Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm B. Số 984

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 2Sb. 36, 14-23.  Bài đọc trích Sử Biên Niên cuốn thứ 2 nói về sự bất trung của dân Do thái với Thiên Chúa.  Nhưng Thiên Chúa vẫn thương sai sứ giả đến kêu gọi họ sám hối trở về với Người, để Người giúp họ xây dựng lại cuộc sống và Đền Thờ.  Đó là nội dung của bài đọc một hôm nay.

Bài Đọc 2.  Ep. 2, 4-10.  Trong đoạn thư này, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa rất nhân hậu và yêu thương chúng ta, nên dù chúng ta có phạm tội, Người vẫn thương cho Con Một Người chịu chết trên thập giá chuộc tội.  Ai tin thì được cứu sống.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Tin Mừng.  Ga. 3, 14-21.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ông Nicôđêmô biết: Người sẽ chịu chết treo trên khổ giá để ai tin thì được sống, như ông  Môisen đã treo rắn đồng lên cao, để ai bị rắn độc cắn mà nhìn thì khỏi chết. 

Đáp ca. Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

Kinh Thánh Tuần Tới:  Gr. 31, 31-34; Dt. 5, 7-9; Ga. 12, 20-23. 

Suy Niệm.

Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa đối với con người sẽ không bao giờ phai nhạt dù cho cuộc đời có đổi thay. Tình yêu của Thiên Chúa vẫn như mưa tưới gội trên mọi người, người lành cũng như kẻ ác. Ngài không áp đặt, cưỡng bách con người phải theo Ngài. Trái lại, Ngài cho họ được quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Vì thế, người tin theo Chúa, thì sẽ được cứu rỗi. Còn người không tin thì tự kết án và đi đến sự diệt vong. Chúa Giêsu, vì yêu thương, đã vâng lời và khiêm nhường xuống trần hy sinh chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Nhưng Chúa không thể cứu được con người nếu không muốn hay từ chối. Xin Chúa soi sáng để chúng ta tự do chọn và can đảm đi con đường dẫn đến hạnh phúc trường sinh. Con đường đó chính là con đường mang tên Giêsu.

Reflection.

2 Chronicles 36:14-17,19-23This reading paints a shameful picture of God's people repeatedly piling up one sin upon another. No matter how many messengers He sends them, they refuse to hear God's call to repentance. Like a parent who has run out of ways to discipline his or her children, God has "no remedy." So he allows them to be defeated by their enemies and taken into exile for seventy years. Only after they repent sincerely does God free his people through Cyrus, king of Persia. And Cyrus orders them to rebuild their Temple in Jerusalem to "fulfill the word of the Lord."  Who are the messengers and prophets in today's world who call us to turn back to God and live faithfully?

Ephesians 2:4-10In the second reading, Paul tells us that we are God's handiwork. And our goal in life is, by God's grace, to "lead the life of good deeds" which God has planned for us. Who do you know or know of who is "rich in mercy"? How does he or she show mercy?

John 3:14-21. In teaching Nicodemus, Jesus uses a familiar story from the Old Testament about Moses. When Moses lifted up a bronze snake in the desert for all to see, those who had been bitten by snakes were healed. Jesus says that he too must be lifted up so that all might have eternal life through him. He will be lifted up on the cross. But he will also be lifted up in his resurrection and in his ascension to the Father. Whoever looks at him in faith will receive eternal life.  Followers of Jesus recognize him as the light that came into the world. They live truthfully in the light, unlike those who choose the darkness and do evil deeds.  How do members of your family and parish show that they are living in the light? What can we do to help others choose to live truthfully in the light?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai.   Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54. Đa Minh&Maria&các Lh.

