Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm B. Số 985

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Gr. 31, 31-34. Trong bài đọc này, ngôn sứ Giêrêmia loan báo Thiên Chúa sẽ lập giao ước mới với nhân loại.  Qua đó, Người sẽ tha tội cho mọi người, cho họ nhìn biết và tuân giữ luật của Người để được sống muôn đời.

Bài Đọc 2.  Dt. 5, 7-9.  Trong thư gởi người Do thái, thánh Phaolô cho chúng ta biết: để cứu loài người được sống, Chúa đã phải chịu khổ hình, phải vâng lời cho đến chết và chết trên khổ giá.  Đó là nội dung bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng. Ga. 12, 20-33. Trong bài Tin mừng của thánh Gioan, Chúa Giêsu ví Người như hạt lúa.  Hạt lúa phải chết đi mới sinh được bông trái.  Người cũng phải chết trên thập giá mới đem lại sự sống vĩnh cửu cho mọi người và làm vinh danh Thiên Chúa Cha.  Chúng ta cũng thế: phải chết cho tội lỗi mới sống lại vinh quang.

Đáp ca. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

Kinh Thánh tuần tới:  Chúa nhật Lễ Lá, Năm B.   

Reflection.

Jeremiah 31:31-34. In the first reading, the prophet Jeremiah promises the Israelites that God will give them a new covenant even though they have not been faithful to the old covenant. This new law will be written on their hearts. It will not be something outside the people but inside where they will know they are God's people. What difference does it make whether God's law is written on stone or on human hearts? How can we show during Lent that we are God's people?

Hebrews 5:7-9. The word "obedience" is not very appealing to all people today. However, this reading reminds us that even Jesus himself had to learn obedience from what he suffered. Jesus shared our human fear of suffering and death. Yet by accepting God's will completely, he saved us all. When you hear the word "obedience," what comes to your mind? Recall times when you found it hard to obey your parents. How did you handle those situations?

John 12:20-33. Here Jesus compares his life and ours with a grain of wheat. If the grain falls into the earth and dies, it then rises as a stalk of wheat that gives life by feeding others. Like the grain of wheat, we must be willing to lose our lives in order to gain eternal life. In this gospel story, to lose your life means to lay down your attachments to anything or anyone that prevents you from following Jesus. For people your age in today's world, what might some of those things and persons be? Who or what helps you to be a faithful follower of Jesus, not only during Lent but on a daily basis?

Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Đề tài:  TRỞ VỀ. Do linh mục Phạm Quang Hồng hướng dẫn
Từ chiều Thứ Năm, ngày 20, tới Chúa nhật, ngày 24, tháng 3
Thứ Năm & Thứ Sáu:   7:15 chiều: Thánh lễ.   8 giờ tối giảng tĩnh tâm
Thứ Bảy: 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa -giảng tĩnh tâm
                12 giờ- Ăn trưa.  12 giờ 45 đến 1 giờ 45 - Giới trẻ. 
                5 giờ chiều- Thánh lễ vọng –  8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
 Chúa nhật: 8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ.  2 giờ 30-Nghi thức thống hối và xưng tội.
 

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         


Thứ Hai.  Đn. 13, 1-9; Ga. 8, 1-11.      Lh. Inhaxio/Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Ba.   Lễ Kính Thánh Giuse           Lh. Giuse&Teresa
Thứ Tư.   Đn. 3, 14-20; Ga. 8, 31-42.  Xin tạ ơn/Gđ. Long&Hoài
Thứ Năm.St. 17, 3-9; Ga. 8, 51-59.     Lh. An-tôn
Thứ Sáu. Gr. 20, 10-13; Ga. 10, 31-42.  Các đẳng Lh./Gđ. Xuân Tuyết
Thứ Bảy.    5 giờ chiều        Lh. Giuse – Teresa- Catarina-Đa Minh&Anna
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Giuse- Teresa- 2 Lh. Catarina
                                             Lh. Đominico&Maria/Gđ. Âu Th Trường

Phụng Vụ Tuần Này.    

         Đọc Lời Chúa                        Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Ngọc Yến   Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Lê H Bình/Trần H Trang              Sơ Phượng/Sơ Liên/ Ng. Tr Trực
10. Lớp Giáo lý-Việt ngữ.                Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ Phong/Lê Th Xuân
Reflection: Annie Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Lê Th Hiên        Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Minh Phú/Ng. Minh Ngọc     Sơ Liên/Sơ Phượng/Phạm V Tiến
10. Ng. Công Hải/Lê Nhung           Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt
Reflection: My Vũ Lê
         

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,125    

Tĩnh tâm lần 2: $1,910. Tổng cộng 2 lần: $3,755

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Luật Mùa Chay.


Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt Thứ Sáu Tuần Thánh, và những ngày Thứ Sáu phải kiêng thịt. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.


Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

 

Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Danh sách gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Đỗ Tâm (217) $600

Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.  

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 23, sẽ do giáo lý viên/thày cô/ban ẩm thực phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Lễ Kính Thánh Giuse.

Thứ Ba tuần này, ngày 19, là ngày kính Thánh Giuse, bổn mạng của giáo xứ.  Thánh lễ sẽ vào lúc 6 giờ 15 chiều.  Xin mời mọi người tham dự.

Chân Thành Phân Ưu.

Cụ Giuse Trần Văn Lãnh, thân phụ của chị Trần Thu Hường, thành viên trong Hội đồng mục vụ, đã qua đời tối Thứ Năm vừa qua.  Giáo xứ chân thành chia buồn cùng gia đình chị Hường và mọi người trong thân quyến. Xin cho linh hồn Giuse chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

Chương Trình Làm Lá.

Trong niềm cảm tạ Thiên Chúa, sau một tháng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 2, công việc làm lá năm nay đã hoàn tất một cách rất tốt đẹp vào trưa Thứ Sáu, ngày 15, vừa qua. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh tham gia, cộng tác và giúp đỡ mọi công việc.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Chương Trình Chúa Nhật Lễ Lá, Tuần Thánh và Phục Sinh.  


Chúa Nhật Tuần Tới Lễ Lá. Thánh lễ vọng chiều Thứ Bảy lúc 5 giờ.
Bài Thương Khó: Thánh lễ 5 giờ chiều Thứ Bảy: Ng. Tr Giang/ Lê Thị Hiên
                              Thánh lễ 8: Ng. Thành Chung/Lê Huy Bình
                              Thánh Lễ 10; Nguyễn Tr Giang/Lê Nhung
Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước lá qua nhà thờ.
2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội
Thứ Hai - Thứ Tư Tuần Thánh. 5:30 chiều- Ngắm đứng. Dâng hạt. Thánh lễ 6:15.
Thứ Ba Tuần Thánh -Thánh Lễ 8 giờ sáng
5:30 chiều Ngắm đứng. Dâng hạt - Chịu lễ (Không có Thánh lễ tối)

Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối -Thánh lễ Kính Chúa Thiết lập Bí tích Thánh Thể.
Bài đọc 1: Ng.Công Hải. Bài đọc 2: Nguyễn Ngọc Yến. 
Lời nguyện: Phạm Lan Thanh.
TTV Thánh Thể: Sơ Liên; sơ Phượng; sơ Tuyết; Ng. Ban; Phạm V Tiến
9 giờ 30- Chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
5 giờ 30 chiều: Ngắm đứng. Dâng hạt.
7 giờ chiều- Đi đàng Thánh giá ngoài trời.
8 giờ tối. Suy tôn và tôn kính Thánh giá Chúa Ki-tô.
Bài đọc 1: Ng. Tr. Giang. Bài đọc 2: Đỗ Thu Hương. 
Lời nguyện: Ng. Trung Hải
Bài thương khó: Ng. Thanh Ban; Ng. Trường Giang
TTV Thánh Thể: Sơ Liên; sơ Phượng; sơ Tuyết;Ng. Tr. Giang; Ng. Th Ban

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.
8 giờ tối- Thánh lễ vọng Phục Sinh.
Bài đọc 1, 2, 3: Ngô Thủy Tiên; / Lê Đình Phong / Ng. Kim Dao.
Bài Thánh Thư: Ng. Lê Huy Bình. 
Lời nguyện: Phạm Lan Thanh
Thừa tác viên: Sơ Liên; sơ Phượng; sơ Tuyết; Lê Đ Phong; Ng. Ban; Ng. Trung Hải

Chúa Nhật Phục Sinh
8 giờ sáng- Đọc Lời Chúa: Ng. Thành Chung /Lê Th Hiên.
TTV Thánh Thể: Sơ Mai Liên; sơ Bích Phượng; Ng. Tr Trực/Trần V Thái
10 giờ sáng. Đọc Lời Chúa: Ng. Th Ban / Lê Th Xuân
TTV Thánh Thể: Sơ Tuyết; Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt/Ng. Ban/Ng. Tr Hải

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....