Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh. Năm B. Số 989

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 3, 13-15-17-19. Trong bài đọc này, thánh Phêrô kêu gọi dân Do Thái ăn năn sám hối tội họ đã giết Chúa Giêsu là Đấng Thánh.  Người là Đấng Cứu Thế Thiên Chúa sai đến chịu chết chuộc tội họ như lời các ngôn sứ đã loan báo.

Bài Đọc 2. 1Ga. 2, 1-5a. Thánh Gioan kêu gọi mọi người tuân giữ luật Chúa và đừng bao giờ phạm tội.  Nhưng nếu lỡ phạm tội thì chớ ngã lòng, ăn năn sám hối vì có Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội mọi người.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin Mừng. Lc. 24, 35-48. Tin mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra một lần nữa với các môn đệ.  Người ban bình an cho các ông, và giúp các ông hiều lời Kinh thánh chép về Người, để các ông tin thật Người sống lại, hầu can đảm làm chứng cho Người. 


Đáp ca: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa
    trên mình chúng con!

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 4, 8-12,1; 1Ga. 3, 1-2; Ga. 10, 11-18.  

Suy Niệm.  

Chúng ta không được diễm phúc trông thấy Chúa sống lại như các Tông đồ hay các phụ nữ đi theo Chúa, nhưng qua Thánh kinh và các nhân chứng chúng ta tin Chúa đã sống lại thật như lời Người đã tiên báo. Thật vậy mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô là nền tảng cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Và từ nền tảng này, chúng ta được kêu gọi loan báo Chúa Ki-tô Phục sinh cho những người chung quanh bằng cuộc sống đức tin hằng ngày của chúng ta. Mỗi người chúng ta môn đệ của Chúa Kitô, và đều có trách nhiệm sống sứ vụ ơn gọi của mình như thế nào, để có thể làm chứng cho Chúa mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Ngày nay không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng người Kitô hữu có bổn phận thể hiện dung mạo của Thiên Chúa, Đấng tràn đầy tình thương nhân từ cho anh chị em chung quanh.  Và qua tình thương, lòng nhân từ, qua những việc tốt lành, hy sinh, bác ái và quảng đại, chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Phục sinh.  Đồng thời, qua sự tha thứ của chúng ta, anh chị em chung quanh sẽ cảm thấy được Thiên Chúa là Đấng đầy thương xót hay tha thứ.

Reflection.

Acts 3:13-15, 17-19. If you have ever made a serious mistake out of ignorance, you will have some idea how the people in today's reading felt when they heard Peter's speech. It was shortly after Jesus' death and resurrection. Peter wanted them to understand that they had disowned their own Messiah when they insisted that Pilate release Barabbas rather than Jesus. Peter urges them to reform their lives and turn back to God. What are some ways people can choose to respond when they discover that they have made a serious mistake?

1 John 2:1-5a. Today's reading is from a letter of John to his spiritual children, the Christian community. The letter assures us that even when we sin, Jesus continues to love us. Why do you think forgiveness is a sign of genuine love? What is your favorite story of forgiveness, inside or outside the Bible?

Luke 24:35-48. In today’s Gospel reading, two disciples who had just met the risen Jesus on the road are telling their story to the other disciples. Then right in the middle of their story, Jesus appears and says, "Peace be with you." Jesus then shows them his wounds and even eat a piece of fish to prove that he is real. Because they are still not sure what to make of him, Jesus explains how he has fulfilled the Scriptures by his suffering, death and resurrection. In his name, they will go out to preach repentance and forgiveness of sins for all people. The two disciples who met Jesus on the road to Emmaus also did not recognize Jesus until they shared a meal with him. How does the gospel say they came to know him? How do we know him in that same way? 

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai. Cv. 6, 8-15; Ga. 6, 22-29. Lh.Maria Nguyệt;Catarina Nghĩa;Giuse Lãnh

