Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2024

Video: Nghe giảng Tĩnh tâm Mùa Chay_2024

 Lm. Micae Phạm Quang Hồng hướng dẫn tĩnh tâm

Tối Thứ Năm


Tối Thứ Sáu

Sáng Thứ Bảy


Tối Thứ BảyKhông có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....