Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Lá. Năm B. Số 986

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 50, 4-7. Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng chịu cực hình theo ý Chúa Cha, Người đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa Cha là Đấng luôn phù trợ Người. Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. Pl. 2, 6-11. Trong thư gởi cho người Philiphê, thánh Phaolô nhắc nhở họ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá.  Vì thế Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài, muôn vật.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin Mừng. Mc. 14, 1-47. Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.  Người vô tội.  Người chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

Đáp ca. Ôi Thiên Chúa!  Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?   

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 10, 34-43; Cl. 3, 1-4; Ga. 20, 1-9.

Reflection.

Isaiah 50:4-7. If you have ever experienced injustice or rejection, you understand the feelings expressed in this first reading. The one who is speaking is the Suffering Servant of God. It is easy for us as Christians to identify this servant with Jesus. When he was made to suffer, despite his innocence he did not rebel or seek revenge against his enemies. He trusted that God was at his side and knew that he would "not be put to shame." God's Servant speaks with a well-trained tongue that teaches, comforts, and inspires people to change their lives. Who among God's people has helped you in one or more of these ways? What lines in this reading might you pray if you were suffering an injustice? Why?

Philippians 2:6-11. This reading is a hymn to Jesus Christ that serves as a preview of the events of Holy Week. It describes how the Son of God "emptied himself" of divine glory and became human like all of us. Out of love and obedience, he accepted his own death on a cross. Because Jesus humbled himself and did not cling to any of his special privileges as God's Son, he was glorified by his heavenly Father. We are called to have the same attitude of humility and obedience as Christ had. How do you honor the name of Jesus? What new way of doing so will you practice this week?

Mark 15:1-39. This Palm Sunday reading of the Passion of the Lord is taken from Mark's Gospel. It was the first written account of how Jesus suffered and died. It is also the shortest version of the Passion and is written almost like a newspaper story that presents "just the facts." The most important truth Mark wants to communicate is that Jesus is the Messiah, the Son of God, whose suffering leads to glory. When Jesus cries out from the cross "My God, my God, why have you forsaken me?" (Psalm 22:1), he is praying in the words of the psalmist who continues to trust God even when all seems hopeless. As we read or listen to the Passion, we try to unite ourselves with Jesus and all those who suffer injustice in today's world.    

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cảm Tạ.

Chân thành cảm tạ linh mục Micae Phạm Quang Hồng đã hy sinh thời giờ đến giúp tĩnh tâm cho giáo xứ trong tuần vừa qua.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho ngài và công việc phục vụ của ngài.    

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Thánh.

Xin chú ý! Vì các linh mục tham dự Thánh lễ truyền Dầu tại nhà thờ chánh tòa lúc 5 giờ 30 chiều, cho nên Thánh lễ Thứ Ba Tuần Thánh sẽ được dời vào lúc 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ 6 giờ chiều. Nhưng vẫn có ngắm đứng dâng hạt bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều và sau đó có nghi thức rước lễ.

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         


Thứ Hai. Is. 42, 1-7; Ga. 12, 1-11. Lh. Giuse
Thứ Ba.  Is. 49, 1-6; Ga. 13, 21-38. Lh. I-nê
Thứ Tư.  Is. 50, 4-9; Mt. 26, 14-25. Lh. Anton
Thứ Năm. Tuần Thánh
Thứ Sáu.  Tuần Thánh
Thứ Bảy.    Lh. Anton-Teresa-Catarina
Chúa Nhật. Lh. Anton- Teresa- 2 Lh. Catarina - Lh.Giuse&Maria/Gđ.Chương&Uyên
                    Lh.Madalena/Gđ.Nhật&Anh- Lh.Catarina/Gđ.Hiền&Thanh

Phụng Vụ Tuần Này.    

         Đọc Lời Chúa                        Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Danh Nhân/Lê Th Hiên        Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Minh Phú/Ng. Minh Ngọc     Sơ Phượng/Sơ Liên/ Phạm V Tiến
10. Ng. Công Hải/Lê Nhung           Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Hải/Đoàn Th Nguyệt
Reflection: My Vũ Lê

Phụng Vụ Tuần Tới.

Xin đọc phần vụ Chúa nhật Phục sinh phía dưới.

Reflection: Alex Nguyễn        

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,437

Chân Thành Phân Ưu.

Anh Giuse Nguyễn Toàn Tom, đã qua đời và đã được an táng sáng Thứ Năm tuần vừa qua. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng chị Linh và mọi người trong thân quyến. Xin cho linh hồn Giuse chóng hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

Luật Mùa Chay.

Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt Thứ Sáu Tuần Thánh. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Danh sách gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Đinh Hóa&Thủy $1,000
Gđ. Ẩn danh                $500

Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.
   

Xin Tiền Giúp Quĩ Đất Thánh.  (Holy Land Collection)


Để giúp bảo trì những nhà thờ, cơ sở và công trình tại Đất Thánh, sẽ có xin tiền lần thứ hai ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.  Xin mọi người rộng lượng.


Săn Trứng. 


Sẽ có cuộc săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh tuần tới.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng mang theo giỏ cho các em đựng và theo dõi các em khi đi săn trứng.   

Chầu Thánh Thể Cho Ơn Gọi.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể mỗi tối Thứ Năm trong Tháng Tư, từ 7 đến 8 giờ tối, do Văn phòng Ơn Kêu gọi địa phận, và linh mục Nguyễn Vũ Trọng Duy tổ chức.  Xin tham dự để cầu cho mọi ơn gọi: hôn nhân, độc thân, tu sĩ và linh mục trong địa phận. Sau giờ chầu sẽ có giờ gặp gỡ. 

Chương Trình Chúa Nhật Lễ Lá, Tuần Thánh và Phục Sinh.  

Chúa Nhật Tuần Này Lễ Lá. Thánh lễ vọng chiều Thứ Bảy lúc 5 giờ.
Bài Thương Khó: Thánh lễ 5 giờ chiều Thứ Bảy: Ng. Tr Giang/ Lê Thị Hiên
                              Thánh lễ 8: Ng. Thành Chung/Lê Huy Bình
                              Thánh Lễ 10; Nguyễn Tr Giang/Lê Nhung
Trước Thánh lễ 10 giờ sáng tập trung bên hội trường và rước lá qua nhà thờ.
2 giờ 30 chiều: Nghi thức thống hối và xưng tội
Thứ Hai - Thứ Tư Tuần Thánh. 5:30 chiều- Ngắm đứng. Dâng hạt. Thánh lễ 6:15.
Thứ Ba Tuần Thánh -Thánh Lễ 8 giờ sáng
5:30 chiều Ngắm đứng. Dâng hạt - Chịu lễ (Không có Thánh lễ tối)

Thứ Năm Tuần Thánh.
8 giờ tối -Thánh lễ Kính Chúa Thiết lập Bí tích Thánh Thể.
- Bài đọc 1: Ng.Công Hải. 
- Bài đọc 2: Nguyễn Ngọc Yến. 
- Lời nguyện: Phạm Lan Thanh.
- TTV Thánh Thể: Sơ Liên; sơ Phượng; sơ Tuyết; Ng. Ban; Phạm V Tiến
9 giờ 30 - Chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
5 giờ 30 chiều: Ngắm đứng. Dâng hạt.
7 giờ chiều: Đi đàng Thánh giá ngoài trời.
8 giờ tối:     Suy tôn và tôn kính Thánh giá Chúa Ki-tô.
- Bài đọc 1: Nguyễn Trường Giang. 
- Bài đọc 2: Đỗ Thu Hương. 
- Lời nguyện: Nguyễn Trung Hải
- Bài thương khó: Ng. Thanh Ban; Ng. Trường Giang
- TTV Thánh Thể: Sơ Liên; sơ Phượng; sơ Tuyết;Ng. Tr. Giang; Ng. Th Ban

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh.
8 giờ tối: Thánh lễ vọng Phục Sinh.
- Bài đọc 1, 2, 3: Ngô Thủy Tiên; / Nguyễn Công Hải / Ng. Kim Dao.
- Bài Thánh Thư: Ng. Lê Huy Bình. 
- Lời nguyện: Phạm Lan Thanh
- Thừa tác viên: Sơ Liên; sơ Phượng; sơ Tuyết; Ng.Trực; Ng. Ban; Ng. Trung Hải

Chúa Nhật Phục Sinh
8 giờ sáng
- Đọc Lời Chúa: Ng. Thành Chung /Lê Th Hiên.
- TTV Thánh Thể: Sơ Mai Liên; sơ Bích Phượng; Ng. Tr Trực/Trần V Thái
10 giờ sáng.
- Đọc Lời Chúa: Ng. Th Ban / Hoàng Mai
- TTV Thánh Thể: Sơ Tuyết; Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt/Ng. Ban/Ng. Tr Hải


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....