                                                         Catarina Lý; Maria Hồng; Lm. Giuse Quang
Thứ Ba. Cv. 7,51-8,1; Ga. 6, 30-35.    Lh. Phê-rô Phong/Gđ. Ly Nguyễn
Thứ Tư. Cv. 8, 1-8; Ga. 6, 36-40.        Lh. Phê-rô Phong/Gđ. Ly Nguyễn
Thứ Năm. Cv. 8, 26-40; Ga. 6, 44-51. Lh. Phê-rô Phong/Gđ. Ly Nguyễn
Thứ Sáu. Cv. 9, 1-20; Ga. 6, 52-59.    Lh. Phê-rô Phong/Gđ. Ly Nguyễn
Thứ Bảy. Lh. Cecilia; Teresa; Lh.Dominico;Giuse;Simon;Maria;
                Catarina/Gđ.Hà Trần, Phê-rô Phong/Gđ. Ly Nguyễn
Chúa Nhật. Lh. Cecilia -Teresa- 2Lh. Catarina- Lh. Giuse Tom/Gđ. Xuân Tuyết
                    Lh. Phê-rô Phong/Gđ. Ly Nguyễn- Lh.Giuse Lãnh/Gđ. Hòa&Huyên

Phụng Vụ Tuần Này.

         Đọc Lời Chúa                      Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Danh Nhân/Bùi Yến Linh   Sơ Liên/ Ng. Th. Ban
8. Ng. Th Chung/Đào Th Lợi        Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần V Thái
10. Ng. Tr. Hải/Trần Th Hường    Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ. Phong/Đoàn Th Nguyệt
Reflection: Ng. Hồng Ân

Phụng Vụ Tuần Tới.


5. Ng. Hưng Thịnh/Trần K Thảo       Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Thành Chung/Đỗ Th Hương  Sơ Phượng/Sơ Liên/ Ng. Tr Trực
10. Các em lớp giáo lý                   Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Ng. Tr Hải
Reflection: Annie Nguyễn

Tài Chánh.  

Quĩ Điều hành:               $5,799

Gđ. Bùi Hòa Hiệp&Becky  $500 (Hoa Phục sinh)

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể. 

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 20, sẽ do nhóm Linh thao phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ. Danh sách gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Đoàn Hải Trinh $1,300
Gđ. Nguyễn Thị Lành $600
Gđ. Ngô Thanh Dũng $500
Gđ. Hải Tăng              $200
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse
ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.


Lớp Giáo Lý Khai Tâm (Xưng tội&Rước lễ lần đầu).


Để chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ, thân mời phụ huynh lớp Khai Tâm (lớp 2) tham dự buổi họp sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật hôm nay tại phòng bát giác nhà thờ cũ. Chân thành cám ơn sự hợp tác của phụ huynh.


Hội Hiền Mẫu.


Hội sẽ bán thức ăn Chúa Nhật hôm nay.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ nhiều công việc.  Kê gọi mọi người mua ủng hộ. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Hiền mẫu Maria, ban nhiều ơn lành cho mọi người.


Ly Tình Thương


Niên học sắp kết thúc, xin quý phụ huynh nhắc nhở con em khi đi học, nhớ đưa Ly Tình Thương, trao lại cho thầy cô. Đây là chiến dịch hàng năm của lớp GL-VN, tạo cơ hội để các em san sẻ chút quà hiện kim, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn nghèo khổ của các thiếu nhi bên quê nhà. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.


Chầu Thánh Thể Cho Ơn Gọi.  


Sẽ có giờ chầu Thánh Thể tối Thứ Năm tuần này, ngày 18, từ 7 đến 8 giờ tối, do linh mục Nguyễn Duy và Văn phòng Ơn Kêu gọi địa phận tổ chức.  Xin tham dự để cầu cho mọi ơn gọi: hôn nhân, độc thân, tu sĩ và linh mục trong địa phận. Sau giờ chầu sẽ có giờ gặp gỡ.  Xin kêu gọi các gia đình hy sinh đem con em đến tham dự.


Tĩnh Tâm Nhận Định Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh Houston, TX.


Thời gian:  Tháng 5, từ 18-22. Tháng 7, từ ngày 9 đến 13.

Đối tượng: Các thanh thiếu nữ.
Mục đích:   Cơ hội để cầu nguyện, gặp gỡ và nhận định ơn gọi tu trì.
Địa điểm:   St. Catherine Covent (5250 Gasmer Dr., Houston, TX, 77035). Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thoại: 713-723-8250, ext. 120. Email:vocation@dsmip.org. Hay vào trang điện tử: www.houstondominicans.org/vocations


Di Chuyển Trong Sân Đậu Xe.

Để giữ trật tự và an toàn khi ra vào, cũng như khi de xe ra, xin mọi người tuân thủ sự chỉ dẫn của nhân viên ban trật tự, kiên nhẫn chờ ra vào trật tự, và khi de xe ra, xin cẩn thận để không cọ xát vào xe bên cạnh.  Chân thành cám ơn sự chú  của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....