jesus surprise you? Why or why not? Are there times when it is right to express justified anger? Explain. How do you think believers should show love and respect for God's house? 

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   2V. 5, 1-15; Lc. 4, 24-30.        Lh. Đa Minh&Anna
Thứ Ba.    Đn. 3, 25-43; Mt. 18, 21-35.   Lh. Phanxico Xavie
Thứ Tư.    Ds. 4, 1-9; Mt. 5, 17-19.         Lh. Maria&Các Lh/Gđ. Bà Ry
Thứ Năm. Gr. 7, 23-28; Lc. 11, 14-23.    Các Lh.
Thứ Sáu.  Hs. 14, 2-10; Mc. 12, 28-34.  Lh. Catarina
Thứ Bảy.     5 giờ chiều.      Lh. Giuse – Teresa
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Giuse- Teresa- 2 Lh. Catarina
                     

Phụng Vụ Tuần Này.

         Đọc Lời Chúa                          Trao Thánh Thể                     

5. Hội Hiền Mẫu                               Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Danh Nhân/Lê Thị Hiên        Sơ Phượng/Sơ Liên/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Công Hải/Ng. Kim Giao      Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ Phong/Lê Th Xuân
Reflection: Alex Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan       Sơ Liên/ Ng. Thanh Ban

8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Th Tho       Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần Văn Thái
10. Ng. Th Ban/Ngô Thủy Tiên         Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt
Reflection: Nguyễn Hồng Ân.

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,454

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 10, sẽ do Hội Đền tạ phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 21, đến Chúa nhật Lễ Lá, ngày 24 tháng 3, và sẽ do linh mục Phạm Quang Hồng, đến từ Úc châu hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự. 

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.

Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ  Chúa nhật tuần này, ngày 3 và Chúa nhật tuần tới, ngày 17, cho tuần tĩnh tâm mùa chay sắp đến.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí máy bay cho linh mục hướng dẫn Phạm Quang Hồng, và các linh mục đến giúp giải tội, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Xin kêu gọi những gia đình chưa tham gia hay chưa đủ số tiền $1,030, quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Đặng Thanh Danny&Quyên $1,032
Gđ. Phạm Thái&Ngọc                 $1,000
Gđ. Nguyễn Văn Phước&Hoài      $500
Các sơ Mến Thánh Giá                 $100 (Vé số)
Gđ. Đoàn K Thoa                          $100 (Vé số)
Gđ. Đỗ Trọng Quýnh                     $100 (Vé số)
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.    

Chương Trình Làm Lá.

Công việc làm lá tiến hành rất tốt đẹp nhờ vào những sự hy sinh của mọi người.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc. Công việc làm lá sẽ tiếp tục vào Thứ Hai, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Vì đây là công việc hàng năm của giáo xứ, và cần nhiều người giúp, xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.   

Ngắm Đứng-Dâng Hạt. 

Xin chú ý! Sẽ có ngắm đứng và dâng hạt bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 11, lúc 5:30 chiều. Thánh lễ sau đó sẽ vào lúc 6 giờ 15 chiều. Những ai muốn tham dự phụng vụ suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và Đức Maria cách đặc biệt này, xin chuẩn bị tham dự. 

Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc kiêng thịt các ngày Thứ Sáu trong mùa chay. Mùa chay kêu gọi mọi người siêng năng làm những việc đạo đức như cầu nguyện, thực hành Lời Chúa, viếng Đàng Thánh Giá, lần hạt, tham dự Thánh lễ hằng ngày, sống bác ái, quảng đại, hãm mình từ bỏ các thói hư tật xấu, hy sinh thời giờ giúp làm lá, và tham dự tuần tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. / Mỗi chiều Thứ Sáu sẽ đi đàng Thánh Giá, suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su, lúc 5 giờ 30 chiều, trước Thánh lễ 6 giờ.  Xin mời tham dự.

Đổi Giờ.

Theo chương trình tiết kiệm thời giờ, Chúa nhật tuần tới, ngày 14, sẽ đổi giờ vào lúc 2 giờ sáng. Để không bị trễ tham dự Thánh lễ Chúa nhật, tối Thứ Bảy, trước khi đi ngủ, vặn đồng hồ lên 1 tiếng.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....