Thứ Ba.    Ed. 47, 1-12; Ga. 5, 1-16.   Lh. Giuse
Thứ Tư.    Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.   Lh. Tiên nhân
Thứ Năm. Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47. Lh. Giuse&Teresa
Thứ Sáu.  Kn. 2, 1-22; Ga. 7, 1-30      Lh. I-nê
Thứ Bảy. 5 giờ chiều.   Lh. Giuse – Teresa- Lh. Giuse/Gđ. Âu Th Trường
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Giuse- Teresa- 2 Lh. Catarina
                                             Lh. Giuse&Teresa/Gđ. Âu Th Trường

Phụng Vụ Tuần Này.

         Đọc Lời Chúa                        Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan     Sơ Liên/ Ng. Th. Ban
8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Th Tho     Sơ Phượng/Sơ Liên/ Trần Văn Thái
10. Ng. Th Ban/Ng. Kim Giao         Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ Phong/Lê Th Xuân
Reflection: Nguyễn Hồng Ân

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến    Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Lê H Bình/Trần H Trang               Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr Giang/Ngô Thủy Tiên      Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/
Reflection: Annie Nguyễn
        

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,515

Gđ. Trần Công Hải&Trúc bảo trợ vé máy bay cho linh mục hướng dẫn tĩnh tâm $2,000

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 16, sẽ do Hội đồng mục vụ và Bảo trì phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Ngắm Đứng-Dâng Hạt. 

Xin chú ý! Sẽ có ngắm đứng và dâng hạt bắt đầu từ Thứ Hai tuần này, ngày 11, lúc 5:30 chiều. Thánh lễ sau đó sẽ vào lúc 6 giờ 15 chiều. Những ai muốn tham dự phụng vụ suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và Đức Maria cách đặc biệt này, xin đến đúng giờ.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Bảo Danh              $1,000
Gđ. Nguyễn Văn Ngự     $750
Gđ. Hải Tăng                   $200
Gđ. Trần Công Thừa       $200
Gđ. Nguyễn Thị Phượng $100
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 21, đến Chúa nhật Lễ Lá, ngày 24 tháng 3, và sẽ do linh mục Phạm Quang Hồng, đến từ Úc châu hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ để tham dự. 

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.

Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ  Chúa nhật tuần này cho tuần tĩnh tâm mùa chay sắp đến.  Xin mọi người rộng lượng và quảng đại. Nếu ai muốn giúp đỡ chi phí các linh mục đến giúp, xin liên lạc với linh mục quản nhiệm. Tuần trước thu được số tiền $1,845.  Chân thành cám ơn mọi người.  

Chương Trình Tĩnh Tâm.

Đề tài:  TRỞ VỀ. Do linh mục Phạm Quang Hồng hướng dẫn
Từ chiều Thứ Năm, ngày 20, tới Chúa nhật, ngày 24, tháng 3
Thứ Năm & Thứ Sáu:   7:15 chiều- Thánh lễ. / 8 giờ tối giảng tĩnh tâm
Thứ Bảy: 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa -giảng tĩnh tâm
                12 giờ- Ăn trưa.  12 giờ 45 đến 1 giờ 45 - Giới trẻ. 
                5 giờ chiều- Thánh lễ vọng –  8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
 Chúa nhật: 8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ.  2 giờ 30-Nghi thức thống hối và xưng tội.

Thừa Tác Viên Cho Chịu Lễ Và Đọc Lời Chúa.

Ban Phụng vụ xin được nhắc tất cả các Thừa tác viên cho Rước lễ, và các Thừa tác viên đọc Lời Chúa, khi được cắt cử xin vui lòng ngồi vào ghế đã dành riêng, và khi đọc Lời Chúa xong, xin về ghế đã dành riêng, trừ các ca viên trong ca đoàn. Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của mọi người. 

Chương Trình Làm Lá.

Công việc làm lá tiến hành rất tốt đẹp nhờ vào những sự hy sinh của mọi người.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc. Công việc làm lá sẽ tiếp tục vào Thứ Hai, bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Vì đây là công việc hàng năm của giáo xứ, và cần nhiều người giúp, xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.    

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....